Aquafilling faceline

Preparaty Aquafilling® i LosDeline zostały wycofane z polskiego rynku. Aquafilling® był stosowany jako wypełniacz do modelowania ciała - powiększanie piersi i pośladków oraz korekcji ubytków w tkankach miękkich. Hydrofilowy żel był przeznaczony do wstrzykiwania, w 97-98% składał się z 0,9% fizjologicznego roztworu chlorku sodu i 2-3% poliamidu. Zgodnie z informacją Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjne i Estetycznej preparat od 22 marca 2017 r. nie powinien być wprowadzany do obrotu rynkowego w związku z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. 27 stycznia 2020 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych(URPL) wydał decyzję o wycofaniu z obrotu i używania żelu Los Deline, występującego wcześniej pod nazwą Aquafilling.

Informacja PTCHPiR o preparacie AQUAfilling

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z siedzibą w Warszawie w efekcie podjętych działań uzyskał informację odnoszącą się do preparatu AQUAfilling Bodyline/Faceline produkowanego przez Matrixcell LTD, Na Vinici 43, 290 01 Podebrady, Republika Czeska.

Z otrzymanego w odpowiedzi na wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego PTChPRiE pisma z Departamentu Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wynika, iż przedmiotowy preparat po 22 marca 2017 r. nie powinien być już wprowadzany do obrotu rynkowego.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż Zarząd Główny PTChPRiE podjął działania w celu ustalenia statusu prawnego funkcjonującego na rynku, a wydaje się analogicznego do AQUAfilling Bodyline/Faceline, preparatu pod nazwą Los DelineTM.

Z poczynionych do tej chwili ustaleń wynika, że dystrybucją produktu zajmuje się ten sam Dystrybutor, co AQUAfilling Bodyline/Faceline. Na stronie www.aquafilling.pl znajduje się m.in. informacja: „Pragniemy poinformować o zmianie nazwy preparatu Aquafilling na Los Deline. [...] Zmiana nazwy nie jest powiązana ze zmianami właściwości produktu, dotyczy wyłącznie nazewnictwa i zmiany opakowania. Produkt i jego właściwości pozostają bez zmian.”

Powyższe zaś może wskazywać na ryzyko pojawienia się tożsamych objawów i skutków stosowania preparatu Los DelineTM, do objawów i skutków stosowania AQUAfilling Bodyline/Faceline.

Oświadczenie PTMEiAA odnośnie preparatu Aquafilling

Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-aging wydało oświadczenie, w którym informuje, że jako organizacja zrzeszającą polskich lekarzy medycyny estetycznej nie miało do czynienia z preparatami Aquafilling/Los Deline. Na kogresach Towarzystwa były natomiast omawiane powikłania po zabiegach z zastosowaniem Aquafilling. PTMEiAA wyraziło ubolewanie, że preparat był stosowany do zabiegów medycyny estetycznej i zadeklarowało pomoc i wsparcie poszkodowanym pacjentom.
Całe oświadczenie.

Aquafilling® faceline - jak był stosowany

Aquafilling® faceline to hydrofilowy żel, który był aplikowany w postaci iniekcji i w trakcie operacji plastycznych w obrębie twarzy. Hydrofilowy żel w 97-98% składał się z 0,9% fizjologicznego roztworu chlorku sodu i 2-3% poliamidu.

Wypełniacz miał posiadać unikalne właściwości. Poza wygładzaniem i wypełnianiem zmarszczek, miał tworzyć macierz pozakomórkową skóry i unosić tkanki twarzy. Poza tym zapewniano naturalność wyglądu i zwielokrotnienie efektu estetycznego wraz z upływem czasu (bezpośrednio po zabiegach miały zostać wygładzone zmarszczki, a po upływie 3 lub 4 miesięcy miała się tworzyć macierz skóry). Efekt i długotrwałe rezultaty (ponad 2 lata) miały zostać osiągnięte dzięki zastosowaniu opatentowanej metody Aquafilling Сarcasse®.

Aquafilling Сarcasse® była wskazany w następujących przypadkach:

  • Utrata jędrności i elastyczności skóry,
  • Ograniczenie produkcji kolagenu,
  • Zagłębienie punktów odpowiedzialnych za napięcie twarzy,
  • Opadanie grawitacyjne środkowej części twarzy,
  • Opadanie dolnej części twarzy,
  • Zmarszczki w okolicach jarzmowych i przed uszami,
  • Opadanie zewnętrznej krawędzi powieki,

Aquafilling® faceline wprowadzany był do skóry właściwej lub górnej warstwy podskórnej za pomocą cienkich igieł  w celu wygładzenia zmarszczek i bruzd. W celu modelowania lub uniesienia twarzy lub utworzenia macierzy skóry zalecano wstrzykiwanie żelu w płaszczyźnie podpowięziowej w warstwę podskórnej tkanki tłuszczowej lub podookostnowo za pomocą igieł lub kaniul G-21-G-24.

Zabieg był uważany za bezbolesny dzięki miękkości i elastyczności żelu oraz możliwości zastosowania cienkich igieł. Zel posiadał ładunek dodatni. Dzięki tej właściwości w ciągu 1 minuty po iniekcji ustępowały łagodne odczucia bólowe. Poza tym dodatni ładunek wypełniacza miał blokować proces utleniania i zapewniać krótki okres rekonwalescencji oraz brak reakcji zapalnych. Pacjent powracał do życia towarzyskiego niemalże bezpośrednio po zabiegu.

Aktualizowane: 12.02.2020

Jesteś specjalistą? Dodaj opis tego zabiegu. Opis musi być zgodny z zasadami naszego portalu. Do opisu zostanie załączona Twoja wizytówka odsyłająca do prezentacji Zobacz przykładowy fragment opisu i przeczytaj warunki.

Więcej opinii na ten temat

Aquafilling faceline - Cenniki

Aquafilling faceline

Transparentny Lekarz
Specjaliści w Twojej okolicy   
Zabiegi, na które wybierają się inni