Dziękujemy za korzystanie z naszego portalu. Usługi udostępnia firma Estheticon, s.r.o., ID: 25044567, Dr. Milady Horákové 513/23a, Liberec IV-Perštýn, 46.

Korzystając z naszych usług i/lub akceptując niniejszy regulamin, wyrażają Państwo zgodę na regulamin oraz postanowienia polityki ochrony prywatności. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszym regulaminem i polityką ochrony prywatności, prosimy o niekorzystanie z naszych usług.

Nie wolno niewłaściwie wykorzystywać naszych usług. Dostęp do portalu i korzystanie z niego dozwolone są jedynie zgodnie z niniejszym regulaminem.

Definicje

Dyskusja: Dyskusja składa się z wpisów dokonanych w nowym wątku dyskusji lub wpisów (patrz poniżej) dodawanych do istniejących wątków. Inni autorzy wpisów lub lekarze mogą odnosić się do wpisów i nawiązywać dyskusję.

Lekarz: Lekarz lub placówka, która przestrzega warunków rejestracji i otrzymała pozwolenie dostawcy usług na założenie profilu; lub dane lekarza uzyskane z publicznej bazy danych.

Artykuł: Artykuły odnoszące się do zagadnień medycznych, publikowane przez lekarzy w portalu.

Portal: Portal prowadzi dostawca usług. Jest on dostępny pod adresami: www.estheticon.pl i www.lekarze-online.tv.

Dostawca usług: Estheticon, s.r.o., ID: 25044567, Dr. Milady Horákové 513/23a, Liberec IV-Perštýn, 46.

Profil: Profil to strona internetowa w portalu zawierająca informacje na temat lekarza lub placówki.

Wpis: Wpis to informacja, opinia lub zalecenie opublikowane w portalu.

Autor wpisu: Autor wpisu jest użytkownikiem portalu, w wieku co najmniej 15 lat, posiadającym zarejestrowane konto, który może publikować wpisy i swoje doświadczenia na forach dyskusyjnych.

Doświadczenie: Doświadczenie jest raportem użytkownika lub opowieścią dotyczącą zabiegu lub lekarza przekazaną za pomocą pola „opinia” lub „doświadczenie”. Lekarze, na których temat wypowiadana jest opinia, mają możliwość odniesienia się do niej.

Oferowane usługi

Portal jest przeznaczony dla lekarzy, którzy chcą stworzyć swój profesjonalny profil i zarządzać nim. Jego innym celem jest zapewnienie użytkownikom/pacjentom możliwości przekazania obiektywnej opinii na temat pracy ich lekarza. Ma on również na celu publikowanie artykułów, dyskusji i doświadczeń pacjentów z różnych zabiegów oraz publikowanie innych przydatnych informacji.

Portal oferuje następujące usługi:

 • Publikacja informacji na temat lekarza na podstawie profilu utworzonego przez lekarza.
 • Publikacja informacji na temat lekarza na podstawie informacji uzyskanych z publicznych baz danych.
 • Pośredniczy w komunikacji i przesyłaniu zapytań o usługi pomiędzy odwiedzającymi portal a lekarzamipośredniczy w komunikacji i przesyłaniu zapytań o usługi pomiędzy odwiedzającymi portal a lekarzami.
 • Publikacja artykułów medycznych.
 • Publikacja wpisów gości, dyskusji i doświadczeń (patrz regulamin, część „autor wpisu”), w tym możliwość odniesienia się do owych wpisów przez lekarzy.
 • Opcja dla lekarzy polegająca na ukryciu lub usunięciu z ich profilu wpisów dotyczących „doświadczeń” (patrz poniżej „Wpisy w ramach dyskusji i doświadczenia”).

