prof. dr hab. n. med. Henryk Witmanowski  

Chirurgia Plastyczna  |  więcej Chirurgia Ogólna

   Poznań

prof. Henryk Witmanowski  Adresy
Adres
Gajowa 3
Poznań
60-815
Polska


Rekomendacje innych lekarzy

 
03 Chirurgia Plastyczna
 
 
01 Facelift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy)
 
 
01 Korekcja nosa (Operacja nosa)
 

Pozostałe rekomendacje

1 Korekcja powiek (Blepharoplastyka)
1 Liposukcja (odsysanie tłuszczu)
1 Powiększanie piersi (Augmentacja)
 

Podziel się swoimi doświadczeniami.

Czy masz osobiste doświadczenia z prof. dr hab. n. med. Henryk Witmanowski? Pomóż naszym użytkownikom i napisz o tym.


ProfilW latach 1976-1982 odbywał studia na Wydziale Lekarskim AM w Poznaniu. Dyplom lekarza uzyskał w roku 1982. W tym samym roku uzyskał etat asystenta w Katedrze i Zakładzie Fizjologii, a następnie stanowisko starszego asystenta i od 1988 roku adiunkta.
     Poza pracą naukową specjalizował się w zakresie chirurgii ogólnej (Klinika Kardio -Torakochirurgii) i w 1987 roku zdał egzamin specjalizacyjny I stopnia a w 2003 II stopnia. W 1987 roku obronił rozprawę doktorską pt. " Wpływ hipotermii indukowanej 2-deoxy-D-glukozą na procesy lipolityczne we krwi i tkance tłuszczowej szczura".
     Jest autorem lub współautorem 90 prac naukowych oraz autorem i współautorem 47 referatów i doniesień w przeważającej liczbie na zjazdach zagranicznych. W roku 1998 obronił pracę habilitacyjną pt. "Wpływ stresu oksydacyjnego na receptory insulinowe prefundowanej wątroby szczura z cukrzycą doświadczalną " i otrzymał stopień dr hab. nauk. med.. Odbywał kilkakrotnie staże naukowe zagranicą (Niemcy, Japonia).


Nasze zdjęcia

Przed/po
Podziel się swoimi doświadczeniami

Czy masz osobiste doświadczenia z prof. dr hab. n. med. Henryk Witmanowski? Pomóż naszym użytkownikom i napisz o tym.

Poleć lekarza prof. dr hab. n. med. Henryk Witmanowski
Członkostwo


Członkostwo: