WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU ESTHETICON.PL

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za platformę internetową estheticon.pl jest ESTHETICON S.R.O. [sp. z.o.o.] o numerze identyfikacji podatkowej 25044567 z siedzibą pod adresem ul. Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (Republika Czeska), zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Ústí nad Labem pod numerem C 14604, adres e-mail: info@estheticon.pl.

Oznacza to, że firma ESTHETICON S.R.O. jest właścicielem Platformy ESTHETICON (dalej określanej jako Platforma).

Niektóre ważne definicje

W celu prawidłowej interpretacji i zrozumienia niniejszych Warunków korzystania z serwisu przedstawiamy następujące definicje:

Wprowadzenie

Niniejsze Warunki korzystania z serwisu (dalej określane jako „Warunki korzystania”) określają warunki dostępu przez użytkowników do strony internetowej estheticon.pl i do usług na niej oferowanych (dalej określana jako „Serwis” lub „Platforma”).

Korzystanie z Serwisu nadaje status użytkownika Serwisu (dalej określanego jako „Użytkownik”) i oznacza pełną akceptację niniejszych Warunków korzystania z serwisu.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z całością lub jakąkolwiek częścią niniejszego dokumentu, powinien zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik oświadcza, że:

W niektórych przypadkach ESTHETICON może być zmuszony do aktualizacji i/lub modyfikacji Warunków korzystania z różnych powodów (zmiany w prawie, aktualizacja Serwisu, nowe produkty i usługi, bezpieczeństwo i inne aspekty związane z naszą działalnością). Zmiany te mogą zostać wprowadzone w dowolnym momencie, jednak ESTHETICON poinformuje o nich użytkownika.

Należy pamiętać, że korzystanie z Serwisu wiąże się ze znajomością i akceptacją Warunków korzystania, a zatem również jego zmian i aktualizacji. W każdym przypadku i oprócz powyższego, gdy opublikujemy zmiany w niniejszym dokumencie, wskażemy datę publikacji, aby ułatwić użytkownikowi zapoznanie się ze zmianami.

Jeżeli nie akceptujesz niniejszych Warunków korzystania, możesz zaprzestać korzystania z usług ESTHETICON.

Konieczność rejestracji użytkowników

Korzystanie z Serwisu wymaga w większości przypadków rejestracji jako Użytkownik. Proces rejestracji kończy się wyraźną akceptacją Użytkownika po otrzymaniu wiadomości e-mail, w której ESTHETICON prosi o wyraźne potwierdzenie w celu sfinalizowania przetwarzania rejestracji Użytkownika na Platformie.

Niektóre usługi nie wymagają rejestracji, jednak w tych przypadkach niniejszy dokument nadal ma zastosowanie.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych podczas procesu rejestracji. Podobnie, rejestrując się na Platformie, Użytkownicy zobowiązani są zaakceptować Politykę prywatności i Plików cookie witryny internetowej, po uprzednim zapoznaniu się i zrozumieniu niniejszych dokumentów.

Usługi dostępne dla użytkowników prywatnych

Działalność Serwisu ESTHETICON polega na:

 1. Rozpowszechnianiu, promowaniu i informowaniu o usługach medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.
 2. Gromadzeniu możliwie najbardziej kompletnych, jasnych i przydatnych informacji na temat istniejących metod leczenia, specjalistów i ośrodków działających w tym sektorze oraz ich praktyki zawodowej, a także na temat doświadczeń prywatnych użytkowników, którzy chcą się nimi podzielić.
 3. Ułatwieniu interakcji między użytkownikami prywatnymi a specjalistami i ośrodkami działającymi w sektorze oraz samą firmą ESTHETICON (dalej określaną jako Społeczność).

Użytkownicy prywatni będą mieć dostęp do następujących usług:

Działalność ta jest prowadzona:

Wszystko to w celu uczynienia Platformy miejscem spotkań i punktem odniesienia dla całej społeczności medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej oraz źródłem najbardziej kompletnych, aktualnych i przejrzystych informacji w tym sektorze.

Dostęp do usług Platformy jest całkowicie bezpłatny dla Użytkowników, z wyjątkiem kosztów połączenia telefonicznego i środków użytych do nawiązania połączenia.

Niezależnie od powyższego, niektóre usługi przeznaczone dla Użytkowników-specjalistów będą wiązać się z kosztami, które zostaną określone w Warunkach Szczegółowych dotyczących tych usług, a także w poniższej sekcji „Usługi dla Użytkowników-specjalistów”.

