POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dotyczy wszystkich informacji, jakie ESTHETICON przetwarza za pośrednictwem tego portalu oraz powiązanych z nim innych środków, profili lub urządzeń.

Niniejsza POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH może ulec zmianie, dlatego też sugeruje się jej regularne sprawdzanie.

1. Podmiot odpowiedzialny

ESTEHICON S.R.O. [sp. z.o.o.] o numerze identyfikacji podatkowej 25044567 z siedzibą pod adresem ul. Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (Republika Czeska), zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Ústí nad Labem pod numerem C 14604, adres e-mail: info@estheticon.com

Estheticon jest częścią grupy przedsiębiorstw tworzonej przez następujące firmy:

Wszystkie wymienione firmy prowadzą działalność o takim samym charakterze i świadczą takie same usługi w sektorze medycyny estetycznej dla użytkowników prywatnych i specjalistów oraz klinik, działających w tym sektorze w różnych krajach.

Użytkownicy prywatni, specjaliści i kliniki w każdym kraju będą zawierać umowy z firmą z Grupy odpowiedzialną za dany kraj; jednakże, w celu lepszego zarządzania i usprawnienia działania firm z Grupy, dzielą się one zasobami, informacjami i świadczą usługi dla siebie nawzajem (dalej określane wspólnie jako ESTHETICON).

Możesz uzyskać dostęp do tej platformy za pośrednictwem domen internetowych, aplikacji lub profili ESTHETICON w mediach społecznościowych (dalej określanych wspólnie jako PLATFORMA).

2. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje pozwalające na identyfikację, bezpośrednio lub pośrednio, osoby fizycznej, takie jak imię, nazwisko, zdjęcie, głos, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dokumenty tożsamości (PESEL, NIP, nr paszportu) itp., i/lub informacje powiązane z daną osobą fizyczną, takie jak numer konta bankowego, numer karty kredytowej i/lub debetowej, numer IP, cechy wyglądu fizycznego, gusta, preferencje, zwyczaje i sposób zachowania, a także/lub informacje o produktach i usługach, za jakie płaci i z jakich korzysta dana osoba oraz informacje o sposobie nawigowania w internecie, otrzymywane za pośrednictwem plików cookie.

3. Typy UŻYTKOWNIKÓW

Niezależnie od tego, czy dana osoba jest zarejestrowanym UŻYTKOWNIKIEM PLATFORMY czy też nie, zgodnie z POLITYKĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH i/lub POLITYKĄ COOKIES będą przetwarzane następujące dane osobowe:

 1. UŻYTKOWNIKÓW odwiedzających PLATFORMĘ, których dane są pozyskiwane za pośrednictwem systemu cookies Google Analytics;
 2. UŻYTKOWNIKÓW, którzy proszą o informacje i/lub zadają pytania za pośrednictwem formularza dostępnego na PLATFORMIE;
 3. UŻYTKOWNIKÓW-SPECJALISTÓW i UŻYTKOWNIKÓW-PRYWATNYCH, którzy się zarejestrują i/lub wykupią USŁUGI;
 4. UŻYTKOWNIKÓW-SPECJALISTÓW, którzy odpowiadają na zapytania UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH;
 5. UŻYTKOWNIKÓW-SPECJALISTÓW, którzy udzielają się na forum, dzieląc się swoimi doświadczeniami, posiadaną wiedzą i innymi treściami, w tym zdjęciami, w sekcjach Forum i Historie.

4. Zarządzanie danymi, cele i podstawa prawna

ESTHETICON zarządza danymi w następujący sposób:

 1. Zarządzanie danymi UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH:
  UŻYTKOWNIK PRYWATNY, który chce korzystać z usług oferowanych przez ESTHETICON powinien uprzednio zarejestrować się na platformie, podając dane, które pozwolą ESTHETICON na jego identyfikację (login, miejsce zamieszkania i płeć) oraz kontakt z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub przez telefon komórkowy, w zależności od preferencji UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO.

  Oprócz danych niezbędnych do rejestracji UŻYTKOWNIK PRYWATNY może także udostępniać informacje, treści i zdjęcia o przebytych konsultacjach oraz historie, których jest włąścicielem, oraz wypowiadać się w Społeczności. Te informacje zostaną powiązane z profilem każdego UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO.

  ESTHETICON zastrzega sobie prawo do monitorowania informacji udostępnionych przez UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO oraz do możliwości kontaktownia się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonu komórkowego w celu uzupełnienia, wyjaśnienia i/lub zeryfikowania informacji przez niego udostępnionych. Przykładowo w celu zweryfikowania autentyczności relacji UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO o zabiegu, zostanie on poproszony o udostępnienie dokumentacji, która potwierdzi prawdziwość historii; UŻYTKOWNIK PRYWATNY może też zostać poproszony o uzupełnienie lub jaśniejsze przedstawienie pewnych kwestii w historii, tak aby była ona przydatniejsza dla reszty Społeczności.

  Celem tych działań i zarządzania wskazanymi danymi jest zagwarantowanie, że informacje udostępniane przez UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH za pośrednictwem PLATFORMY będą kompletne, jasne i użytecznne dla reszty Społeczności, a jednocześnie prawdziwe i nienaruszające dóbr i praw osób, których dotyczą, czyli zgodne z REGULAMINEM SERWISU.

  Zarządzanie danymi w celu realizacji opisanych działań odbywa się na podtawie uprzedniej, świadomej, wyraźnej i pisemnej ZGODY UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO, której udziela on w momencie rejestracji na platformie, podczas wysyłania zapytania i/lub udostępniania własnej historii i/lub zdjęć.

  Ta zgoda będzie obowiązywać również w sytuacji publicznego rozpowszechniania tych danych na PLATFORMIE i w mediach społecznościowych ESTHETICON. UŻYTKOWNIK, który dostarcza te informacje, zobowiązuje się do uzyskania takiej zgody i ponosi odpowiedzialność wobec ESTHETICON i osób trzecich za wszelkie incydenty lub naruszenie takiej zgody.

  Wspomniana ZGODA może być odwołana w każdej chwili za pośrednictwem różnych narzędzi, które są dostępne w zależności od sytuacji i/lub zawsze można wystosować prośbę o jej odwołanie, wysyłając wiadomość na adres info@estheticon.com.

  Te dane osobowe i informacje UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO będą przechowywane na PLATAFORMIE przez czas nieokreślony, tak długo jak UŻYTKOWNIK PRYWATNY będzie wyrażał zgodę na ich udostępnienie.

 2. Zarządzanie danymi UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH na Forum:
  UŻYTKOWNIK PRYWATNY, który chce podzielić się swoimi doświadczeniami na forum i/lub uczestniczyć w dyskusji w już otwartych wątkach, powinien uprzednio zarejestrować się na platformie, podając dane, które pozwolą ESTHETICON na jego identyfikację oraz kontakt z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub przez telefon komórkowy, w zależności od preferencji UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO

  Na Forum UŻYTKOWNIK PRYWATNY może udostępniać swoje informacje, treści i zdjęcia dotyczące jego własnych doświadczeń i/lub swobodnie wypowiadać swoje opinie. Informacje, zdjęcia i wypowiedzi, które udostępnia, powinny być zgodne z prawdą, autentyczne i nie mogą naruszać praw osób, których dotyczą, czyli zgodne z czyli zgodne z REGULAMINEM SERWISU.

  W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Forum, ESTHETICON monitoruje publikowane za jego pośrednictwem treści i podejmie natychmiastowe działanie w przypadku wykrycia jakichkolwiek incydentów.

  Celem tych działań i zarządzania wskazanymi danymi jest zagwarantowanie, że informacje udostępniane przez UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH za pośrednictwem FORUM będą kompletne, jasne i użytecznne dla reszty Społeczności, a jednocześnie prawdziwe i nienaruszające dóbr i praw osób, których dotyczą, czyli zgodne z REGULAMINEM SERWISU..

  Zarządzanie danymi, które UŻYTKOWNICY PRYWATNI udostępniają na Forum, w celu realizacji opisanych działań odbywa się na podtawie uprzedniej, świadomej, wyraźnej i pisemnej ZGODY UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO, której udziela on w momencie rejestracji na platformie, podczas wysyłania zapytania i/lub udostępniania własnej historii, swoich zdjęć i/lub innych swoich treści.

  Ta zgoda będzie obowiązywać również w sytuacji publicznego rozpowszechniania tych danych na PLATFORMIE i w mediach społecznościowych ESTHETICON. UŻYTKOWNIK, który dostarcza te informacje, zobowiązuje się do uzyskania takiej zgody i ponosi odpowiedzialność wobec ESTHETICON i osób trzecich za wszelkie incydenty lub naruszenie takiej zgody.

  Wspomniana ZGODA może być odwołana w każdej chwili za pośrednictwem różnych narzędzi, które są dostępne w zależności od sytuacji i/lub zawsze można wystosować prośbę o jej odwołanie, wysyłając wiadomość na adres info@estheticon.com.

  Jednocześnie ESTHETICON przetwarza dane osobowe tych UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH, którzy wypowiedzieli się na Forum, jak również tych osób, których mogą dotyczyć owe wątki i wypowiedzi (kiedy na przykład się o nich wspomina). Ma to na celu zapewnienie prawidłowego działania Forum i sprawne rozwiązywanie incydentów, które mogą mięc tam miejsce. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest PRAWNIE UZASADNIONY NTERES ESTHETICON, aby zapewnić prawidłowe funckjonowanie, przejrzystość, lepszą jakość, lojalność i klarowność publikowanych informacji, równoważąc prawa i zainteresowania wszystkich użytkowników, tworzących Społecność. Wspomniany prawnie uzasadniony interes został zdefiniowany w taki sposób, aby szanując prawa zarówno UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH, zagwarantować, że informacje i wypowiedzi na Forum nie naruszają prywatności, wizerunku i godności wszystkich UŻYTKOWNIKÓW Społeczności, a jednocześnie przekazywane informacje są prawdziwe, ale nie zniesławiające czy oszczercze.

  Te dane osobowe i informacje UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO będą przechowywane na Forum, tak długo aż UŻYTKONIK PRYWATNY nie zechce ich usunąć i/lub w razie incydentów do ich całkowitego rozwiązania i/lub wypełnienia nakazów odpowiednich organów w konkretnych przypadkach.

 3. Zarządzanie danymi UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH, którzy wysyłają zapytania:
  UŻYTKOWNIK PRYWATNY, który chce wysłać zapytanie za pośrednictwm PLATFORMY, powinien uprzednio zarejestrować się na platformie, podając dane, które pozwolą ESTHETICON na jego identyfikację oraz kontakt z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub przez telefon komórkowy, w zależności od preferencji UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO, a także treść zapytania, które pragnie wysłać.

  ESTHETICON prześle wspomniane informacje najodpowiedniejszym UŻYTKOWNIKOM-SPECJALISTOM, którzy wcześniej wyrazili chęć zapoznania się z zapytaniami. Wówczas UŻYTKOWNICY-SPECJALIŚCI wyślą odpowiedzi na zapytania i/lub skontaktują się z UŻYTKOWNIKAMI PRYWATNYMI, aby odpowiedzieć lub rozwinąć zapytanie oraz zaofrować swoje usługi.

  UŻYTKOWNICY-SPECJALIŚCI, którzy odpowiadają na zapytania, mogą być zarejestrowani na jakiejkolwiek z platform, przynależących do Grupy ESTHETICON.

  ESTHETICON skontakuje się z UŻYTKONIKAMI PRYWATNYMI za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub przez telefon komórkowy, w zależności od preferencji UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO.

  Celem tych działań i zarządzania wskazanymi danymi jest prawidłowe zarządzanie procesem rozwiązywania i odpowiadania na zapytania UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH.

  Podstawą prawną do zarządzania tymi danymi osobowymi stanowi uprzednia, świadoma, wyraźna i pisemna ZGODA UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO, której udziela on w momencie rejestracji na platformie, podczas wysyłania zapytania i/lub udostępniania własnej historii i/lub zdjęć.

  Wspomniana ZGODA może być odwołana w każdej chwili za pośrednictwem różnych narzędzi, które są dostępne w zależności od sytuacji i/lub zawsze można wystosować prośbę o jej odwołanie, wysyłając wiadomość na adres info@estheticon.com.

  Te dane osobowe i informacje UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO będą przechowywane na PLATAFORMIE przez czas nieokreślony, tak długo jak UŻYTKOWNIK PRYWATNY będzie wyrażał zgodę na ich udostępnienie.

  Jednocześnie ESTHETICON przetwarza dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH, którzy wysyłają zapytania, aby monitorować i czuwać nad prawidłowym funckjonowaniem systemu zapytań i odpowiedzi. W tym przypadku przetrwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU ESTHETICON, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, przejrzystość, lepszą jakość, lojalność i klarowność nadesłanych zapytań oraz zagwarantować UŻYTKOWNIKOM PRYWATNYM najwyższą jakość serwisu podczas przebywania na platformie.

  Te informacje będą przechowywane na PLATFORMIE na czas nieokreślony, tak długo aż UŻYTKONIK PRYWATNY nie zechce ich usunąć i/lub w razie incydentów do ich całkowitego rozwiązania i/lub wypełnienia nakazów odpowiednich organów w konkretnych przypadkach.

