Zgłoszenie nielegalnej treści

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie usług cyfrowych (UE) 2022/2065 platformy internetowe są zobowiązane do rozpatrywania i rozpatrywania skarg dotyczących publikowanych treści oraz do moderowania treści, które są nielegalne lub naruszają prawo.

Przesłanie tego formularza oznacza, że uważasz, że na naszej platformie znajdują się treści, które należy uznać za nielegalne lub naruszające prawo. Aby móc uwzględnić i rozpatrzyć Twoją skargę, Rozporządzenie wymaga, aby zgłoszenie o nielegalnych treściach było uzasadnione, precyzyjne i kompletne, dlatego poprosimy Cię o podanie szeregu informacji niezbędnych do rozpatrzenia skargi.

Po otrzymaniu Twojego formularza udzielimy odpowiedzi najszybciej jak to możliwe. Przesyłając ten formularz, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości związanych ze zgłoszeniem nielegalnych treści.

0 / 1000 (min. 20)