Spis treści

 • Chirurgiczne metody leczenia nowotworów piersi
 • Czy jesteś odpowiednią kandydatką?
 • Kiedy operacja może być wykonywana?
 • Techniki operacyjne
 • Przeszczep tkanek własnych
 • Materiały sztuczne
 • Kombinacja materiałów syntetycznych i własnych
 • Rekonstukcja przy terapii oszczędzającej tkankę piersiową
 • Dalsze etapy plastycznej rekonstukcji piersi
 • Korekta asymetrii
 • Rekonstrukcja otoczki brodawki:
 • Rekonstrukcja brodawki
 • Opieka po operacji
 • Efekty i czas ich trwania
 • Komplikacje
 • Finansowanie

Kobiety po amputacji piersi w wyniku mastektomii, mogą poddać się zabiegowi rekonstrukcji piersi. Zabieg ten ma na celu odtworzenie budowy kobiecej klatki piersiowej, piersi uzyskają naturalny wygląd, pacjentka odzyska swoją kobiecość, zdecydowanie polepszy się jej komfort psychiczny.

Utrata lub znaczna deformacja piersi w wyniku leczenia nowotworu złośliwego, dotyka kobietę na dwóch płaszczyznach. Oprócz obawy o o swój dalszy los, wyniki leczenia, ma ona także obawy o to, jak zmieni się jej życie po utracie tego jednego z najbardziej znamiennych symboli kobiecości jakim są piersi.

Najlepszym dowodem na to jest fakt, iż kobiety znacznie lepiej reagują na informację o chorobie, jej charakterze, sposobie leczenia i konieczności amputacji, gdy jednoczeście lekarz powiadomi je o możliwości plastycznej rekonstrukcji piersi.

Opieka medyczna nad kobietą z nowotworem złośliwym piersi jest kompleksowa, wymagająca wspołpracy różnych specjalistów takich jak: mammolog, chirurg, onkolog, specialista diagnostyki obrazowej, histopatolog, ginekolog oraz psycholog. Rekonstrukcja piersi należy do dziedziny chirurgii plastycznej. Jednak decyzja o tym czy i kiedy można wykonać zabieg, należy do onkologa, psychologa, czasem też do genetyka.

Chirurgiczne metody leczenia nowotworów piersi (dr n. med. Tadeusz Witwicki)

Chirurgiczne metody leczenia nowotworów piersi

Plastyczna rekonstrukcja piersi jest uzależniona od zasięgu chirurgicznie usuniętej tkanki.

 • Mastektomia radykalna: (usunięcie tkanki piersiowej). Pierś jest usunięta całkowicie, łącznie ze skórą nad nią.
 • Zabieg oszczędzający tkankę piersiową: Guz jest usuwany wraz z otoczką go okalającą. Pierś jest zachowana w relatywnie niezmienionym kształcie, który można następnie jeszcze udoskonalić.
 • Zabieg oszczędzający skórę: Gruczoł piersiowy jest usuwany razem z brodawką i otoczką brodawki. Skóra nie zostaje jednak naruszona.
 • Podskórna mastektomia (usunięcike gruczołu piersiowego): Chirurg usuwa cały gruczoł piersiowy, ale pozostawia skórę łącznie z brodawką i otoczką brodawki w celu ulatwienia późniejszej rekonstrukcji.
Czy jesteś odpowiednią kandydatką do plastycznej rekonstrukcji piersi?

Czy jesteś odpowiednią kandydatką do plastycznej rekonstrukcji piersi?

Czy jesteś odpowiednią kandydatką?

Pacjentka po usunięciu piersi nie musi poddawać się plastycznej rekonstrukcji. Może stosować rożne inne metody np. wypełnienia biustonosza - protezy piersi (chodzi tu o imitację piersi, która dobierana jest indywidualnie i robiona na zamówienie). Proteza nie jest trwale przymocowana do skóry. Kobieta sama może zdecydować, czy nosić protezę piersi, czy też poddać się zabiegowi rekonstrukcji piersi. Ważne jest, aby kobieta była stabilna psychicznie w podejmowaniu decyzji. Powinna spokojnie rozważyć możliwości jakie daje dzisiejsza chirurgia plastyczna. Ważne jest, aby uświadomiła sobie, że zrekonstruowana pierś nie będzie nigdy wyglądała tak naturalnie jak druga, ta nienaruszona. Trzeba liczyć się też z bliznami i to często w miejscach poza piersiami, np. w rejonie pleców czy brzucha. Z medycznego punktu widzenia kandydatka do zabiegu nie powinna chorować na cukrzycę, choroby sercowo - naczyniowe. Dalszym ryzykiem jest tu otyłość pacjentki, która może negatwynie wpłynąć na wynik zabiegu. Podobnie jak palenie tytoniu, nie tylko może mieć negatywne skutki dla zabiegu ale przede wszystkim jest ono czynnikiem ryzyka chorób nowotworowych, dlatego też zdecydowanie poleca się pacjentkom zaprzestać palenia. Jeżeli psychiczny stan pacjentki pozwala na poddanie się rekonstrukcji piersi, należy zgłosić się do onkologa i radiologa w celu wydania ośwadczenia o ukończeniu leczenia.

Rekonstrukcja piersi

Rekosntrukcję piersi można wykonać nawet od razu po mastektomii

Kiedy operacja może być wykonywana?

Jedną z możliwości jest natychmiastowa rekonstrukcja piersi. W tej sytuacji w czasie jednej operacji, lekarz usuwa nowotwór z częścią lub całą piersią i od razu uzupełnia ubytek. Metoda ta jest najczęściej stosowana w tzw. operacjach profilaktycznych. Są to zabiegi w czasie których usuwa się tkankę potencjalnie niebezpieczną. Najczęściej stosowaną tu metodą jest tzw. podskórna mastektomia, która polega na usunięciu gruczołu piersiowego z zachowaniem skóry, brodawki i otoczki brodawki. Rekonstrukcja piersi jest tu wykonywana z zastosowaniem silikonowych implantów. Natychmiastowa rekonstrukcja może być też stosowana u tzw. mastektomii oszczędzającej skórę. Kobieta w tych przypadkcah jest uchroniona przed stresem związanym z urtatą piersi.

Inną możliowością jest tzw. odłożona rekonstrukcja piersi. Jest to sytuacja, w której zabieg wykonuje się po zakończeniu wszelkich badań i procedur zorientowanych na wykrycie stadium i charakteru nowotworu piersi. Okres ten może wynosić nawet kilka tygodni czy miesięcy. Dotyczy to tych sytuacji w których sam zabieg usunięcia piersi nie musí być dopełniony innymi metodami leczenia onkologicznego.

Najczęściej rekonstrukcja piersi przebiega jednak po ukończeniu leczenia onkologicznego (chemioterapia) i badań mających na celu wykrycie ewentualnych przerzutów. Ma to miejsce zazwyczaj po roku od mastektomii.

Sposoby plastycznej rekonstukcji piersi

Istnieją różne techniki rekonstrukcji piersi

Techniki operacyjne

Rekonstrukcja piersi jest wykonywana w kilku etapach. Najpierw jest uzupełniona skóra i tkanka piersiowa. Następnie modeluje się otoczkę brodawki, a w ostatnim etepie następuje modelacja brodawki. Celem jest wytworzyć jak najbardziej symetryczny kształt klatki piersiowej. Istnieją 3 możliwości rekonstrukcji piersi. W każdej z nich celem jest uzyskanie objętości w miejscu ubytku tkanki piersiowej:

 • zastosowanie wyłącznie tkanek własnych (przeszczep skóry, tkanki podskórnej, ewentualnie i mięśni do miejsca ubytku piersi)
 • zastosowanie materiału syntetycznego silikonowe implanty. (Implant może być wypełniony płynem fizjologicznym, lub też być kombinacją zawartości silikonowej z solą fizjologiczną)
 • kombinacja tkanek własnych z implantem (skóra i tkanka podskórna przeszczepiana jest z nieodległych miejsc a następnie ubytek wypełniany jest implantem)
Przebieg rekonstrukcji piersi tkankami własnymi

Przebieg rekonstrukcji piersi tkankami własnymi

Przeszczep tkanek własnych

Przy tej metodzie odtwórczej, stosowane są płaty mięśniowe z okolic piersi ale także z rejonów odleglejszych. Operacja wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym, trwa w zależności od użytego płatu od 2 do - 6 godzin.