Usługi dla użytkowników-specjalistów

ESTHETICON oferuje następujące funkcje i/lub usługi tylko i wyłącznie Użytkownikom-specjalistom:

 1. Stworzenie profesjonalnego profilu. Stworzenie kompletnej strony, dzięki której będziesz widoczny dla tysięcy pacjentów zainteresowanych Twoimi usługami i która pozwoli Ci zyskać widoczność, poprosić o opinie prywatnych użytkowników, a także zaoferować możliwość umówienia się na wizytę.
 2. Panel zarządzania, pozwalający zarządzać profilem profesjonalnym. Narzędzie do zarządzania profilem profesjonalnym. Czyli zarządzanie otrzymanymi zapytaniami o wizytę, analiza otrzymanych opinii, a także edycja profilu (zdjęcia, promocje, artykuły medyczne).
 3. Dostęp do aplikacji dla lekarzy. Aplikacja umożliwia zarządzanie profilem profesjonalnym.

Niektóre z tych usług są płatne, a koszt uzależniony jest od rodzaju usługi, do której Użytkownik-specjalista chce uzyskać dostęp. Oznacza to, że Plan Podstawowy będzie bezpłatny, a Plan Premium będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami. Niezależnie od powyższego, nie będzie możliwe zawieranie umów bezpośrednio za pośrednictwem Platformy. Innymi słowy, Platforma nie ma charakteru transakcyjnego i zawarcie umowy zawsze wiąże się z koniecznością kontaktu z ESTHETICON w tej sprawie.

Szczegóły usługi (cena, sposób świadczenia i funkcjonowanie usługi) zostaną uregulowane w Warunkach szczegółowych. W przypadku, gdy Użytkownik-specjalista jest zainteresowany wykupieniem usług wymagających zawarcia umowy, powinien wypełnić odpowiedni formularz kontaktowy, taki jak „Dowiedz się więcej tutaj” lub „Masz jakieś pytania?”. W przypadku zainteresowania ESTHETICON prześle dodatkowe informacje na temat usługi i/lub Warunków szczegółowych na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji na Platformie lub w formularzu kontaktowym. Użytkownik-specjalista zamawiający daną usługę musi wyraźnie zaakceptować wyżej wspomniane Warunki szczególne i podać dane wymagane do zawarcia umowy między nim a ESTHETICON.

Akceptacja Warunków szczegółowych, jak również wyraźne potwierdzenie woli zawarcia umowy, będzie wymagało podpisania odpowiedniej umowy pomiędzy Użytkownikiem-specjalistą a ESTHETICON, a formalizacja i podpisanie takiej umowy musi zostać dokonane w formie papierowej lub elektronicznej.

Kryteria sortowania i filtrowania wyników wyszukiwania. Sortowanie i filtrowanie profili Użytkowników-specjalistów, ogłoszeń i opinii dotyczących Użytkowników.

Usługi i zabiegi oferowane przez Użytkowników-specjalistów na Platformie ESTHETICON są klasyfikowane i wyświetlane na podstawie różnych kryteriów. Poniżej przedstawiono główne czynniki, które decydują o wynikach wyszukiwania dokonywanego przez Użytkowników prywatnych na Platformie:

O ile nie jest to wyraźnie określone przez prawo, ESTHETICON nie zobowiązuje się do monitorowania reklam lub informacji publikowanych przez Użytkowników-specjalistów ani do aktywnego sprawdzania okoliczności wskazujących na istnienie działań niezgodnych z prawem. Niezależnie od powyższego, ESTHETICON dokłada należytych starań, aby treści zamieszczane na Platformie były zgodne z prawdą, obiektywne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Należy zauważyć, że ESTHETICON nie odgrywa aktywnej roli w porozumieniu lub umowie między Użytkownikami, która zapewniałaby firmie wiedzę lub kontrolę nad takimi informacjami. Podobnie fakt, że ESTHETICON zajmuje się filtrowaniem, zarządzaniem i usuwaniem reklamowanych zabiegów lub weryfikacją i usuwaniem profili Użytkowników, które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami lub Warunkami korzystania, nie czyni go odpowiedzialnym za treści publikowane przez Użytkowników lub jakiekolwiek inne działania Użytkowników.

Zasady dotyczące procesu publikowania autentycznych Opinii i Historii użytkowników prywatnych

W przypadku, gdy prywatny Użytkownik zawarł umowę na zabieg lub konsultację z Użytkownikiem-specjalistą, może on wyrazić swoją opinię lub podzielić się swoją historią na temat przebiegu zabiegu lub konsultacji.

