Regulamin serwisu Estheticon

Regulamin serwisu Estheticon wraz z NOTĄ PRAWNĄ i POLITYKĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH stanowią zbiór norm, obowiązujących społeczność portalu, które regulują i ułatwiają korzystanie z serwisu. Mają one za zadanie chronić użytkowników przed spamem i agresją elektroniczną.

Komentarze i treści publikowane na PLATFORMIE są autorstwa UŻYTKOWNIKÓW i współpracujących z serwisem firm. Jako że portal ESTHETICON nie jest ich autorem, nie bierze odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność ani rzetelność. Owa odpowiedzialność spoczywa na ich twórcach.

ESTHETICON zastrzega sobie prawo do modyfikowania i usuwania treści niezgodnych z REGULAMINEM SERWISU, NOTĄ PRAWNĄ lub POLITYKĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH oraz do usuwania lub ograniczania możliwości kont UŻYTKOWNIKÓW, którzy nie przestrzegają wyżej wymienionych norm.

Zdjęcia, ukazujące przypadki kliniczne przed i po, które zostały umieszczone na forum, na profilu lekarza lub kliniki czy w dziale "Przed i po" zostały opublikowane za zgodą występujących na nich osób. Zdjęcia nie zostały wyretuszowane, w związku z czym za zgodność z rzeczywistością i autentyczność zdjęć, jak również za rezultat, który mają one przedstawiać, odpowiada tylko i wyłącznie KLINIKA/LEKARZ. Podkreślamy, że rezultat zabiegu lub operacji zależy od pacjenta i nie można oczekiwać identycznych efektów u innej osoby.

Serwis rezerwuje sobie także prawo do modyfikowania REGULAMINU SERWISU w zależności od okoliczności i bieżących potrzeb społeczności.

Porady medyczne

Misją portalu ESTHETICON jest informowanie i edukowanie użytkowników, jednak prezentowane przez nas treści nie mogą zastąpić porady lekarskiej ani wizyty u specjalisty.

Sposób wykorzystania treści, znajdujących się na portalu, jest odpowiedzialnością UŻYTKOWNIKA, który w celu skonsultowania wątpliwości co do zabiegów medycznych lub stanu zdrowia zawsze powinien zasięgnąć porady lekarskiej.

Nasz Serwis oferuje Ci:

Neutralną przestrzeń, w której możesz dzielić się z innymi Twoimi przeżyciami, motywacjami i wątpliwościami. Jesteśmy otwarci na wszystkich i na wszelkiego rodzaju doświadczenia.
Odpowiedzialne i uczciwe zarządzanie informacjami – administrujemy i chronimy informacje o Tobie, a także Twoje wypowiedzi.
Wartościowe treści i informacje niezbędne do podjęcia decyzji o wykonaniu lub zrezygnowaniu z zabiegu
Serwis obsługi klienta, który zawsze jest gotowy udzielić Ci pomocy.

Jako UŻYTKOWNIKA prosimy Cię o:

 • Publikowanie jedynie postów i relacji, które są zgodne z prawdą i Twoje; nie powinny one dotyczyć przyjaciół lub członków rodziny.
 • Opinie, które wyrażasz na temat specjalisty lub kliniki, powinny być obiektywne i nie mogą zawierać subiektywnych ocen; powinny też być prawdziwe i zgodne z obiektywnymi danymi.
 • Opinie lub krytyka powinny dotyczyć sfery zawodowej i w żadnym wypadku nie mogą odnosić się do sfery prywatnej i/lub intymnej osoby, o której mowa.
 • Wszystkie wypowiedzi powinny być prawdziwe, a ich celem powinna być pomoc innym członkiem Społeczności; komentarze nie powinny być zbędne, wyolbrzymione, obraźliwe lub zniesławiające.
 • Niewyolbrzymianie i niezatajanie ważnych informacji.
 • Niepublikowanie skopiowanych i/lub objętych prawami autorskimi treści lub opinii bez zgody osób trzecich.
 • Niepublikowanie spamu, powtórzonych postów ani komentarzy nie na temat (off-topic), a także nietrollowanie i nienadużywanie wielkich liter.
 • Dzielenie się informacjami, które mogą być użyteczne dla innych w sposób jasny i zrozumiały. Zadbaj o to, by Twoje wyjaśnienia były klarowne. Pamiętaj, żeby podziękować osobie, która udzieliła Ci informacji, jakiej szukałeś/aś. Pisz w języku zrozumiałym dla wszystkich UŻYTKOWNIKÓW, czyli po polsku.
 • Kierowanie się zasadą: "Nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe" i traktowanie innych tak, jak sam lubisz być traktowany/a, nie obrażając i nie atakując nikogo.
 • Nieukrywanie swoich prawdziwych intencji. Jeśli jesteś w jakikolwiek sposób związany/a z daną kliniką, lekarzem, marką czy zabiegiem, powinieneś o tym jasno poinformować w swojej wypowiedzi; nie publikuj historii w zamian za wynagrodzenie lub jeżeli występuje konflikt interesów. Jeśli współpracujesz z którąś z klinik albo specjalistów, nie używaj kanałów komunikacji przeznaczonych dla UŻYTKOWNIKÓW społeczności (konsumentów, pacjentów). Wypowiedzi o charakterze reklamowym będą usuwane. Portal nie służy tworzeniu sieci kontaktów biznesowych.
 • Niepromowanie niezdrowych praktyk, zabiegów ani postaw, które nie są wspierane przez instytucje medyczne lub są nielegalne. Używanie portalu w celach randkowych lub seksualnych jest zabronione. Komentarze o rasistowskim, seksistowskim, obscenicznym lub ogólnie obraźliwym wydźwięku nie będą tolerowane. Zabronione jest promowanie anoreksji i innych zaburzeń odżywiania oraz szkodliwych ćwiczeń fizycznych. Podszywanie się lub pobieranie treści za pomocą botów, scrapingu, eksploracji danych lub innych technik jest zabronione.
 • Nieujawnianie Twoich danych kontaktowych ani osobowych, ponieważ może to grozić utratą prywatności Twoją i/lub osób trzecich.
 • Niepublikowanie postów, jeżeli nie ukończyłeś/aś 18 lat.

Niespełnienie którejkolwiek z wymienionych powyżej norm może stanowić naruszenie praw i/lub być uznana za zniesławienie użytkowników, specjalistów i/lub klinik oraz innych praw osób trzecich. Osoba naruszająca zostanie obciążona odpowiedzialnością za dane czyny, a także może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej i jej tożsamość i/lub dane osobowe mogą zostać automatycznie przekazane odpowiednim organom.

Osoba naruszająca wymienione punkty ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich i portalu ESTHETICON za ewentualne szkody wywołane jej działaniami.

Polityka publikacji na Estheticon

Naszą misją jest dawanie pacjentom szansy dokonania najlepszego wyboru dotyczącego kliniki/specjalisty, rodzaju leczenia itp., dlatego też opinie naszych pacjentów są dla nas niezwykle ważne. Jednocześnie pragniemy zagwarantować, że treści publikowane na naszym portalu są obiektywne i autentyczne.

Aby osiągnąć wyżej opisany cel, wprowadziliśmy kilka zasad dotyczących publikacji historii i opinii na portalu:


 1. Publikowane będą jedynie posty dotyczące wykonanych zabiegów. Nie jest dozwolone publikowanie opinii dotyczących wizyty/konsultacji.
 2. Publikowane będą zarówno pozytywne, jak i negatywne historie i opinie dotyczące klinik/specjalistów zarejestrowanych i niezarejestrowanych na naszej platformie.
 3. W przypadku niektórych historii i opinii może zostać przeprowadzony proces weryfikacyjny. Wspomniany proces ma na celu zagwarantowanie prawdziwości i autentyczności danej historii i opinii. W tym przypadku użytkownik zostanie poproszony o nadesłanie dokumentacji i/lub zdjęć przed publikacją historii lub opinii.
 4. Klinika/specjalista zostanie poinformowany o publikacji danej opinii i będzie mógł/mogła udzielić na nie odpowiedzi, aby przedstawić swoje stanowisko.
 5. Historie i opinie nie będą usuwane z powodów handlowych. Jeżeli między pacjentem a kliniką/specjalistą toczy się proces prawny, niektóre historie/opinie mogą zostać ukryte do czasu jego rozwiązania.