Najczęściej stosowanym jest tzw. płat TRAM (transverse rectus abdominis musculocutaneous flap - płat z mięśnia prostego brzucha). Jest to tkanka uzyskana z podbrzusza pacjentki. Składa się w głównej mierze z tkanki tłuszczowej zawartej w skórze. Wynikiem jest tu jednak podłużna blizna na podbrzuszu, taka sama jak w przypadku kosmetycznej abdominoplastyki.

Tkankę można przesunąć do obszaru ubytku piersi na kilka sposobów:

Uszypułowany poprzeczny płat brzuszny na mięśniu prostym brzucha (TRAM uszypułowany)

 • z użyciem jednego z mięśni tworzących ścianę brzuszną. Jest to najstarsza metoda stosowana w rekonstrukcjach piersi. Powstaje tu jednak konieczność uzupełnienia powstałego defektu w ścianie brzucha, aby nie doszło do powstania przepukliny. Dlatego też obszar ten jest często pokrywany specjalnym pasem, podobnie jak w przypadku terapii większych przepuklin.

Operacja ta może być wykonana we wszystkich klinikach chirurgii plastycznej, które ten zabieg mają w swojej ofercie. Wadą metody jest konieczność oddzielenia 60-100% mięśnia prostego brzucha po jednej, a w gorszych przypadkach i po dwóch stronach, co powoduje znaczne osłabienie ściany brzucha.

Wolny poprzeczny płat brzuszny z mięsnia prostego brzucha (wolny TRAM)

 • tkanka jest całkowicie oddzielona od naczyń i przesunięta do rejonu ubytku piersiowego. Po przeszczepienu płat musí być ponownie połączony z systemem naczyń krwionośnych.

W tym przypadku zeszywanie naczyń wykonywane jest pod mikroskopem. Dlatego też ten sposób rekonstrukci może być wykonywany tylko w klinikach chirurgii plastycznej wykonujących zabiegi z wykorzystaniem technik mikroskopowych.

Zaletą tego rodzaju rekonstrukcji piersi jest powstanie jedynie niewielkiego defektu w mięśniach ściany brzusznej lub też, jak przy zastosowaniu tzw. płata DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator Flap), nie powstaje żaden ubytek funkcjonalny. Dzięki doskonale rozwiniętym technikom mikrochirurgicznym, wolny płat TRAM jest lepiej zaopatrywanym w krew niż ma to miejsce w przeszczepie uszypułowanym. Operacja mikrochirurgiczna trwa długo, dlatego w przypadku obustronnych rekonstrukcji wybieramy najczęściej inną metodę zabiegową. Również opieka pooperacyjna jest tu bardziej skomplikowana niż w przypadku TRAM uszypułowanego.

Wadą jest zatem dłuższy czas operacji i bardziej intensywna opieka pooperacyjna.

Płat thorakodorzalny

Drugą częścią ciała, która może być wykorzystana w celu uzupełniania brakującej tkanki piersiowej, jest część mięśnia najszerszego grzbietu, która razem z częścią skórną jest przenoszona na przednią stronę klatki piersiowej. Zaletą jest możliwość przeniesienia tkanki bez konieczności przerwania mikrokrążenia. Tkanka mięśnia najszerszego grzbietu jest odpowiednia do wymodelowania piersi o małych rozmiarach.

