Polityka redakcyjna Estheticon.pl

Polityka redakcyjna Estheticon.pl ma na celu zapewnić rzetelność, przejrzystość i wiarygodność prezentowanych na portalu treści, które powinny być użyteczne dla osób szukających odpowiedzi na pytania odnośnie zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.

Z tego względu artykuły i inne formy pisemne, zdjęcia, filmy oraz pozostałe treści publikowane na portalu powinny być przydatne i interesujące dla jego użytkowników i nie mogą być obraźliwe dla żadnego grupy odbiorców. Estheticon nie propaguje dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię ani jakiekolwiek inne poglądy i propaguje wzajemny szacunek: zarówno ze strony użytkowników jak i specjalistów.

Podsumowując, wszystkie treści zawarte na Estheticon powinny spełniać misję portalu, jaką jest pomoc i udzielanie wiarygodnych informacji użytkownikom, tak aby ułatwić im proces wyboru zabiegu i specjalisty.

Kryteria dotyczące treści

Rzetelność i prawa autorskie

Wszystkie treści publikowane na portalu powinny być obiektywne i klarowne, a także opierać się na faktach i danych, pochodzących z wiarygodnych źródeł.

Ponadto treści publikowane przez lekarzy powinny być oryginalne i powinny stanowić własność intelektualną danego specjalisty; niedozwolone jest kopiowanie tekstów innych osób.

Estheticon współpracuje ze specjalistami medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, którzy weryfikują i zatwierdzają artykuły przed ich opublikowaniem. Artykuły publikowane przez Estheticon są redagowane przez specjalistów copywriterów i weryfikowane przez tłumaczkę medyczną Katarzynę Gołko. Estheticon to portal działający w kilkunastu krajach, gdzie o jednorodność publikacji dba Damaris Castro.

Zasada przejrzystości

Portal kieruje się zasadą przejrzystości przy publikowaniu swoich oraz pocodzących od specjalistów treści. Oznacza to, że w sposób jawny poda do wiadomości, kto jest autorem danego artykuły oraz udostępni dane kontaktowe tegoż specjalisty. Ponadto artykuły specjalistów powinny być przejrzyste i łatwe w odbiorze.

Wiarygodność i uczciwość

Nasza polityka redakcyjna zakłada, że publikowane treści o charakterze medycznym zostały zweryfikowane przez współpracujących z nami specjalistów, którzy dzielą w nich się z nami i użytkownikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Weryfikujemy także dane i informacje udostępniane przez specjalistów i centra medyczne, które rejestrują się na naszym portalu. Sprawdzamy, czy spełniają oni warunki przewidziane przez prawo danego kraju do świadczenia usług, które oferują. Specjaliści, którzy zostali pozbawieni praw do wykonywania zawodu, są przez nas zespół usuwani z bazy portalu.

Przed opublikowaniem jakiejkolwiek odpowiedzi w dziale Zapytaj Specjalisty, jej treść jest weryfikowana i sprawdzana przez nasz zespół.

Przy publikowaniu opinii, historii i wątków na forum szanuje się i chroni zarówno prawa użytkownika jak i specjalisty. Zespół wykwalifikowanych pracowników sprawdza i weryfikuje wszystkie opinie, komentarze i wypowiedzi oraz identyfikuje te, które mogą być fałszywe lub spowodować konflikt prawny ze specjalistą.

W przypadku negatywnych opinii lub komentarzy o danym specjaliście lub centrum medycznym, użytkownik powinien dostarczyć dokumentację, poświadczającą, że zabieg wykonano u danego specjalisty.

Zdjęcia powinny być własnością osoby je publikującej (nie osób trzecich ani marek); nie mogą być skopiowane i nie powinny być wyretuszowane, aby nie wprowadzać w błąd użytkowników portalu. Zdjęcia i filmy mogą być opublikowane jedynie za zgodą występujących w nich osób, w tym użytkowników. Obowiązkiem Kliniki/Lekarza jest możliwość wykazania, że uzyskał on/a zgodę pacjenta. Estheticon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawne, których może dopuścić się Klinika/Lekarz w tym względzie.

Ochrona prywatności

Dane przytoczone przez specjalistów i użytkowników są przechowywane i chronione zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi w każdym z krajów, w którym działa portal.