Użytkownicy prywatni mają obowiązek oceniać Użytkowników-specjalistów w sposób obiektywny, zgodny z prawdą i bez znieważania, obrażania lub dyskredytowania. W każdym przypadku Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad wyszczególnionych w Regulaminie serwisu Estheticon i Polityce redakcyjnej, kiedy zdecydują się na publikację treści na stronie.

Opinie publikowane profilach Użytkowników-specjalistów są wystawiane przez innych prywatnych Użytkowników; w żadnym wypadku Platforma publikuje tego rodzaju opinii. W związku z tym ESTHETICON stosuje uzasadnione kontrole w celu zatwierdzenia treści tych opinii i historii, aby zapewnić, że są one zgodne z prawdą i obiektywne. W tym celu ESTHETICON może zażądać dokumentacji potwierdzającej, że zabieg, którego dotyczy opinia lub historia, został przeprowadzony. ESTHETICON nie ponosi jednak pełnej odpowiedzialności za prawdziwość i bezstronność treści, ale podejmie uzasadnione starania, przy czym w każdym przypadku Użytkownicy prywatni pozostają w pełni odpowiedzialni za treść swoich wpisów na platformie. Jednakże, pomimo procesów kontroli jakości wdrożonych przez ESTHETICON, nie możemy zagwarantować, że opublikowane opinie zostały sporządzone przez Użytkowników prywatnych, którzy skorzystali z usługi.

ESTHETICON ma prawo usunąć te opinie i historie, które są fałszywe, obraźliwe, oczerniające i, ogólnie rzecz biorąc, sprzeczne z dobrymi obyczajami, przepisami prawa, niniejszymi Warunkami korzystania lub Regulaminem Serwisu Estheticon i Polityką redakcyjną.

Szczegółowe informacje dotyczące konsumentów i użytkowników

W niniejszej sekcji informujemy Użytkowników prywatnych, którzy są uważani za konsumentów i użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem, jak przewidziano w sekcji „Niektóre istotne definicje”, o niektórych istotnych aspektach, aby mogli dochodzić swoich praw określonych w niniejszym dokumencie.

Informuje się Użytkowników prywatnych, że Użytkownicy-specjaliści, którzy oferują usługi na ESTHETICON, są uważani za przedsiębiorców. Jest to istotne ze względu na fakt, że Użytkownicy prywatni, którzy ostatecznie zdecydują się na zawarcie umowy o świadczenie usług poza Platformą z Użytkownikami-specjalistami zarejestrowanymi na wspomnianej Platformie, będą podlegać przepisom konsumenckim. Oznacza to, że przeprowadzając transakcję z Użytkownikiem-specjalistą poza Platformą, ale z którym Użytkownik prywatny skontaktował się za pośrednictwem Platformy, zamawiający usługę będzie musiał przestrzegać Królewskiego Dekretu Ustawodawczego 1/2007 z dnia 16 listopada, który zatwierdza zmieniony tekst Ustawy Ogólnej o Ochronie Konsumentów i Użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających (dalej określane jako przepisy konsumenckie lub TRLGDCU).

Informuje się Użytkowników prywatnych, że w przypadku jakichkolwiek nieporozumień lub konfliktów z ESTHETICON podczas korzystania z Platformy, mogą oni skontaktować się z kanałem obsługi klienta, aby ich skarga mogła zostać rozpatrzona wewnętrznie. W tym celu podaje się następujące dane kontaktowe: info@estheticon.pl i telefon kontaktowy +48 221041645. W przypadku, gdy spór nie zostanie rozwiązany lub Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez ESTHETICON, Użytkownik może skorzystać z alternatywnych środków rozwiązywania sporów, a mianowicie może skontaktować się z Europejskim Centrum Konsumenckim w Polsce, klikając ten link.

W celach informacyjnych, zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji, Użytkownicy-specjaliści powinni pamiętać, że w przypadku transakcji dotyczącej usług oferowanych na Platformie mają do nich zastosowanie przepisy konsumenckie, a między innymi są oni odpowiedzialni za informowanie i zarządzanie prawem swoich klientów do odstąpienia od umowy w stosownych przypadkach.