W celu przeniesienia potrzebnej objętości tkanki można wykorzystać także inne rejony ciała, ale ma to miejsce znacznie rzadziej. Są to np. mięśnie pośladkowe czy mięsień napinacz powięzi szerokiej.

Zalety zastosowania materiału własnego:

 • nie jest to materiał obcy
 • psychologiczne względy
 • mniejsze ryzyko w rejonie naświetlanym
 • nie zawsze potrzebna jest korekcja drugiej piersi
 • dobry wygląd miejsca pobrania płata do przeszczepu
 • płat brzuszny może służyć jako wypełnienie w rekonstrukci i dużych piersi

Wady zastosowania materiału własnego:

 • dłuższy czas trwania operacji
 • możliwość powstania defektu w miejscu przeszczepu, przepukliny brzusznej, problemu z utrzymaniem ciała w określonej pozycji czy bóle pleców
 • bardziej intensywna opieka pooperacyjna
Kobieta po mastopeksji

Rekonstrukcję piersi można przeprowadzić różnymi metodami

Materiały sztuczne

W przypadku bardzo małych piersi, rekonstrukcja może być przeprowadzona bezpośrednio za pomocą włożenia implantu do danego rejonu. Metoda ta jest stosowana po mastektomi oszczędzającej skórę lub tkankę piersiową oraz po podskórnej mastektomii.

W większości przypadków do rekonstrowanego miejsca można włożyć specjalny typ implantu, tzw. expander, który wygląda jak silkonowy worek z wentylkiem. W okresie pooperacyjnym za pomocą igły i strzykawki jest on dopełniany przez skórę do oczekiwanej wielkości (o około 200 ml więcej niż wielkść planowanego implantu). Napełnianie implantu przeprowadza się w okresie 1-2 tygodni. Przy jednym napełnianiu aplikujeme do expanderu 50-100 ml żelu lub płynu fizjologicznego. Ogólny czas potrzebny do ostatecznego napełnia implantu wynosi 5-6 tygodni. Jest to czas potrzebny do rozciągnięcia skóry nad expanderem. Wytworzona zostaje tkanka całkowicie przykrywająca implant pożądanej wielkości. Następnie w okresie 1-5 miesiąca od ostatecznego naciągnięcia skóry, zastępujemy expaner implantem silikonowym. Możliwe jest też pozostawienie napełnionego expandera w takiej formie, co traktowane jest jako rozwiązanie ostateczne.

Zalety

 • Nie ma konieczności w skomplikowany sposób przemieszczać płaty skórne.
 • Metoda ta jest odpowiednia u pacjentek z nieuszkodzoną po naświetlaniach skórą (po radioterapii skóra może być bardzo delikatna).
 • Przy ewentualnej konieczności reoperacji możemy zastosować każdą inną metodę operacyjną (np. płat thorakodorzalny).

Wady

 • Wysoka cena expanderów.
 • Konieczność chodzenia na aplikace dopełniające expander.
 • Niebezpieczeństwo samowolnego opróżnienia implantuj.

Ostatnią możliwością w tej grupie rekonstrukcji są tzw. implanty Beckera. Są to implanty, które składają się z dwóch komór. Jadna z nich zawiera silikon, a druga jest dopełniana do odpowiedniej wielkości płynem fizjologicznym. Jest to zatem połącznie expandera i implantu.

Mastektomia jednostronna

Po mastektomii możemy odbudować jedną lub dwie piersi

Kombinacja materiałów syntetycznych i własnych

Przy tej metodzie, skórę potrzebną do przykrycia włożonego implantu uzyskuje się przesunięciem skóry z niedalekich okolic. Najczęściej stosuje się tzw. płat torakodorsalny, kiedy to do rejonu nowo powstałej piersi przesuwa się płat skórny z przyległego boku.

Innym sposobem jest przeszczep skóry z przyległego rejonu brzucha tzw. płat brzuszny. Zaletą tej metody jest to, że w czasie operacji nie powstaje żadna nowa blizna, ponieważ zabieg jest prowadzony z blizny po usunięciu piersi. Operacja przebiega w znieczuleniu ogólnym i trwa od 2-5 godzin.

