Polityka ochrony prywatności


Usługodawca poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych. Wszyscy lekarze, jak również inne osoby przyczyniające się do rozwoju portalu, zostają niniejszym zobowiązane do przestrzegania niniejszej polityki.

Usługodawca zapewnia, że ​​wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami i zabezpieczone przed niewłaściwym lub nieautoryzowanym dostępem.

Wyrażając zgodę na niniejszą politykę, Użytkownik uznaje, że jedną z usług świadczonych przez portal jest publikacja oraz rozpowszechnianie informacji i opinii na temat lekarzy oraz procedur medycznych. Informacje te mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

Niniejsza polityka dotyczy tylko usług świadczonych przez operatora portalu, a nie usług, danych osobowych i/lub dodatkowych informacji dostarczanych przez osoby trzecie i publikowanych w portalu w postaci odnośników.

Wymagane informacje podawane podczas rejestracji

Podczas rejestracji Użytkownik będzie zobowiązany do przekazania szczegółowych informacji, które, zgodnie z ustawą o ochronie danych, uważa się za „dane osobowe”.

Opublikowane dane

Wpisy dostarczane przez Użytkownika zostaną opublikowane zgodnie z danymi logowania. Anonimowe uczestnictwo w forach dyskusyjnych nie jest możliwe.

Wyrażając zgodę na te warunki, Użytkownik oświadcza, że podane informacje są prawdziwe i prawidłowe. Użytkownik niniejszym zgadza się, że, jeśli którakolwiek z podanych informacji okaże się fałszywa, a Usługodawca poniesie w wyniku tego szkody, to Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie takie szkody, i w pełni pokryje koszty Usługodawcy poniesione w wyniku powstania tych szkód, w tym ewentualne koszty sporów sądowych związanych z poniesieniem przez Usługodawcę takich szkód.

Przetwarzanie danych

Usługodawca jest administratorem danych osobowych. Usługodawca będzie przetwarzał dane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Usługodawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług związanych z portalem.

Ochrona danych

Wszystkie dane osobiste są przetwarzane i przechowywane w bazie danych, która spełnia warunki ochrony danych określonych w odpowiednich przepisach. Aby chronić prawa jednostkowe, Usługodawca może ujawnić dane osobowe władzom państwowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku sporu prawnego lub innego sporu z udziałem organów państwowych, Usługodawca może ujawnić wszystkie dostarczone informacje, w tym dane osobowe.

Edycja, aktualizowanie i usuwanie danych osobowych

Użytkownik ma możliwość edycji lub aktualizacji swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji. Należy pamiętać, że każda osoba może dokonać rejestracji tylko raz. Jeśli Użytkownik podejmie próbę ponownej rejestracji, zostanie ona odrzucona. W przypadku usunięcia danych osobowych z profilu, Użytkownik nie będzie mógł publikować nowych wpisów i artykułów, ale działanie to nie spowoduje automatycznego usunięcia wcześniej publikowanych w portalu wpisów. Usuwanie danych osobowych z profilu nie oznacza wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli Użytkownik chciałby wycofać swoją zgodę, prosimy o kontakt:

Należy pamiętać, że Usługodawca w żadnym wypadku nie monitoruje, nie edytuje i nie ingeruje w treść wpisów publikowanych przez poszczególnych autorów i/lub lekarzy.

Dane operacyjne

Usługodawca przetwarza dodatkowe dane operacyjne, na przykład adresy IP. Dane te są wykorzystywane do celów technicznych, ale również do gromadzenia statystycznych informacji demograficznych. Ponadto Usługodawca wykorzystuje również segmenty danych (lub „cookies”) w celu dostosowania portalu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli Użytkownik wyłączy obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, nadal będzie mógł korzystać z usługi.

Korzystanie z usług Google

Usługodawca korzysta z usługi Google Analytics, aby oszacować ruch na portalu. Google Analytics zbiera anonimowe dane dotyczące zachowań użytkowników portalu. Szczegółowe warunki dotyczące korzystania z Google Analytics dostępne są tutaj: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html.

W celach związanych z marketingiem online Usługodawca korzysta z programu Google AdWords. Usługa ta pozwala dostawcom będącymi osobami trzecimi oraz Google na wyświetlanie reklam portalu na różnych stronach internetowych. Usługodawca i inni dostawcy wykorzystują pliki cookie do rozpowszechniania informacji, a także do optymalizacji i wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie wizyty na portalu. Strony te wykorzystują również te dane do stworzenia recenzji dotyczących wyświetlania reklam oraz w celach związanych z opracowywaniem innych metod reklamy i interakcji pomiędzy tymi reklamami i usługami reklamowymi, w odniesieniu do sposobów surfowania osób odwiedzających portal.

Szczegółowe warunki dotyczące użytkowania Google AdWords dostępne są tutaj: https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder.

Aktualizowane: 03.08.2016