Zasady publikowania artykułów, notatek prasowych i filmów

Zasady publikowania na portalu Estheticon.

Tekst i zdjęcia należy posegregować w następujący sposób:

  • Unikatowość
  • Nagłówek/tytuł artykułu
  • Lead/streszczenie
  • Tekst artykułu
  • Nazwisko autora
  • Zdjęcie tytułowe
  • Zdjęcia w tekście

Unikatowość

Tekst unikatowy: akceptujemy jedynie oryginalne teksty nie publikowane wcześniej. Takie treści są lepiej indeksowane w wyszukiwarkach co daje więcej korzyści autorowi.

Nagłówek/tytuł artykułu

Zwięzły, zaangażowany i precyzyjnie oddający istotę  artykułu. Ani PR artykuły czy notatki prasowe nie powinny na pierwszy rzut oka sprawiać wrażenia reklamy.

Przykład nieprawidłowego nagłówka: To schorzenie dotyka co drugą osobę! Oferujemy nowoczesne rozwiązanie tego problemu zdrowotnego i estetycznego

Dlaczego jest nieprawidłowy: W tym przykładzie schorzenie nie jest określone, a drugie zdanie wygląda jak slogan reklamowy. Nagłówek powinien zawierać opis schorzenia, a nie wyglądać jak tekst PR.

Przykład prawidłowego nagłówka: Wykorzystanie laserów w terapii żylaków

Dlaczego jest prawidłowy: Nagłówek w przejrzysty sposób określa temat artykułu bez nadmiernej promocji.

Lead/streszczenie

Jest to akapit wprowadzający, który mówi, o czym będzie artykuł. Jest jego efektownym streszczeniem. Zawiera słowa kluczowe dla zrozumienia informacji. Powinien zachęcić czytelnika do zapoznania się z całością treści. Napisanie leadu to najbardziej pracochłonna część pracy nad tekstem i od niego zależy los całego artykułu.

Tekst artykułu

Sam tekst nie powinien być zbyt długi ani zbyt krótki. Zalecane jest 2 000 do 10 000 znaków. Stosuj akapity, nadawaj im śródtytuły, segreguj myśli i wątki w wyodrębnione działy, korzystaj z cytatów i innych metod, które wpłyną na uatrakcyjnienie tekstu.

Linki

Zgodnie z zaleceniem Google wszystkie linki zewnętrzne z artykułów będą miały atrybut rel = "nofollow".

Nazwisko autora

Należy podać pełne nazwisko autora (lekarza, kliniki, firmy), którym będzie artykuł sygnowany.

Zdjęcie tytułowe

Zdjęcie załączone do nagłówka lub leadu – powinno mieć kwadratowy format, minimalną rozdzielczość 200x200 pikseli. Jeśli zdjęcie jest w innym formacie, zostanie przez nas zmodyfikowane.  Zdjęcia i ilustracje są istotną częścią artykułu.

Zdjęcia w tekście

Zdjęcia w tekście powinny mieć minimalną rozdzielczość 200 pikseli (szerokość). Wysokość jest dowolna, wymiary będą w rezultacie dostosowane do warunków i wyglądu portalu. Jeśli zdjęcie jest powiązane z daną treścią, należy poinformować o jego umieszczeniu.

Publikowanie artykułów, notatek prasowych i filmów

Artykuły są publikowane w sekcji Nowości i trendy, notatki prasowe w sekcji Wiadomości prasowe, natomiast filmy wideo w sekcji Video.

Aby artykuł mógł zostać opublikowany, musi spełnić wyżej wymienione kryteria. Jeżeli artykuł nie spełnia tych warunków, dostawca portalu jest uprawniony do zwrotu artykułu w celu poprawy.
Dostawca rezerwuje sobie prawo do zmiany nagłówka lub leadu.  

Uwaga: Publikacja artykułów w witrynie internetowej Estheticon jest usługą płatną. Lekarze, kliniki i dostawcy posiadający płatni profil Estheticon mają określoną ilość artykułów, którą mogą opublikować w okresie swojej subskrypcji.

Publikacja marek, nazwisk lekarzy lub nazw klinik w tytułach artykułów lub filmów wideo jest dopuszczalna wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Artykuły mogą być przesyłane w plikach tekstowych (.txt, .doc, .docx) lub w treści wiadomości e-mail. Nie zalecamy przesyłania artykułów w formacie .pdf.

Wybór artykułów jest dokonywany wyłącznie przez administratora portalu. Artykuły pochodzą wyłącznie od lekarzy/klinik, którzy posiadają opcję publikowania artykułów w swoich profilach.

Publikowanie artykułów* i filmów** na portalu Estheticon.pl oraz Lekarze-online.tv jest usługą płatną. Lekarze, kliniki i dostawcy, którzy posiadają płatną Premium prezentację na portalu, mogą w ramach tej prezentacji opublikować określoną liczbę artykułów i filmów w danym roku.

 

* Wybrane artykuły są publikowane na stronie głównej, w newsletterze Estheticon oraz na FB portalu. Prawo wyboru tych artykułów należy wyłącznie do administratora portalu.
** Ograniczenia nie dotyczą filmików edukacyjnych nakręconych przez Estheticon. .

Aktualizowane: 04.03.2019