1 / Voucher - kupon rabatowy oferowany przez Dostawcę Usługi (lekarza/klinikę uczestniczącego w projekcie), potwierdzający uprawnienie Odbiorcy (pacjenta) do skorzystania ze zniżki zgodnie z warunkami usługi.

2 / Dostawcą Usługi jest osoba inna niż Partner (Estheticon), który w świadczeniu usług tylko pośredniczy, akceptując specjalne warunków Dostawcy.

3 / Dostawca stanie się uczestnikiem projektu "Vouchery" poprzez aktywację usługi na swoim profilu. Dostawca może deaktywować tę usługę w dowolnym momencie.

4 / Aktywując usługą Dostawca zobowiązuje się umożliwić Odbiorcy pozyskanie voucheru o wartości 20 PLN za każde zdjęcie dodane do opinii po zabiegu, któremu poddał się u Dostawcy.

5 / Dostawca upoważnia Partnera do informowania o aktywacji usługi na swoim profilu.

6 / Zdjęcia, dla których można pozyskać voucher, muszą pokazywać efekty zabiegu lub stan przed jego wykonaniem. W ramach jednej opinii można uwzględnić maksymalnie 10 zdjęć i uzyskać voucher o maksymalnej wartości 200 PLN.

7 / Voucher można również uzyskać poprzez dodanie nowego zdjęcia do już istniejącej opinii. Jeśli do opinii są załączone zdjęcia z wcześniejszego okresu, wartość voucheru automatycznie wzrośnie o 20 PLN za każde opublikowane zdjęcie, które dotyczy efektów zabiegu, aż do maksymalnej wartości 200 PLN.

8 / Jeśli Dostawca uzna, że fotografia nie ma żadnego związku z zabiegiem, Partner może na jego wniosek, zwrócić się do Odbiorcy z prośbą o usunięcie lub wymianę zdjęcia.

9 / Voucher jest generowany po opublikowaniu nowej opinii z co najmniej jednym zdjęciem, albo po dodaniu nowego zdjęcia do opinii już istniejącej.

10 / Voucher jest wygenerowany w formie elektronicznej w ramach profilu Odbiorcy w postaci unikalnego kodu składającego się z kombinacji znaków alfanumerycznych. Każdy voucher ma niepowtarzalny kod identyfikacyjny, który gwarantuje jego unikatowość.

11 / W administracji profilu Dostawca ma dostęp do Wykazu Wykorzystania Voucherów, gdzie może sprawdzić ważność i status wystawionych voucherów.

12 / Odbiorca jest uprawniony do skorzystania z rabatu przy płatności innych usług na rzecz Dostawcy zgodnie z warunkami Dostawcy.

13 / Dostawca jest uprawniony odnotować wykorzystanie vouchera.

14 / Dostawca może zrealizować voucher nawet po upływie jego terminu ważności.

15 / Aktywując usługę "Vouchery" Dostawca akceptuje warunki projektu, wyraża zgodę na przyjęcie vouchera i realizację rabatu w ramach nowej usługi (o ile są spełnione warunki wykorzystania vouchera).

16 / Dostawca jest upoważniony do poinformowania Odbiorcy o swoich warunkach wykorzystania voucherów natychmiast po aktywacji usługi, jeśli nie są one dostępne w inny sposób. Warunki te będą dostępne dla wszystkich Odbiorców, a ich spełnienie jest konieczne dla realizacji voucherów i nie mogą wprowadzać bardziej rygorystycznych zasad niż te warunki. Jeśli Dostawca nie skorzysta z tego prawa, obowiązują ogólne warunki wykorzystania voucherów (patrz poniżej).

17 / Warunki wykorzystania voucheru wchodzą w życie i obowiązują w niezmienionej formie zarówno dla Dostawców, jak i Odbiorców od momentu wygenerowania voucheru aż do jego wygaśnięcia, tj. rok po zamieszczeniu ostatniego zdjęcia.

18 / W celu wykorzystania rabatu zagwarantowanego przez voucher należy opłacić usługę przed okresem wygaśnięcia vouchera. Sama usługa może być zrealizowana po tym terminie. Niewykorzystany voucher nie podlega zwrotowi, a jego ważność wygasa, o ile Dostawca nie postanowi inaczej.

19 / W przypadku deaktywacji usługi przez Dostawcę, voucher nie traci ważności, a Odbiorca jest uprawniony do jego realizacji do końca terminu ważności.

20 / Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

21 / Podczas jednej płatności można skorzystać tylko z jednego vouchera. 

22 / Voucher jest przenośny, nie jest powiązany z określonym profilem Odbiorcy i może być zrealizowany przez dowolnego okaziciela kodu.

23 / Partner nie ponosi odpowiedzialności za usługi oferowane przez Dostawcę, ich jakość lub ilość. Partner jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za to, że:

  • voucher dostarczy Odbiorcy,
  • voucher zostanie zaakceptowany przez Dostawcę, o ile Odbiorca spełnił warunki usługi

24 / Partner nie pobiera wynagrodzenia za pośrednictwo przy realizacji usługi

25 / Partner jest wyłącznym właścicielem licencji na wykorzystanie zdjęć. Ich publikacja poza portalem Estheticon jest możliwa tylko po udostępnieniu źródła i linku.

26 / Odbiorca może zwrócić się do Partnera z prośbą o usunięcie swoich zdjęć do czasu realizacji vouchera. Zobowiązania Dostawcy wobec Odbiorcy w takiej sytuacji zanikają.

27 / Wycofanie się ze zobowiązań jest możliwe tylko wtedy, kiedy Dostawca lub Odbiorca nie spełnią warunków użytkowania voucherów z własnej winy.

28 / Wycofanie się ze zobowiązań musi się odbyć formą pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

29 / W świetle prawa podatkowego voucher jest postrzegany jako zaliczka na usługi świadczone przez lekarza i jako taka będzie opodatkowana zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Vouchery za zdjęcia do rekomendacji >>

Aktualizowane: 12.03.2018