Zalety wykorzystania materiału syntetycznego:

 • krótszy czas zabiegu
 • mniej intensywna opieka pooperacyjna
 • bardziej odpowiedni u kobiet szczupłych z mniejszymi piersiami
 • nie powstaje ubytek funkcjonalny w ścianie brzucha

Wady wykorzystania materiału synterycznego:

 • psychologiczny aspekt przy zastosownaiu obcego materiału
 • problem przy zastosowaniu w rejonie skóry objętej naświetleniami
 • komplikace przy gojeniu implantu
 • konieczność korekcji drugiej, większej piersi
Chirurgiczna rekonstrukcja piersi

Chirurgiczna rekonstrukcja piersi

Rekonstukcja przy terapii oszczędzającej tkankę piersiową

Metoda ta, stosowana jest coraz częściej. Szczególne zastosowanie znajduje w tzw. mastektomii profilaktycznej. Terminem tym nazywamy zabieg ,w którym dochodzi do usunięcia tkanki piersiowej u kobiet ze zdiagnozowanym w mammografii (rentgenowe badanie piersi) guzem o niejasnej patologii, u których w rodzinie występuje lub występował rak piersi. Techniki rekonstrukcyjne następujące po mammografii profilaktycznej należa do grupy klasycznych, tradycyjnych mastopeksji (modelowanie piersi). W większości przypadków konieczna jest obustronna operacja piersi w celu osiągnięcia symetrii. Więcej o tych zabiegach dowiesz się w opisie zabiegu Modelacja piersi (Breast-lift, Mastopeksji).

Dalsze etapy plastycznej rekonstukcji piersi

W dalszych etapach nadchodzi czas na korektę symetrii drugiej piersi. Potem następuje rekonstrukcja otoczki i brodawki, jeżeli nie były one zachowane przy samej mastektomii.

Kobieta po mastektomii jednostronnej

Kobieta po mastektomii jednostronnej

Korekta asymetrii

Zagadnienie to jest opracowane w osobnym artykule. W tym samym czasie można też korygować wielkość i kształt sąsiedniej piersi (modelacja piersi).

Po upływie kilku miesięcy (1-3) wytwarzana jest nowa brodawka i otoczka brodawki.

Mastektomia jednostronna

Mastektomia może być jednostronna lub dwustronna

Rekonstrukcja otoczki brodawki:

 • LECZENIE NECHIRURGICZNE
  • Tatuowanie
  • Protetyka
 • LECZENIE CHIRURGICZNE
  • Przeszczep części otoczki brodawki z drugiej piersi,
  • Przeszczep implantu skórnego z górnej, wewnętrznej części uda.

Dzisiejsza chirurgia plastyczna umożliwia wytworzenie symetrycznych, kolorystycznie identycznych brodawek. Zdolności brodawki do erekci w wyniku podrażnienia nie jesteśmy w stanie odtworzyć, ale mimo to dobrze wykonana operacja rekonstrukcji piersi pomaga kobietom zachować komfort psychiczny.

Wytworzenie kompleksu otoczka - brodawka może być przeprowadzone matodami niechirurgicznymi (tatuaże, protetyka) lub chirurgicznymi. Tatuaże mogą być kombinowane z zabiegami chirurgicznymi, w których to pacientkom jest poprawiany kolor transplantowanej skóry. Tatuaże możemy zastosować i bez rekonstrukcji, ale w tym przypadku kompleks brodawka - otoczka wygląda dość nienatruralnie. Pigment jest całkiem wytrzymały, ale w niektórych przypadkach może ciemnieć lub zmienić odcień. Ze względu na zmiany barwy tatuaże powinny być powtarzne. Zaopatrzenie protetyczne w dzisiejszych czasach nie jest już stosowane.