 4. Zarządzanie danymi UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH w celu obliczenia danych statystycznych konwersji dla UŻYTKOWNIKÓW-SPECJALISTÓW:
  Firma ESTHETICON chciałaby przetwarzać informacje pochodzące od tych UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH, któzy za pośrednictwem PLATFORMY zdecyduja się na wykupienie usług UŻYTKOWNIKÓW-SPECJALISTÓW. W tym celu ESTHETICON informuje UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO i jedynie jeżeli wyrazi on zgodę, przetwarza dane, prosząc o udostępnienie informacji i dokumentacji, która może stanowić dowód wykonania zabiegu u UŻYTKOWNIKA-SPECJALISTY. Ten proces przetwarzania danych odbywa się z wykorzystaniem tylko niezbędnych danych, aby osiągnąć zamierzony cel.

  W tym celu ESTHETICON kontaktuje się z UŻYTKOWNIKAMI PRYWATNYMI za pośrednictwem poczty elektroczninej i/lub telefonu komórkowego, w zależności od preferencji UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO, aby poinformować o przetwarzaniu danych i celu tego procesu, a następnie wykorzystuje dane tych UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH, którzy udzielili na to ZGODY.

  Podstawą prawną do zarządzania tymi danymi stanowi uprzednia, świadoma, wyraźna i pisemna ZGODA UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO, której udziela on w momencie rejestracji na platformie, podczas wysyłania zapytania i/lub udostępniania własnej historii i/lub zdjęć. La base que legitima dicho tratamiento de datos personales es el CONSENTIMIENTO

  Wspomniana ZGODA może być odwołana w każdej chwili za pośrednictwem różnych narzędzi, które są dostępne w zależności od sytuacji i/lub zawsze można wystosować prośbę o jej odwołanie, wysyłając wiadomość na adres info@estheticon.com.

  Te dane osobowe i informacje UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO będą przechowywane na PLATAFORMIE przez czas nieokreślony, tak długo jak UŻYTKOWNIK PRYWATNY będzie wyrażał zgodę na ich udostępnienie.

  Jednocześnie ESTHETICON przetwarza dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH, którzy wysyłają zapytania, aby monitorować i czuwać nad prawidłowym funckjonowaniem systemu zapytań i odpowiedzi. W tym przypadku przetrwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU ESTHETICON, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, przejrzystość, lepszą jakość, lojalność i klarowność nadesłanych zapytań oraz zagwarantować UŻYTKOWNIKOM PRYWATNYM najwyższą jakość serwisu podczas przebywania na platformie.

  W tym przypadku te informacje będą przechowywane na PLATFORMIE na czas nieokreślony, tak długo aż UŻYTKONIK PRYWATNY nie zechce ich usunąć i/lub w razie incydentów do ich całkowitego rozwiązania i/lub wypełnienia nakazów odpowiednich organów w konkretnych przypadkach.

 5. Zarządzanie danymi niezarejestrowanych UŻYTKOWNIKÓW (cookies):
  ESTHETICON w sposób automatyczny gromadzi informacje o sposobie korzystania z PLATFORMY przez UŻYTKOWNIKA, takie jak na przykład interakcje UŻYTKOWNIKA z PLATFORMĄ i/lub pliki cookie oraz inne, podobne, niezbędne technologie.

  Podstawą prawną do zarządzania tymi danymi stanowi uprzednia, świadoma, wyraźna i pisemna ZGODA UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO, której udziela on podczas zarządzania plikami i ustawieniami plików cookies.

  Wspomniana ZGODA może być odwołana w każdej chwili za pośrednictwem różnych narzędzi, które są dostępne w zależności od sytuacji i/lub zawsze można wystosować prośbę o jej odwołanie, wysyłając wiadomość na adres info@estheticon.com.

  Te dane osobowe i informacje UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO będą przechowywane na PLATAFORMIE (OKRES PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIE).

 6. Zarządzanie danymi wspomnianych UŻYTKOWNIKÓW-SPEJCLALISTÓW:
  UŻYTKOWNICY PRYWATNI na Forum mogą wspomnieć o specjaliście lub klinice, w której wykonali zabieg i/lub mieli w jakiś sposób do czynienia.

  Przetrwarzanie danych osobowych tych specjalistów i klinik ma związek z prawem do informacji i wolności wypowiedzi UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH, które będą wypełniane z poszanowaniem praw osób, których dane wypowiedzi dotyczą, czyli zgodnie z REGULAMINEM SERWISU.

  W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Forum, ESTHETICON monitoruje publikowane za jego pośrednictwem treści i podejmie natychmiastowe działanie w przypadku wykrycia jakichkolwiek incydentów.

  Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest PRAWNIE UZASADNIONY INTERES, zarówno firmy ESTHETICON, jak i UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH, którzy mogą korzystać z prawa do wolności wypowiedzi.

 7. Zarządzanie danymi zarejestrowanych UŻYTKOWNIKÓW-SPECJALISTÓW:
  UŻYTKOWNICY-SPECJALIŚCI, którzy chcą być częśćcią PLATFORMY, udzielać się na platformie i/lub oferować usługi, powinni uprzednio zarejestrować się na platformie, podając dane niezbędne do oferowania usług.