Warunki rejestracji profilu

Jeden lekarz może mieć tylko jeden profil. Lekarzom, którzy chcą stworzyć swój profil w portalu, oferowane są następujące rodzaje tych profili:

 • Płatny profil PREMIUM
 • Bezpłatny profil BASIC

Płatny profil PREMIUM można nabyć przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia, zaakceptowanie niniejszego regulaminu (łącznie z polityką prywatności) i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Bezpłatny profil BASIC można nabyć przez zaakceptowanie niniejszego regulaminu łącznie z polityką prywatności i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Decyzję o opublikowaniu lub nieopublikowaniu profilu lekarza podejmuje dostawca usług wyłącznie według własnego uznania.

Przy rejestracji wymagane są następujące dane:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres służbowy
 • Oferowane zabiegi
 • Inne nieobowiązkowe informacje przeznaczone do publikacji w profilu

Wszystkie informacje podawane w trakcie rejestracji zostaną opublikowane w profilu, z wyjątkiem informacji poufnych (jak określono w formularzu rejestracyjnym).

Akceptując niniejsze warunki użytkownik przyznaje spółce Estheticon, s.r.o. niewyłączną licencję na wykorzystywanie wszelkiej dostarczanej przez niego zawartości, zgodnej z definicją oryginalnego dzieła autorskiego zamieszczanego w Internecie (w tym między innymi przesyłanego tekstu lub fotografii), zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującego prawa. Niniejsza licencja jest przyznawana jako nieodwołalna, bezpłatna i nieograniczona co do miejsca, czasu (albo ograniczona wyłącznie co do czasu obowiązywania praw autorskich), objętości lub funkcji. Niniejsza zawartość może być wykorzystywana w Internecie na wszystkie możliwe sposoby, dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi kopiowana, hostowana, archiwizowana, reprodukowana, modyfikowana, wykorzystywana do opracowywania dzieł pochodnych (np. prac wynikających z tłumaczenia, adaptacji lub modyfikacji dla celów poprawy funkcjonowania w ramach naszych usług), przesyłana, publikowana, wykorzystywana i wyświetlana publicznie oraz rozpowszechniana. Użytkownik wyraża również zgodę na udzielanie niniejszej licencji (lub sublicencji) przez Estheticon, s.r.o. stronom trzecim w takim samym zakresie. Niniejsza licencja obowiązuje również po zaprzestaniu korzystania z usług Estheticon, s.r.o. przez użytkownika.

Licencje

Lekarze muszą przedstawić dowód posiadania uprawnień lekarskich oraz członkostwa w uznanym na forum międzynarodowym stowarzyszeniu lekarzy, takim jak VDÄPC, aby mieć możliwość zaoferowania na swoim profilu zabiegów, które wykonują.

Lekarze, którzy są członkami innych stowarzyszeń, będą oceniani indywidualnie przez Estheticon.

Pośrednictwo w komunikacji pomiędzy lekarzami a odwiedzającymi

W ramach świadczenia usługi - pośredniczenia w komunikacji między lekarzami a odwiedzającym portal - dochodzi do przekazywania przetworzonych danych osobowych za pośrednictwem portalu. Integralną częścią niniejszych Ogólnych warunków handlowych jest zatem dodatek nr 1 - Umowa o powierzeniu przetwarzania danych, która określa prawa i obowiązki usługodawcy i lekarzy w kwestii takiego przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzanie danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46 / WE (RODO).

Dobra reputacja

Dostawca usług ma prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz lekarza, zwłaszcza gdy:

 • Lekarz stracił dobrą reputację w społeczności.
 • Dostawca usług ma powody, by sądzić, że lekarz przekazał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji lub w odniesieniu do danych osobowych, uprawnień lekarskich, członkostwa, referencji lub innych informacji.
 • Lekarz dopuszcza się naruszenia niniejszego regulaminu i profesjonalnych standardów dostawcy usług.

Wpisy w ramach dyskusji i doświadczenia

Portal umożliwia lekarzom publikowanie wpisów na forach dyskusyjnych, a pacjentom — ich doświadczeń po dokonaniu rejestracji oraz akceptacji niniejszego regulaminu łącznie z polityką ochrony prywatności.