Podstawowe zobowiązania użytkowników

Użytkownicy, od momentu rozpoczęcia korzystania z Platformy, zobowiązują się do przestrzegania następujących podstawowych obowiązków wobec osób trzecich i ESTHETICON:

 1. Korzystanie z Platformy bez podejmowania nielegalnych lub niedozwolonych działań lub wbrew postanowieniom niniejszych Warunków korzystania, Polityki ochrony danych osobowych i/lub, w stosownych przypadkach, obowiązujących Warunków szczególnych i ich aktualizacji.
 2. Nie uszkadzać, nie wyłączać, nie przeciążać ani nie pogarszać stanu Platformy ani nie uniemożliwiać normalnego korzystania z niej.
 3. Nie podejmować żadnych prób naruszenia poziomów dostępu, nieprawidłowego manipulowania danymi, powielania lub eksportowania danych lub informacji chronionych prawem własności intelektualnej lub innymi prawami, prób uzyskania dostępu do zastrzeżonych obszarów systemów komputerowych ESTHETICON lub osób trzecich, wprowadzania programów, wirusów lub innych urządzeń, które powodują lub mogą powodować modyfikacje w systemach komputerowych ESTHETICON lub osób trzecich.
 4. Być świadomym wymogów technicznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego dostępu i korzystania z Platformy; może to obejmować pobieranie określonych programów komputerowych lub innych elementów o charakterze logicznym na ich urządzenia komputerowe.
 5. Nie wykorzystywać, nie udostępniać, nie ujawniać, nie przekazywać ani nie przesyłać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie treści opublikowanych na Platformie lub ich części, ani informacji będących własnością ESTHETICON, bez uprzedniej i wyraźnej pisemnej zgody ESTHETICON.
 6. Nie szkodzić wizerunkowi ESTHETICON w żaden sposób, ani nie podejmować żadnych działań ani nie publikować komentarzy, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi i dobremu imieniu ESTHETICON, bez uzasadnionej przyczyny.
 7. Zapoznać się, zrozumieć i ściśle przestrzegać zobowiązań zawartych w Regulaminu serwisu Estheticon i Polityce redakcyjnej.

Prawa własności intelektualnej ESTHETICON

Niniejsza strona internetowa, jej zawartość i znaki rozpoznawcze są chronione hiszpańskim i międzynarodowym prawem własności intelektualnej i przemysłowej, a wszystkie takie prawa przysługują wyłącznie ESTHETICON, który zastrzega sobie prawo do ich używania i eksploatacji.

Powielanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, przekształcanie i/lub przekazywanie do publicznej wiadomości oraz, ogólnie rzecz biorąc, wszelkie inne formy wykorzystywania, za pomocą jakiejkolwiek procedury, całości lub części zawartości Platformy, jej projektu, selekcji i formy prezentacji zawartych w niej materiałów, a także znaków towarowych i nazw handlowych zawartych na tej stronie internetowej lub Platformie, jest zabronione. Takie działania eksploatacyjne mogą być przeprowadzane wyłącznie za wyraźną uprzednią pisemną zgodą ESTHETICON i pod warunkiem wyraźnego odniesienia do własności ESTHETICON wyżej wymienionych praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Korzystając z Platformy i/lub jej zawartości, użytkownik nie nabywa do nich żadnych praw i może z nich korzystać zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków korzystania. W związku z tym użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do ESTHETICON lub licencjodawców zewnętrznych.

W przypadku wykrycia przez użytkownika jakichkolwiek działań, które mogłyby naruszyć jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub przemysłowej lub jakiekolwiek inne prawa, prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres: info@estheticon.pl.

Ochrona danych osobowych i pliki cookie

ESTHETICON jako właściciel platformy internetowej i aplikacji stosuje się do warunków określonych w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu, a także innych przepisów obowiązujących w danym czasie oraz zapewnia prawidłowe wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika. ESTHETICON przestrzega również wyżej wymienionych przepisów o ochronie danych, a także ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i Polityką Cookies.

Profile ESTHETICON w mediach społecznościowych

Odpowiedzialnym za oficjalne profile ESTHETICON w serwisach społecznościowych TWITTER, FACEBOOK i INSTAGRAM jest podmiot ESTHETICON (zwane dalej OFICJALNE PROFILE).

Dostęp i korzystanie z OFICJALNYCH PROFILI wymaga akceptacji Warunków korzystania z serwisu, Polityki prywatności i Polityki cookies platform społecznościowych TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM i TIKTOK, których ESTHETICON nie kontroluje ani nie jest za nie odpowiedzialny.

Zgodnie z powyższym, ogólne funkcjonowanie sieci społecznościowej jest regulowane, po pierwsze, przez warunki ustanowione przez właściciela i/lub dostawcę sieci społecznościowej, a po drugie, przez niniejszy dokument. W tym sensie Użytkownicy oświadczają, że są świadomi takich wewnętrznych przepisów regulujących każdą sieć społecznościową i potwierdzają, że się im podporządkowują.