  Przetwarzanie danych (osobowych i innych) UŻYTKOWNIKWÓW-SPECJALISTÓW ma na celu zapewnienie prawidłowego procesu świadczenia wykupionych usług i związanymi z tym czynnościami, a także zarządzania i windykacją należności za wykupione usługi.

  W odniesieniu do płatności na PLATFORMIE, będą one dokonywane za pośrednictwem platform płatniczych zapewnianych przez każdego UŻYTKOWNIKA-SPECJALISTĘ; jednakże w przypadkach, gdy nie ma dostępu do bezpiecznej platformy, ESTHETICON zapewni bezpieczną platformę płatniczą, ograniczając się jedynie do zapewnienia takiej platformy płatniczej, przy czym nie będzie ponosił odpowiedzialności za fakturowanie lub świadczenie zafakturowanych i/lub wykupionych usług, co będzie wyłączną odpowiedzialnością UŻYTKOWNIKA-SPECJALISTY lub podmiotu, który fakturuje i świadczy taką usługę.

  Podstawą do przetwarzania danych (osobowych i innych) UŻYTKOWNIKÓW-SPECJALISTÓW jest zapewnienie prawidłowego procesu świadczenia usług. W przypadku, w którym dojdzie do przeprowadzenia procedur windykacyjnych i dochodzenia roszczeń, dane będą przetwarzane na podstawie PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU, jakim jest obrona praw i interesów ESTHETICON.

  Podstawą do przetwarzania danych (osobowych i innych) UŻYTKOWNIKÓW-SPECJALISTÓW jest zapewnienie prawidłowego procesu świadczenia usług. W przypadku, w którym dojdzie do przeprowadzenia procedur windykacyjnych i dochodzenia roszczeń, dane będą przetwarzane na podstawie PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU, jakim jest obrona praw i interesów ESTHETICON.

  W tym przypadku przetwarzane informacje będą przechowywane przez czas nieokreślony, tak długo aż UŻYTKONIK-SPECJALISTA i/lub osoba, której one dotyczą, nie zechce ich usunąć i/lub w razie incydentów do ich całkowitego rozwiązania i/lub wypełnienia nakazów odpowiednich organów w konkretnych przypadkach.

 8. Zarządzanie danymi UŻYTKOWNIKÓW-SPECJALISTÓW, którzy publikują na swoim profilu:
  Wszystkie informacje, które UŻYTKOWNICY-SPECJALIŚCI publikują na swoim profesjonalnym profilu, powinna w sposób jasny opisywać ich działalnosć i oferowane zabiegi, co dotyczy między innymi treści pisemnych, zdjęć i/lub filmów przedstawiających instalacje, działalność czy wydarzenia. Tego rodzaju materiały mogą zawierać dane osobowe (na przykład zdjęcia) osób fizycznych i w takich przypadkach należy dysponować uprzednich, wyraźnym i potwerdzonym pozwoleniem osób widocznych na tych zdjęciach i/lub obecnych w materiałach, które pozwalają na ich identyfikację, aby opublikować dane materiały na PLATFORMIE ESTHETICON.

  Celem przetwarzania tych informacji przez ESTHETICON jest dostarczyć jak najwięcej kompetnych i jasnych informacji o chirurgii plastycznej i medycynie estetycznej, istniejących zabiegach, specjalistach i klinikach, działających w tym sektorze, jak również relacji tych UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH, którzy chcą się nimi podzielić.

  Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych stanowi uprzednia, wyraźna i potwierdzona zgoda osób, które publikują dane informacje, treści i/lub zdjęcia; w przypadku publikacji zdjęć lub innych informacji, pochodzących od osób trzecich, które można zidentyfikować na podstawie tych zdjęć i/lub informacji, konieczna jest uprzednia zgoda tych osób.

  W tym przypadku przetwarzane informacje będą przechowywane przez czas nieokreślony, tak długo aż UŻYTKONIK-SPECJALISTA i/lub osoba, której one dotyczą, nie zechce ich usunąć i/lub w razie incydentów do ich całkowitego rozwiązania i/lub wypełnienia nakazów odpowiednich organów w konkretnych przypadkach.

 9. Zarządzanie danymi UŻYTKOWNIKÓW-SPECJALISTÓW, którzy odpowiadają na zapytania:
  Dane UŻYTKOWNIKÓW-SPECJALISTÓW, krórzy decydują się odpwiadać na zapytania UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH, będą przetrwarzane przez ESTHETICON, aby montorować treść oraz czas i jakość odpowiedzi; oceniany jest także poziom zadowolenia UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO z otrzymanej odpowiedzi.