Autorzy wpisów mogą brać udział w dyskusjach dotyczących zabiegów i doświadczeń w profilach poszczególnych lekarzy oraz w miejscach na dyskusję pod artykułami. Lekarze mogą również odnosić się do dokonanych wpisów.

Udzielając odpowiedzi na Forum, podpisuj się tylko swoim imieniem i nazwiskiem, chociaż możesz dodać swój tytuł naukowy. Stopka powinna być nie dłuższa niż na 2 linijki. Stopki pod komentarzami na Forum są w zasadzie zbędne, ponieważ powielają informacje już zawarte na Twoim profilu. Członkostwo w stowarzyszeniach, adres pocztowy czy link do stron są tam również widoczne.

Dyskusje powinny być zwięzłe i na temat. Użytkowników interesują odpowiedzi na ich pytania. Twój komentarz powinien być NA TYLE ciekawy, że zachęci potencjalnego pacjenta do kliknięcia na Twoje nazwisko, zobaczy wówczas cały Twój profil ze wszystkimi informacjami.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że ponad połowa użytkowników przegląda Forum w telefonie komórkowym, gdzie przestrzeń musi być wykorzystana optymalnie. Mniej znaczy więcej. Twoja właściwa reakcja - zwięzła i zrozumiała - wyrazi więcej niż tytuły, które laikowi niewiele powiedzą.

Odpowiedzialność za wpis

Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za treść Państwa wpisów (dostawca usług działa jako „dostawca hostingu”). Autorzy wpisów ponoszą odpowiedzialność za ich treść. A zatem dokonane wpisy są ich własnością. W przypadku naruszenia prawa użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z opublikowania wpisów w portalu. Jeśli treść wpisów użytkownika spowoduje szkody dla dostawcy usług, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za odszkodowanie z tytułu tych szkód. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne treści, które użytkownik publikuje w swoim profilu. Autorzy wpisów są odpowiedzialni za swoje wpisy zgodnie z regulaminem dla autorów wpisów.

Podczas publikowania wpisów prosimy o dokładne sprawdzenie, czy nie naruszają one jakichkolwiek praw bądź przepisów (szczególnie prawa do prywatności, ochrony danych osobowych i praw autorskich), w tym czy nie naruszają przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji, Kodeksu Etyki Izby Lekarskiej lub informacji poufnych.

Dostawca usług nie monitoruje treści wpisów, ale jeśli uzyska informacje, że wpis narusza niniejszy regulamin, wpis taki zostanie natychmiast usunięty. Dostawca usług nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku usunięcia informacji opublikowanych w profilu użytkownika.

Dostawca usług nie daje żadnych gwarancji związanych z funkcjonowaniem portalu i nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek problemy techniczne związane z łącznością.

Zasady prowadzenia dyskusji i publikowania doświadczeń

Zanim zdecydują się Państwo na opublikowanie swojego wpisu, należy dokładnie to przemyśleć. Wszystkie informacje podane przez użytkownika zostaną opublikowane w portalu i mogą być odnalezione i niewłaściwie wykorzystane przez inne osoby. Wpisy zostaną opublikowane w Państwa imieniu lub w imieniu placówki podanej podczas rejestracji. Wpisy anonimowe są niedozwolone.

Lekarz oświadcza, że wszystkie jego wpisy są zgodne z prawdą.

Lekarze są zobowiązani postępować zgodnie z zasadami dyskusji podanymi poniżej:

Zakaz ogłoszeń handlowych

Wpisy czysto komercyjne, nie odnoszące się do tematu i/lub tylko wskazujące gabinet lekarski, nie są dozwolone.

Zakaz wulgaryzmów i znieważania

Wulgarne wpisy, groźby lub jakakolwiek inna forma słownej przemocy zostaną natychmiast usunięte, gdy tylko zostaną zauważone przez dostawcę usług. Należy pamiętać, że dostawca usług uznaje wszelkie wulgarne wyrażenia z dodatkiem emotikonów, brakujące litery lub inne symbole za wulgarne i obraźliwe.