ESTHETICON może usunąć ze swoich OFICJALNYCH PROFILI wszelkie informacje, które są sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszych Warunkach korzystania z serwisu, Polityce Ochrony Danych Osobowych i/lub, w stosownych przypadkach, w Warunkach Szczegółowych i ich aktualizacjach, a także z przepisami prawa, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.

Aby przestać śledzić OFICJALNE PROFILE, UŻYTKOWNIK powinien postępować zgodnie z krokami wskazanymi w warunkach działania i użytkowania każdego dostawcy sieci, bez możliwości ingerencji ESTHETICON w ten proces.

ESTHETICON zastrzega sobie prawo do tworzenia, edytowania, modyfikowania i/lub usuwania stron, profili i kont bez wcześniejszego powiadomienia o tym działaniu.

Profile i konta w sieciach społecznościowych są przeznaczone dla osób powyżej 14 roku życia. OFICJALNE PROFILE są jednak przeznaczone dla osób pełnoletnich; w związku z tym osoby niepełnoletnie powyżej 14 roku życia nie powinny rejestrować się ani korzystać z żadnych usług oferowanych na OFICJALNYCH PROFILACH, profilu lub koncie ESTHETICON w mediach społecznościowych, ani podawać żadnych danych osobowych..

ESTHETICON podejmie niezbędne kroki, aby w miarę możliwości zapobiec korzystaniu z OFICJALNYCH PROFILI i/lub profilu lub konta w sieciach społecznościowych przez osoby niepełnoletnie.

Użytkownicy mogą publikować i wymieniać informacje i treści, a także nawiązywać komunikację z innymi Użytkownikami, pod warunkiem że nie wykracza to poza ramy korzystania z usług w celach prywatnych, a w żadnym wypadku nie ma celu gospodarczego lub komercyjnego.

Użytkownicy są zobowiązani do rozsądnego korzystania z OFICJALNYCH PROFILI i ich zawartości, zgodnie z możliwościami i celami, dla których zostały stworzone, zgodnie z przeznaczeniem i zwyczajami, moralnością, obowiązującym prawem, niniejszymi zasadami oraz zasadami i polityką opublikowanymi przez sieci społecznościowe. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za informacje, obrazy, opinie, aluzje lub treści wszelkiego rodzaju, które są przekazywane, hostowane, przesyłane, udostępniane lub wyświetlane za pośrednictwem OFICJALNYCH PROFILI.

ESTHETICON nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników i wyraźnie oświadcza, że nie identyfikuje się z żadnymi opiniami publikowanymi przez Użytkowników na OFICJALNYCH PROFILACH, za konsekwencje których całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba publikująca takie opinie.

W każdym przypadku zabronione jest wykorzystywanie OFICJALNYCH PROFILI do celów niezgodnych z prawem lub niedozwolonych, z lub bez celu handlowego, a konkretniej i bez ograniczenia poniższego wykazu, zabronione jest:

ESTHETICON może poinformować odpowiednie organy policyjne, prawne i/lub administracyjne i współpracować z nimi, jeżeli wykryją niewłaściwe korzystanie z OFICJALNYCH PROFILI..

Informuje się UŻYTKOWNIKA, że treści oferowane za pośrednictwem OFICJALNYCH PROFILI – w tym teksty, grafiki, zdjęcia, animacje, materiały audio i wideo, rysunków, obrazów, wszystkich komentarzy, kodu html i marek, nazw handlowych lub znaków rozpoznawczych i innych, przy czym lista ta nie ma charakteru ograniczającego – są chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej. Właścicielem wyżej wymienionych może być ESTHETICON lub osoby trzecie, fizyczne i prawne.

Publikowanie wyżej wymienionych treści na PORTALACH OFICJALNYCH nie będzie oznaczać w żadnym przypadku cesji, zrzeczenia się lub przeniesienia, całkowitego lub częściowego, własności lub praw do własności intelektualnej lub przemysłowej ze strony ESTHETICON i/lub osób trzecich na rzecz użytkownika.

Pod żadnym pozorem UŻYTKOWNIK nie może korzystać z usług i treści serwisu internetowego w celach innych niż osobiste.

Zmiany warunków świadczonych usług oraz Warunków korzystania

ESTHETICON zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na Platformie, włącznie z możliwością modyfikowania, usuwania i wyłączania, jednostronnie i bez uprzedniego powiadomienia, nowych treści, a także sposobu ich prezentacji i lokalizacji.

