1. Treść – odpowiadajmy na temat

Fora na portalach lekarze-online.tv oraz estheticon.pl są przeznaczone dla użytkowników, którzy poszukują lub udzielają informacji związanych z tematyką portalu. Dlatego zalecamy, aby komentarze dotyczyły tematu i wzbogacały jego treść. Przed dodaniem zapytania należy sprawdzić, czy w poprzednich dyskusjach nie udzielono już na nie odpowiedzi. Pytanie niedotyczące tematu może zostać przesunięte do innego wątku lub usunięte. Ponowione pytanie o tej samej treści zostanie również usunięte.

2. Administracja – nie jesteśmy tu sami

Administrator portalu optymalizuje dyskusje w celu zapewnienia wartościowej komunikacji pomiędzy użytkownikami portalu. Ma prawo do wnoszenia poprawek w nagłówku i treści komentarza tak, aby lepiej odzwierciedlał charakter pytań. Zastrzega sobie prawo do usuwania dyskusji niezgodnych z zasadami Forum lub komentarzy uważanych za niewłaściwe.

3. Szacunek – szanujemy Twoje poglądy, prosimy o to samo!

Na portalach lekarze-online.tv oraz estheticon.pl można swobodnie wyrażać swoje osobiste poglądy i opinie na temat poszczególnych dyskusji, lekarzy czy administratorów. Nie będą jednak tolerowane wulgaryzmy, groźby czy wyzwiska, nawet jeśli zostaną zastąpione innymi znakami lub piktogramami. Komentarze zawierające takie treści będą bezwzględnie usuwane.
Użytkownicy mogą dzielić się doświadczeniami dotyczącymi wszystkich kategorii zabiegów w dziale Doświadczenia pacjentów (recenzje). Zniewagi nie będą tolerowane bez względu na to, czy są stosowane w celu dyskredytowania konkurencji, czy nie. Nie mamy możliwości, aby określić, czy zarzuty są uzasadnione. Oczywiście istnieje możliwość publikacji negatywnych opinii. Jednak odnosząc się do określonego lekarza lub kliniki, należy przedstawić dowód potwierdzający negatywną opinię. Dowodem może być umowa, zdjęcia przed i po zabiegu i/lub oświadczenie lekarza lub kliniki. We wszystkich innych przypadkach publikacja oraz edycja opinii leży wyłącznie w gestii administratora.

4. Format komentarza – przejrzystość i czytelność

W celu zachowania optymalnej przejrzystości i czytelności zalecamy używanie polskich znaków oraz podział tekstu na akapity. Nie należy stosować wielkich liter w celu podkreślenia emocji. Forma pisemna ma swoje zasady, których warto przestrzegać.

5. Osoby zamieszczające komentarze w serwisie Estheticon muszą używać języków odpowiadających wersjom językowym witryn Estheticon.

Serwis Estheticon jest dostępny w kilku wersjach językowych, które jednak nie łączą się. Odpowiedź na opinię musi być napisana w języku obowiązującym w danej witrynie. W wersji niemieckiej (Estheticon.de) odpowiedzi muszą być pisane po niemiecku; w wersji francuskiej (Estheticon.fr) odpowiedzi muszą być pisane po francusku itp.

6. Anonimowość – chronimy Twoją prywatność

Wszelkie informacje o charakterze prywatnym radzimy ograniczyć na minimum. Załączanie adresów mailowych, numerów telefonu, podpisu lub innych danych osobowych może być nadużyte w innych celach. Osoba, która doda na forum jakiekolwiek informacje kontaktowe, potwierdza, że przyjmując te zasady jest w pełni świadoma ryzyka związanego z takim postępowaniem. Wszelkie dane osobowe zebrane podczas rejestracji podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

7. Nadużywanie Forum – wszystko ma swoje granice

Fora dyskusyjne na portalach lekarze-online.tv oraz estheticon.pl nie są przeznaczone do zamieszczania ofert handlowych, odsyłania do konkretnych osób czy organizacji, ani do przesyłania prywatnych informacji. Komentarze o charakterze komercyjnym lub kryptokomercyjnym będą usuwane. Dla przesyłania informacji prywatnych lub handlowych służą inne kanały komunikacyjne. Wyjątek stanowią klienci portali lekarze-online.tv oraz estheticon.pl, którzy są uprawnieni do zamieszczania tego typu informacji.

Posty, które mają charakter spamu (powtarzające się informacje kierowane do różnych wątków; wiadomości, do różnych osób, ale z tą samą treścią) i / lub „hejty“ (z angielskiego hate - nienawiść, posty, które mają charakter rozpowszechniania czysto negatywnych aż nienawistnych wiadomości) zostaną usunięte, a użytkownicy, którzy publikują te treści zostaną powiadomieni. Adresat zostanie jednokrotnie upomniany, jeśli nie zacznie przestrzegać regulaminu – jego profil zostanie usunięty bez dodatkowego ostrzeżenia. 

8. Konsekwencje – niechętnie, ale...

Naruszenie Zasad Forum jest powodem do zablokowania konta, pozbawienia możliwości dodawania wpisów, a w skrajnym przypadku do wyciągnięcia konsekwencji prawnych zgodnie z kodeksem handlowym.

9. Zgoda na dostarczanie informacji – nie narzucamy się!

W ramach przepisów obowiązujących przy rejestracji wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji o nowościach oraz zmianach w Forum dyskusyjnym. Spółka Estheticon, s.r.o. i jej spółki zależne zawsze postępują zgodnie z ustawą o usługach informacyjnych.

Zasady obowiązujące lekarzy i ķliniki odnośnie komunikacji na Forum >>

Aktualizowane: 11.02.2019