Jako specjalista powinienieś/powinnaś:

 • Zapoznać się z powyższymi normami, obowiązującymi UŻYTKOWNIKÓW Społeczności.
 • Postępować zgodnie z dobrymi praktykami lekarskimi, publikując materiały, porady, artykuły, filmy itp.
 • Publikować jedynie wiarygodne, kompletne i sprawiedliwe wobec innych specjalistów informacje. Konkurencja to po prostu konkurencja – nie warto być do niej wrogo nastawionym.
 • Nie stawiać ostatecznych diagnoz i nie przepisywać leków.
 • Ze względu na Ustawę z dnia 7 kwietnia o Wyrobach Medycznych publikowanie treści dotyczących konkretnych wyrobów medycznych przeznaczonych do stosowania jedynie przez specjalistów nie jest dozwolone.
 • Unikać zachowań o charakterze czysto reklamowym, które nie są dobrze widziane przez UŻYTKOWNIKÓW, a skoncentrować się na udzielaniu informacji i porad, co na pewno zostanie docenione przez UŻYTKOWNIKÓW.
 • Nie publikuj postów jako UŻYTKOWNIK, jeśli jesteś lekarzem. Warto być uczciwym, ponieważ fałszywe pozytywne opinie pod własnym adresem przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego i negatywnie wpływają na poziom zaufania pacjentów do marki personalnej i do naszego portalu.
 • Pozytywne komentarze pacjentów na temat Twojej działalności to najlepsza reklama. UŻYTKOWNICY chcą przede wszystkim ograniczyć ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji i aby tego uniknąć, szukają i zapoznają się z opiniami i relacjami innych, którzy zdecydowali się na wykonanie usługi, jaką są zainteresowani.
 • Szanować opinie i komentarze UŻYTKOWNIKÓW. Nawet negatywne komentarze, a w tym te, które mogą wydawać się niesprawiedliwe (pod warunkiem, że zostały sformułowanie zgodnie z zasadami dobrego wychowania i nie naruszają zasad REGULAMINU SERWISU), mogą pomóc Ci udoskonalić Twoją praktykę lekarską oraz poprawić komunikację z pacjentem, który być może nie został w pełni zrozumiany. Tego rodzaju posty pomagają też zażegnać konflikty.
 • Starać się zawsze odpowiadać na zapytania UŻYTKOWNIKÓW. Opieraj się na swojej wiedzy, szanując przy tym opinie innych. Jeśli popełniłeś/aś błąd lub omyłkę, nie bój się do tego przyznać – błądzić jest rzeczą ludzką, lepiej przyznać się do błędu niż okazać pychę.
 • Nie kopiować treści – możemy wypowiadać się na podobne tematy, jednak zawsze powinniśmy używać naszych własnych słów. W razie potrzeby użyj cudzysłowu, aby zacytować autora. Nie publikuj zdjęć objętych prawami autorskimi ani nie publikuj treści, jeżeli wiesz, że wiąże się to ze złamaniem praw osób trzecich (praw autorskich i/lub do zdjęć).
 • Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za materiały, które publikujesz za pośrednictwem Panelu zarządzania, i zakładamy, że posiadasz uprawnienia wymagane do ich legalnej publikacji.
 • Postępować zgodnie z normami ustalonymi przez ESTHETICON i spełniać wszystkie wymogi zawarte w obowiązującej Cię aktualnie umowie.

Niespełnienie którejkolwiek z wymienionych powyżej norm może stanowić naruszenie praw i/lub być uznana za zniesławienie użytkowników, specjalistów i/lub klinik oraz innych praw osób trzecich. Osoba naruszająca zostanie obciążona odpowiedzialnością za dane czyny, a także może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej i jej tożsamość i/lub dane osobowe mogą zostać automatycznie przekazane odpowiednim organom.

Osoba naruszająca wymienione punkty ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich i portalu ESTHETICON za ewentualne szkody wywołane jej działaniami.

ESTHETICON zobowiązuje się czuwać nad tym, aby wymienione tutaj normy, były przestrzegane i zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek informacji, które naruszałyby przedstawione normy, a nawet do usunięcia konta UŻYTKOWNIKA; w celu usprawnienia procesów działania portalu pragniemy prosić wszystkich UŻYTKOWNIKÓW, aby w przypadku wykrycia zachowań niezgodnych z Regulaminem, zgłosili dany przypadek, wysyłając wiadomość na adres info@estheticon.pl.

Zaktualizowano: 07/03/2023