Blizny

Blizny pooperacyjne lub urazowe, takie u których podczas gojenia pojawiły się kąplikacje, ropienie lub inne zmiany bliznowe.

Publikowane: 01.01.2010

Transparentny Lekarz