  Celem przetwarzania tych danych osobowych jak zapewnienie prawidłowego prawidłowego procesu rozwiązywania i obsługi rozwiązywania zapytań UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH.

  Podstawą prawną do zarządzania tymi danymi stanowi uprzednia, świadoma, wyraźna i pisemna ZGODA, zarówno UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH, którzy wysyłają zapytania, jak i UŻYTKOWNIKÓW-SPECJALISTÓW, którzy na nie odpowiadają.

  Wspomniana ZGODA może być odwołana w każdej chwili za pośrednictwem różnych narzędzi, które są dostępne w zależności od sytuacji i/lub zawsze można wystosować prośbę o jej odwołanie, wysyłając wiadomość na adres info@estheticon.com.

  Te dane osobowe i informacje UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO będą przechowywane na PLATAFORMIE przez czas nieokreślony, tak długo jak UŻYTKOWNIK PRYWATNY będzie wyrażał zgodę na ich udostępnienie.

  Jednocześnie ESTHETICON będzie przetwarzać dane UŻYTKOWNIKÓW-SPCJALISTÓW, którzy odpowiadają na zapytania, aby monitorować i czuwać nad prawidłowym funckjonowaniem systemu zapytań i odpowiedzi. W tym przypadku przetrwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU ESTHETICON, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, przejrzystość, lepszą jakość, lojalność i klarowność nadesłanych zapytań oraz zagwarantować UŻYTKOWNIKOM PRYWATNYM najwyższą jakość serwisu podczas przebywania na platformie.

  Te informacje będą przechowywane na PLATFORMIE na czas nieokreślony, tak długo aż UŻYTKONIK PRYWATNY nie zechce ich usunąć i/lub w razie incydentów do ich całkowitego rozwiązania i/lub wypełnienia nakazów odpowiednich organów w konkretnych przypadkach.

 10. Zarządzanie danymi UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH podczas nagrywania rozmów teledonicznych:
  Korrespondencja prywatna i rozmowy telefoniczne prowadzone przez ESTHETICON z UŻYTKOWNIKAMI są monitorowane i nagrywane.

  Celem przetwarzania danych w tym przypadku jest umożliwienie monitorowania prawidłowej realizacji usług świadczonych na rzecz UŻYTKOWNIKÓW-SPECJALISTÓW, jak również prawidłowego zarządzania i akredytacji warunków zawierania umów i świadczenia usług zakontraktowanych przez UŻYTKOWNIKÓW-SPECJALISTÓW.

  Podstawą prawną do zarządzania tymi danymi stanowi PRAWNIE UZASADNIONY INTERES firmy ESTHETICON, uprawniający do monitorowania i kontrolowania jakości świadczenia usług przez personel ESTHETICON oraz procesów prawidłowego zarządzania, potwierdzania i świadczenia zakupionych usług przez UŻYTKOWNIKÓW-SPECJALISTÓW.

  Okres przechowywania nagrań z rozmów telefonicznych wynosi SZEŚĆ MIESIĘCY od ich nagrania.

5. Administratorzy danych i cesjonariusze

Przetwarzanie dane osobowe mogą być także przetwarzane przez zewnętrznych współpracowników ESTHETICON w celu realizacji następujących zadań i usług

 1. obsługa komputerowa, usługi hostingowe i obsługa sieci telekomunikacyjnych PLATFORMY;
 2. usługi w zakresie zatrudniania, księgowości i/lub prawa związane z USŁUGAMI;
 3. usługi związane z archiwizacją, zarządzaniem i niszczeniem informacji.

Poza wymienionymi przypadkami ESTHETICON nie będzie przekazywać danych osobowych osobom trzecim bez uprzedniego poinformowania i uzyskania zgody właściciela danych osobowych i tylko w ograniczonych przypadkach.

W przypadku, gdy UŻYTKOWNIK-PACJENT wysyła zapytanie i/lub prośbę o wizytę jego dane osobowe będą przetwarzane zarówno przez ESTHETICON jak i przez UŻYTKOWNIKA-PROFESJONALISTĘ, do którego zostało skierowane dane pytanie.

Wówczas dane wszystkich wymienionych osób są chronione jednakowo, w sposób który został określony w niniejszej POLITYCE OCHRONY DANYCH i/lub w przepisach dotyczących ochrony danych lub bezpieczeństwa cybernetycznego.

Zawieramy umowy o poufności i przetwarzaniu danych z naszymi partnerami, aby zapewnić, że przestrzegają oni najwyższych standardów poufności i przestrzegają norm w zakresie prywatności i bezpieczeństwa, a także okresowo dokonujemy przeglądu tych standardów i praktyk.