ESTHETICON zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie w dowolnym momencie. Użytkownicy będą zobowiązani przestrzegać nowych Warunków korzystania opublikowanym w momencie uzyskania dostępu do Platformy lub rozpoczęcia korzystania z Serwisu. Zmiany takie będą jednak dokonywane zgodnie z obowiązującymi regulacjami, z poszanowaniem wszelkich ograniczeń prawnych nałożonych na ESTHETICON, w szczególności w odniesieniu do przepisów konsumenckich.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej sekcji jest nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wykluczone i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

ESTHETICON dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą możliwą jakość usług. Niezależnie od powyższego, ESTHETICON zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i/lub obowiązku pokrycia szkód, z zastrzeżeniem obowiązujących ograniczeń prawnych, wynikających z:

ESTHETICON nie jest właścicielem ani nie świadczy żadnych usług medycznych lub estetycznych, które mogą być wymienione na Platformie i nie jest stroną transakcji kupna i sprzedaży, którą Użytkownicy prywatni i Użytkownicy-specjaliści mogą przeprowadzić po zapoznaniu się z ofertą zabiegów wymienionych na Platformie. Ponadto ESTHETICON nie weryfikuje ani nie zatwierdza, poza kontrolą jakości opartą na doświadczeniach i ocenach innych Użytkowników prywatnych, usług oferowanych przez Użytkowników-specjalistów za pośrednictwem Platformy. W związku z tym ESTHETICON nie ponosi odpowiedzialności, ani bezpośrednio, ani pośrednio, ani subsydiarnie, za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z ewentualnych umów, które mogłyby zostać zawarte między Użytkownikami prywatnymi i Użytkownikami-specjalnymi poza Platformą. Innymi słowy, ESTHETICON działa wyłącznie jako dostawca usług pośredniczenia i w żadnym wypadku nie stanowi strony umowy, która może zostać zawarta między Użytkownikiem-specjalistą a Użytkownikiem prywatnym.

Rezygnacja z usług

Użytkownicy prywatni mogą w dowolnym momencie usunąć konto z Serwisu. Aby zrezygnować z konta zarejestrowanego użytkownika Platformy, należy przejść do sekcji ”Moje konto” i kliknąć link „Usuń konto”. Po zakończeniu procedury Użytkownik prywatny nie będzie już zarejestrowany na Platformie i utraci status zarejestrowanego użytkownika.

Użytkownicy-specjaliści, którzy nie wykupili subskrypcji żadnej płatnej usługi i którzy nie są zobowiązani przestrzegać Warunków szczegółowych, mogą w dowolnym momencie zrezygnować z konta w Serwisie; aby zrezygnować z konta zarejestrowanego użytkownika Platformy, należy wysłać wiadomość e-mail na następujący adres: info@estheticon.pl. Po otrzymaniu wiadomości e-mail ESTHETICON podejmie niezbędne kroki w celu usunięcia konta Użytkownika-specjalisty. Po zakończeniu procedury Użytkownik nie będzie już zarejestrowany na Platformie i utraci status zarejestrowanego użytkownika.

Użytkownicy-specjaliści, którzy wykupili płatne usługi za pośrednictwem Platformy, podlegające Warunkom szczegółowym, w celu anulowania subskrypcji zobowiązani są do przestrzegania wyżej wymienionych Warunków szczegółowych, które zostaną przedstawione w każdym przypadku przed zawarciem umowy.

Obowiązujące prawo i właściwa jurysdykcja

W przypadku jakiegokolwiek sporu lub konfliktu dotyczącego interpretacji niniejszych Warunków korzystania, a także wszelkich kwestii związanych z Serwisem lub Warunkami szczegółowymi, w stosownych przypadkach, spór taki zostanie rozstrzygnięty zgodnie z prawem hiszpańskim.

W celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów, które mogą wystąpić między ESTHETICON a Użytkownikami, strony zgadzają się występować przed następującymi sądami i trybunałami, w zależności od statusu Użytkownika:

W przypadku konfliktu między Użytkownikami prywatnymi a Użytkownikami-specjalistami, będą oni zobowiązani do rozstrzygania sporów zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, przy czym ESTHETICON w żadnym wypadku nie będzie brał udziału we wspomnianym sporze, ani nie będzie ponosił odpowiedzialności wykraczającej poza postanowienia niniejszego dokumentu i swoje zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa.

Zaktualizowano: 12/06/2023.