Zakaz umieszczania plotek

W Państwa wpisach prosimy podawać tylko prawdziwe informacje. Jeśli Państwa wpis zawiera fałszywe lub szkodliwe informacje o innej osobie, może to skutkować nałożeniem kary za zniesławienie.

Dostawca usług nie jest w stanie ocenić, czy negatywne wpisy są faktycznie zniesławieniem, niemniej wszelkie wpisy zawierające bezpodstawną krytykę zostaną natychmiast usunięte po tym, jak dostawca usług zostanie o nich powiadomiony. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na możliwość ukrycia wpisów w profilu lekarza (więcej informacji poniżej).

Forma wpisu

Dostawca usług zaleca korzystanie ze znaków diakrytycznych i dzielenie tekstu na akapity. Wpisy, które są niezrozumiałe, mogą zostać usunięte.

Język wpisów

Choć istnieją różne wersje językowe portalu, wpisy muszą być publikowane w języku danego portalu. Wpisy w innych językach zostaną automatycznie usunięte i nie zostaną przeniesione do innych wersji językowych portalu.

Wstawianie łączy

Lekarze mogą wstawiać łącza do forów dyskusyjnych, tylko jeśli posiadają członkostwo typu PLATINUM i profil PREMIUM. Informacje umieszczane na forach muszą odnosić się do danego tematu, a łącza muszą dotyczyć bezpośrednio omawianego tematu. Łącza muszą prowadzić do funkcjonującej strony zawierającej szczegółowe informacje odnoszące się do tematu dyskusji. Łącza mogą być zamieszczane tylko jako odniesienie i towarzyszyć wpisom, które są szczegółowe.

Dopuszczalne łącze
Poniższe łącze odsyła czytelników do konkretnego artykułu na temat przykurczu torebki:
http://www.mya.co.uk/askanexpert/do-i-have-encapsulation-or-capsular-contracture/breast-enlargement-and-implants/answer/589/

Niedopuszczalne łącze
Poniższe łącze odsyła czytelników na stronę główną, a zatem nie jest konkretne:
http://www.mya.co.uk/

Odpowiedzi na pytania zawarte we wpisach powinny mieć wartość informacyjną, być szczegółowe i w pełni odpowiadać na pytanie.

Przykładowe pytanie: Czy mogę poddać się zabiegowi zmniejszenia piersi, jeśli planuję zajść w ciążę?

Niewłaściwa odpowiedź: „Nie, nie może Pani”.
Udzielona odpowiedź jest zbyt krótka i nie zawiera wyjaśnienia.

Właściwa odpowiedź: „Kanaliki mleczne zostaną w pewnym stopniu uszkodzone, w zależności od rodzaju zabiegu. Zmiany piersi w czasie ciąży będą mieć znaczący wpływ na ich kształt. Z medycznego i kosmetycznego punktu widzenia zalecamy odłożenie operacji na czas po ciąży.”

Dalsze zasady i zalecenia - zachowanie ostrożności przy ujawnianiu danych osobowych

Należy pamiętać, że wszelkie informacje, które dotyczą konkretnej osoby, są chronione na mocy ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wydanych na jej podstawie. Ponadto, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami wydanymi na jej podstawie, wszelkie informacje odnoszące się do zdrowia konkretnej osoby są uznawane za poufne i mają zastosowanie specjalne przepisy.

Negatywne doświadczenia

Jeśli ktoś opisze negatywne doświadczenia w profilu użytkownika, umieści ocenę z jedną lub dwoma gwiazdkami i/lub kciukiem w dół, na adres e-mail użytkownika, podany podczas rejestracji, zostanie wysłane automatyczne powiadomienie. Użytkownik ma siedem dni na odniesienie się do takiego wpisu. Po upływie siedmiu dni doświadczenie to zostanie opublikowane automatycznie.