Ponadto ESTHETICON może przekazywać informacje lub dane sobowe osobom trzecim w ramach:

 1. działania zgodnie z obowiązującym prawem, sytuacją prawną lub dekretem prawnym wydanym przez odpowiedni organ;
 2. egzekwowania niewypełnienia wymogów USŁUG, włącznie z przypadkami śledztwa wszczętego w wyniku możliwych naruszeń i/lub wykroczeń;
 3. wykrywania, zapobiegania i rozwiązywania problemów technicznych, nadużyć finansowych i kwestii dotyczących bezpieczeństwa;
 4. ochrony praw, dóbr lub bezpieczeństwa osób;
 5. przekazywania danych UŻYTKOWNIKOM-SPECJALISTOM i/lub osobom trzecim, którzy świadczą usługi w zakresie działalności rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej, jak również usługi dodatkowe i/lub powiązanych, wybrane przez UŻYTKOWNIKA PRYWATNEGO.

6. Międzynarodowe przekazywanie danych

ESTHETICON informuje, że dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW są przekazywane za granicę:

 1. W celu prawidłowego zarządzania usługami oferowanymi na PLATFORMIE, dokonywane są międzynarodowe transfery danych z dowolnej strony internetowej i/lub profili w mediach społecznościowych pochodzących z dowolnego świecie do spółki dominującej, znajdującej się w Barcelonie (Hiszpania), przynależącej do Unii Europejskiej, a co za tym idzie, wszelkie dane osobowe zebrane poza Unią Europejską są przekazywane do Unii Europejskiej i będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, obowiązującymi zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Hiszpanii.
 2. Przekazywanie danych osobowych UŻYTKOWNIKOM-SPECJALISTOM, którzy praktykują poza Unią Europejską, będzie możliwe dopiero po poinformowaniu UŻYTKOWNIKA o tożsamości danego UŻYTKOWNIKA-SPECJALISTY, podaniu miejsca jego działalności stopniu ochrony danych osobowych i możliwym ryzyku związanym z przekazaniem danych osobowych do danego kraju.
  Wspomniana ZGODA może być odwołana w każdej chwili za pośrednictwem różnych narzędzi, które są dostępne w zależności od sytuacji i/lub zawsze można wystosować prośbę o jej odwołanie, wysyłając wiadomość na adres info@estheticon.com.
 3. W celu prawidłowego zarządzania i optymalizacji działania PLATFORMY dla UŻYTKOWNIKÓW z platformy FACEBOOK, korzystamy z usług firmy UNBOUNCE, z siedzibą pod adresem Rheinsberger Str. 76/77/Apartment 1, 10115 Berlin, Niemcy, która przestrzega rygosrystycznej polityki ochrony danych osobowych: https://unbounce.com/privacy/.
 4. Aby móc prawidłowo zarządzać rozmowami telefonicznymi z UŻYTKOWNIKAMI, korzystamy z usług firmy VANILLASOFT CORP za rejestrowanej pod numerem 98-1084963, z siedzibą 490 St.-Joseph Blvd. Suite 202 Gatineau, Quebec, J8Y 3Y7 Canada. Firma przestrzega warunków Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych: https://www.vanillasoft.com/company/news/vanillasoft-outlines-robust-privacy-and-security-protections-for-gdpr-compliance.
 5. Aby przetwarzać i nagrywać rozmowy telefoncizne, korzystamy z usług firmy PIPPOL TELEFONÍA CLOUD PROFESIONAL, S.L., z siedzibą pod adresem Pujades, 51 planta 2, puerta 22, 08005 Barcelona, España. Firma spełnia wysokie standardy ochrony prywatności: https://pipol.com/privacy-policy/.
 6. W celu zarządzania procesamo wysyłania wiadomości SMS i weryfikowania numerów telefonów, korzystamy z usług firmy TWILIO INC., z siedzibą pod adrese, 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202, United States. Firma przestrzega europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zarówno poprzez przestrzeganie i podporządkowanie się własnym Wiążącym Regułom Korporacyjnym, jak i Standardowym Klauzulom Unii Europejskiej: https://www.twilio.com/legal/privacy.
 7. Aby móc rozwiązywać wątpliwości i odpowiadać na pytania UŻYTKOWNIKÓW, korzystamy z usług firmy LIVECHAT SOFTWARE S.A., z siedzibą pod adrese Ul. Zwycięska 47, 53-033 Wrocław, Polska. Firma przestrzega europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych: https://www.livechat.com/legal/gdpr-faq/.
 8. W celu przechowywania i korzystania z usług poczty elektronicznej, korzystamy z usług firmy GOOGLE INC., jako Podmiotu Uprawnionego do Przetrwarzania danych. To międzynarodowe przekazanie danych odbywa się poza terytorium Unii Europejskiej (w szczególności w Stanach Zjednoczonych). Podmiot ten poddał się decyzjom Komisji Europejskiej, w których ustalono odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, stosując rodzaje klauzul przyjęte przez Komisję Europejską.
 9. Do nawigacji na naszym portalu internetowym wykorzystywane są usługi analityki nawigacyjnej GOOGLE INC. poprzez program Google Analytics, przy czym przetwarzanie danch w tym przypadku jest uzasadnionie dzięki decyzji przedłożonej przez Google Inc. o poddaniu się i przetrzeganiu klauzuli ustanowionyh przez Komisję Europejską.