Wymagania

Wszystkie artykuły powinny opierać się na wiarygodnych źródłach, dlatego też powinny zawierać cytaty, referencje i bibliografię.

Artykuły są weryfikowane i sprawdzane pod względem oryginalności i treści: powinny one być oryginalne i poruszać temat interesujący dla użytkowników. Język artykułu powinien być przystępny i zrozumiały dla wszystkich użytkowników. Ze względu na Ustawę z dnia 7 kwietnia o Wyrobach Medycznych publikowanie treści dotyczących konkretnych wyrobów medycznych przeznaczonych do stosowania jedynie przez specjalistów nie jest dozwolone.


Wszystkie artykuły publikowane na portalu powinny mieć następującą strukturę:

 • minimum 4500 znaków ze spacjami
 • 2 oryginalne zdjęcia
 • przyciągający uwagę tytuł
 • główka artykułu (2-3 linijki)
 • główna część tekstu, w której rozwija się wybrany temat i hipotezy, opisane w główce

 • Z kolei wywiady są przygotowywane przez nasz dział Content, który układa pytania na temat wybrany przez specjalistę, we współpracy z danym lekarzem, który udziela na nie odpowiedzi. Oto normy, jakie powinien spełniać wywiad:

  • pytania powinny dotyczyć i wyczerpywać temat wybrany przez lekarza
  • z tego względu powinien zawierać 10-15 pytań
  • wywiad powinny uzupełniać 1 zdjęcie specjalisty na okładkę i 2 zdjęcia typu przed/po w tekście

  Jeżeli wywiad został zamówiony przez klinikę lub centrum medyczne, w główce artykuły należy wskazać lekarza, który udzielił odpowiedzi na pytania. Przed publikacją dział Content sprawdza artykuł pod względem edytorskim, merytorycznym i oryginalności.

  Opisy klinik i lekarzy powinny być oryginalne i mieć minimalną długość 2000 znaków. Nie jest dozwolone podawanie danych kontaktowych. Opisy powinny mieć strukturę złożoną z akapitów, bez list punktowych; opis powinien mieć następujące paragrafy:


  1. Kwalifikacje specjalisty lub kliniki
  2. Specjalizacja: opisać specjalizacje, wyróżnić najbardziej innowacyjne zabiegi, wskazać wykorzystywane sprzęty i marki produktów, nie dodawać list zabiegów, jako że na to przeznaczona jest sekcja "Usługi".
  3. Zespół: w przypadku klinik należy wskazać, jacy specjaliści tworzą kadrę.
  4. Lokalizacja: nie powinno się podawać dokładnego adresu, tę informację można dodać w sekcji "Placówki".

  Inne

  Estheticon zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji jakichkolwiek treści, które naruszają wyżej opisane normy lub które są obraźliwe dla naszych użytkowników.

  Portal odmawia także publikacji jakichkolwiek treści pornograficznych, fałszywych informacji i dokumentacji, nieuzasadnionych twierdzeń promujących zachowania szkodliwe dla zdrowia, nielegalne aktywności lub nieuczciwe praktyki czy usługi oraz informacji o produktach medycznych budzących kontrowersje, nieoryginalnych i nie mających związku z medycyną.

  Treści reklamowe

  Estheticon nie jest własnością specjalistów medycyny, firm farmaceutycznych, organizacji rządowych, prywatnych szpitali lub ośrodków medycznych. Portal nie jest sponsorowany przez żadną z wyżej wymienionych instytucji ani nie utrzymuje się z reklam. Na Estheticon nie publikuje się reklam żadnego typu. W przypadku, w którym specjalista lub centrum medyczne, finansuje lub jest patronem danych treści, zostanie to podane do wiadomości użytkowników. Nie jest dozwolone publikowanie reklam przez użytkowników, zarówno w formie bannerów jak i linków. Jakakolwiek próba reklamowania przez użytkownika zostanie anulowana przez administratora.

  Jeżeli zauważysz, że któraś z publikacji na naszym portalu nie spełnia wyżej opisanych wymogów, napisz do nas wiadomość na adres: info@estheticon.pl.

  Zaktualizowano: 07/03/2023