Chirurgiczna rekonstrukcja otoczki brodawki, do której stosuje się przeszczepy skóry z drugiej brodawki lub z wewnętrznej strony uda. Możliwe jest zastosowanie przeszczpu skórnego z jakiegokolwiek miejsca np. z blizny po mastektomii, ale w tym przypadku konieczne będzie dokoloryzowanie za pomocą tatuażu. Rekonstrukcja brodawki jest najcięższym zabiegiem. Chirurg musi wymodelować symetryczną i kolorystycznie podobną do drugiej brodawkę. Ostateczna faza rekonstrukcji jest wykonywana mniej więcej 3 miesiące po rekonstrukcji tkanki piersiowej. Ważne jest, aby tkanka piersi była zagojona i ostatecznie uformowana. Jeżeli rekonstrukcja kompleksu brodawka - otoczka jest jednostronna, chirurg stara się wykonać rekonstrukcję symetryczną. W przypadku rekonstrukcji obustronnej, kształt, wielkość i umieszczenie otoczek brodawki chirurg dobiera według odpowiednich norm. Otoczka jest oddalona od środka klatki piersiowej o około 10-12 cm, a od wcięcia szyjnego o 20-22 cm. Średnia wielkość otoczki wynosi 40x 40 mm

Przeszczep z drugiej bradawki

Najlepszą kombinację barwy i struktury otrzymamy wówczas, gdy zastosujemy przeszczep z drugiej brodawki. Warunkiem jest tu jednak dostetecznie duża wielkość drugiej brodawki. Jej średnica miała by wynosić nie mniej niż 5 cm. W przypadku tym istnieje kilka możliwości poprowadzenia cięcia. Najczęściej wycina się wewnętrzną okrągłą część po zdrowej stronie. Zewnętrzna część jest przenoszona na przeciwległą stronę. Istnieje też możliwość zastosowania spiralnego przeszczepu, ale od tej metody powoli się odchodzi, ze względu na nieestetyczne spiralne blizny.

Przeszczep z rejonu wewnętrznej ściany uda

Przeszczep skórny z rejonu pachwin, wewnetrznej części ud oraz warg sromowych, po transplantacji jest jeszcze kolorystycznie dopełniony. Czasem transplantowane brodawki są dopełniane za pomocą tatuaży.

Dalszą metodą jest tzw. AloDerm technika, w której do formowania brodawki stosuje się chrząstkę wkładaną do tkanki podskórnej pod brodawkę. Operacja ta może być bardzo kreatywna, ale często nie kończy się zupełnie zadowalającym efektem, co prowadzi do konieczności reoperacji, niwelującej niedoskonałości poprzedniego zabiegu.

Operacja plastyczna piersi

Podczas zabiegu konieczne jest odbudowanie brodawki

Rekonstrukcja brodawki

Operacja może być przeprowadzona w znieczuleniu miejscowym.

 • Przeszczepienie części brodawki z drugiej piersi
 • Przeszczepienie miejscowymi płatami

Rekonstrukcja za pomocą przeszczepu z drugiej strony

Przy użyciu przeszczepu z przeciwległej strony, brodawka musi być dostatecznie duża. Chirurg wycina dostatecznie wielki klin (klinowa rekonstrukcja brodawki), tak aby po zabiegu obie brodawki były symetryczne. Podobny efekt można osiągnąć dzięki amputacji wierzchołka brodawki, który potem transplantujemy na drugiej stronie.

Rekonstrukcja za pomocą lokalnych przeszczepów skórnych

Przy metodzie tej można zastosować wiele sposobów, którymi możemy wytworzyć brodawkę, np. płat gwieździsty, płat w kształcie litery U, S, rekonstrukcja centralna.

Opieka medyczna nad pacjentką z rekonstruowną piersią jest długofalowa, a monitorowanie jej stanu zdrowia trwa do końca życia. Mimo to, plastyczna operacja rekonstrukcji piersi pomaga pacjentkom zwiększyć poczucie wartości i podnieść jakość życia osobistego ale często i zawodowego.