7. Egzekwowanie praw

ESTHETICON informuje właścicieli danych osobowych, że posiadają oni następujące prawa:

 1. Dostępu: pozwala właścicielowi danych na otrzymanie informacji o tym, czy ESTHETICON zarządza jego danymi osobowymi i jeżeli tak, na uzyskanie informacji o tym, jakie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane.
 2. Wprowadzania zmian: pozwala poprawiać błędy i wprowadzać zmiany, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niedokładne.
 3. Usunięcia danych: pozwala właścicielowi usunąć dane i zapobiec ich przetwarzaniu przez ESTHETICON, jeżeli nie ma obowiązku prawnego ich zachowania i/lub nie przeważają inne ważne powody, by kontynuować ich przetwarzanie.
 4. Ograniczania dostępu: pozwala właścicielowi danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, zwrócić się do ESTHETICON o zastosowanie środków w odniesieniu do tych danych, tak aby ograniczyć przetwarzanie informacji przy jednoczesnej weryfikacji ich dokładności lub legalności ich przetwarzania; lub aby uniknąć ich modyfikacji lub, w swoim przypadku, ich usunięcia lub zatajenia, aby zachować je jako dowód lub podstawę roszczeń.
 5. Sprzeciwu: w niektórych okolicznościach, wynikających ze szczególnych sytuacji, właściciele danych osobowych mogą nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych. ESTHETICON przestanie wówczas przetwarzać ich dane, o ile nie istnieją inne prawnie uzasadnione przyczyny i jeżeli nie ma możliwości egzekwowania i obrony reklamacji.
 6. Przeniesienia praw: pozwala zainteresowanemu na otrzymanie jego danych osobowych i/lub przekazanie ich innej osobie odpowiedzialnej na podstawie zezwolenia udzielonego na powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

Właściciel danych osobowych może egzekwować swoje prawa dostępu, wprowadzania zmian, usunięcia, ograniczenia dostępu, sprzeciwu, przeniesienia praw i cofnięcia zgody na udostępnianie i przechowywanie danych osobowych za pośrednictwem:

 1. pisemnego komunikatu skierowanego do ESTHETICON, do którego dołączyć należy kopię dowodu tożsamości i wysłać na adres: info@estheticon.com.
 2. lub po zalogowaniu na konto, po kliknięciu Mój profil > Edytuj mój profil.

8. Rzecznik Ochrony Danych Osobowych przed organem prawnym

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z ESTHETICON pod adresem e-mail info@estheticon.com. Jakikolwiek incydent wykryty przez UŻYTKOWNIKA, związany z danymi osobowymi, można skonsultować z Rzecznikiem Ochrony Danych Osobowych i Reklamacji za pośrednictwem adresu e-mail dpo@es.gt.com.

Pragniemy również przypomnieć Państwu, że w przypadku jakichkolwiek roszczeń i/lub w celu uzyskania dodatkowych informacji mogą Państwo skontaktować się z Polską Agencją Ochrony Danych: https://paod.pl/.

9. Bezpieczeństwo i gwarancje

ESTHETICON zobowiązuje się przyjąć wszystkie możliwe środki ostrożności, aby chronić dane osobowe i zapobiec ich modyfikacji, utraty, przetwarzania i niedozwolonego dostępu, wykorzystując w tym celu dostępne technologie i biorąc pod uwagę charakter przechowywanych danych i ryzyko, na jakie są narażone, i zawsze działając w ramach obowiązujących norm prawnych

10. Usunięcie danych z Facebooka

ESTHETICON nie przechowuje danych osobowych z Facebooka na swoich serwerach. Jeżeli chcesz usunąć dostęp do Estheticon.pl poprzez Facebooka, przejdź do strony: Jak usunąć swoje dane z Facebooka

Zaktualizowano: 09/08/2022