Użytkownik ma do wyboru następujące opcje zarządzania negatywnym wpisem:

 1. Opublikowanie wpisu ze swoją odpowiedzią.
 2. Ukrycie doświadczenia – wpis zostanie opublikowany w profilu jako „ukryty”. Oznacza to, że inni goście zobaczą, że zostało wpisane negatywne doświadczenie, ale nie będą widzieć jego treści. Należy pamiętać, że ukryte doświadczenia również będą wliczane w ogólną ocenę użytkownika.
 3. Wyłączenie opcji „doświadczenia pacjenta” w profilu – zatrzymuje wyświetlanie wszystkich ocen w profilu, w tym ocen pozytywnych. Po wyłączeniu tej opcji nikt nie będzie mógł dodawać swoich doświadczeń w profilu użytkownika.
 4. Usunięcie doświadczenia – jeśli doświadczenie narusza przepisy lub postanowienia niniejszego regulaminu, zostanie usunięte.

Usuwanie wpisów

Wpisy dotyczące doświadczeń, które naruszają przepisy lub postanowienia niniejszego regulaminu, zostaną usunięte.

Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku usunięcia wpisów. Poszczególni lekarze i autorzy wpisów ponoszą pełną odpowiedzialność za treść swoich wpisów. Dostawca usług nie monitoruje wpisów.

Jeśli użytkownik zauważy wpis, który narusza niniejszy regulamin lub obowiązujące przepisy, powinien natychmiast to zgłosić, naciskając przycisk „Znaleziono błąd”.

Zdjęcia przed po zabiegu

Dodane zdjęcia przed/po powinny prezentować rzeczywiste efekty pracy danego lekarza lub kliniki. Tych samych zdjęć nie można zamieszczać przy kilku prezentacjach, należy wybrać, które zdjęcia będą reprezentowały klinikę, a które lekarza.

Niezarejestrowani lekarze

Nie można dodawać negatywnych doświadczeń w profilach lekarzy, którzy nie są zarejestrowani, oraz lekarzy, o których informacje zostały uzyskane z publicznych baz danych.

Zmiany w zakresie usług i zaprzestanie świadczenia usług

Działanie, które narusza niniejszy regulamin, oraz działanie, co do którego powstaje podejrzenie, że nie jest dozwolone przez dostawcę usług, może prowadzić do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług.

Dostawca usług stale poprawia i udoskonala swoje usługi. Może to spowodować dodanie lub usunięcie niektórych funkcji portalu. Dostawca usług może w dowolnym czasie zawiesić lub zaprzestać świadczenia usług.

Zawiadomienie o zmianach

Dostawca usług ma prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu. Użytkownicy zostaną zawiadomieni o wszelkich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji. Powiadomienia dotyczące ewentualnych zmian będą wysyłane do użytkowników z wyprzedzeniem i nie będą obowiązywać z mocą wsteczną. Lekarz ma prawo odrzucić zmianę warunków w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od daty doręczenia powiadomienia na adres e-mail. W tym przypadku stosunek umowny pomiędzy usługodawcą a lekarzem wygaśnie po upływie miesiąca kalendarzowego od daty otrzymaniu zawiadomienia o odrzuceniu poprawek Ogólnych warunków handlowych.

Nieważność któregokolwiek z postanowień regulaminu nie będzie automatycznie unieważniać innych postanowień regulaminu.

Zarówno dostawca usług, jak i Państwo jako użytkownicy uznają, że niniejszy regulamin jest zgodny z prawem czeskim. W przypadku sporów prawnych będą one rozstrzygane zgodnie z prawem czeskim przez czeski wymiar sprawiedliwości.

Niniejszy regulamin obowiązuje w dniu publikacji w portalu. Poprzedni regulamin niniejszym uznaje się za nieważny.

UMOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH >>

Aktualizowane: 07.06.2018