Opieka pooperacyjna

Po zabiegu pacjentka powinna udać się na kilka konsultacji

Opieka po operacji

W sytuacji operacji z wykorzystniem tkanek własnych lub kombinacji matriału własnego i syntetycznego, konieczne jest aby pacjentka pozostała w klinice 1-3 tygodni. Po 2-4 tygodniach może być może być rozpoczęty proces rehabilitaci. Wysiłek fizyczny i ćwiczenia są polecane dopiero po 3 miesiącach, zależy to jednak od szybkości gojenia się ran. Obszar rekonstruowanej brodawki jest bardzo wrażliwy na możliwe infekcje, dlatego też rejon ten jest smarowany środkami zawierającymi antybiotyki. Ochrona rekonstrowanej brodawki polega też na stosowaniu specjalnych nakładek, takich jak te ułatwiające karmienie piersią. Informacji o nich udzieli lekarz. Pacjentka powinna także zmienić styl życia, stosować zdrową dietę, zaprzestać palenia tytoniu. Palenie nie jest polecane, ponieważ prowadzi do upośledzenia ukrwienia tkanek, co mogło by powodować częstsze obumieranie przeszczepu, który to jest bardzo wrażliwy na zmiany w zaopatrywaniu w krew.

Pacjentka przed dalszym etapem operacji - rekonstrukcją bradawki i otoczki

Pacjentka przed dalszym etapem operacji - rekonstrukcją bradawki i otoczki

Efekty i czas ich trwania

Tatuowanie może nie być trwałe, dlatego może potrzebane być jego powtórzenie. Utrzymanie efektu rekonstrukcji otoczki i brodawki jest kwestią indywidualną i zależy w dużej mierze od stylu życia. Jeżeli pacjentka jest zadowolona z efektu operacji, stosuje się do wskazówek lekarza, może zapobiedz ewentualnym komplikacjom a wynik jest trwały.

Implant piersiowy

Istnieje wiele marek i rodzajów protez piersiowych

Komplikacje

Jeżeli rekonstrukcja piersi jest wykonywana u pacjentek po mastektomii z powodu nowotworu piersi, oczywiste są obawy lekarzy chirurgów, onkologów i ginekologów o nawrót choroby. Pacjentki nie muszą się obawiać, że rekonstrukcja piersi mogłaby ograniczać możliwość wykonywania kontrolnych badań diagnostycznych. Nie stwierdza się rownież częstszych nawrotów choroby u kobiet po rekonstrukcji piersi. Istnieje jednak ryzyko pogorszenia przekrwienia tkanki, czego wynikiem może być nekroza. Podobnie jak ma to miejsce u każdej operacji, która jest ingerencją do organizmu, istnieje ryzyko infekcji i krwotoków. Zastosowanie kombinacji materiału własnego i syntetycznego niesie mniejsze ryzyko odrzucenia implantu między mięśniami. Bardzo niebezpieczną komplikacją jest tzw. przykurcz kapsułowy. Rekonstruowana pierś goji się, ale w czasie procesu regeneracji dochodzi do twardnięcia i powstania otoczki wokół implantu. Niebezpieczne są też zmiany kształtu i lokalizacji implantu.

Finansowanie

Rekonstrukcja piersi po amputacji w wyniku choroby nowotworowej, jest refundowana z powszechnego ubezpiecznia zdrowotnego.

Artykuł ten powstał dzięku uprzejmej pomocy MUDr. Roberta Remeše.

"Treści publikowane na portalu Estheticon.pl (strona internetowa i aplikacja) nie mogą w żadnym wypadku zastąpić indywidualnej konsultacji u specjalisty chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej lub dziedzin pokrewnych. Jeśli rozważasz poddanie się zabiegowi medycyny estetycznej lub operacji plastycznej lub w razie jakichkolwiek wątpliwości natury medycznej, skontaktuj się z Twoim lekarzem specjalistą. Portal Estheticon nie potwierdza wiarygodności treści, zabiegów oraz innych materiałów i informacji opublikowanych na portalu ani nie poleca żadnych produktów, marek czy pracowników służby zdrowia."