Spis treści

 • Ptoza (opadanie piersi)
 • Modelowe kształty piersi
 • Co to jest modelacja piersi (breast-lift, mastopeksja)?
 • Przebieg modelacji piersi (breast-liftu) Przed operacją
 • Znieczulenie
 • Operacja
 • Czy jesteś odpowiednią kandydatką do modelacji piersi – breast-lift?
 • Po modelacji piersi (breast-lift)
 • Komplikacje
 • Jak długo przetrwa efekt modelacji piersi (breast-lift)?
 • Jak wybrać odpowiedniego chirurga plastycznego?
 • Finansowanie

Wpływ czasu, ciąża, karmienie piersią i działanie grawitacyjne przyczyniają się do zmiany kształtu kobiecych piersi. W chwili gdy skóra straci swoją elastyczność, piersi często deformują się, tracą swój wcześniejszy kształt, jędrność i zaczynają opadać. Modelowanie piersi to sposób, który pomoże Wam w utrzymaniu ich piękna.

Kształt piersi jest w dużym stopniu zdeterminowany przez predyspozycje genetyczne każdej kobiety. Piersi tworzą dobrze rozwinięte gruczoły piersiowe, tkanka tłuszczowa, przewody mleczna, naczynia krwionośne, limfatyczne i nerwy. Ich górną granicę określamy tylko orientacyjnie, ponieważ ściana klatki piersiowej przechodzi stopniowo w piersi. Najczęściej w okolicy trzeciego żebra. Dolna granica piersi znajduje się w okolicy fałdu podpiersiowego, najczęściej w pobliżu szóstego żebra. Rozwój gruczołów piersiowych kobiety kończy się między 16-18 rokiem życia. Wraz z upływem czasu, podczas etapów cyklu menstruacyjnego oraz w wyniku znanych zmian hormonalnych (dojrzewanie, klimatketrium, poród, karmienie piersią) kształt piersi zmienia się. U młodych kobiet kompleks brodawka-otoczka znajduje się nad fałdą podpiersiową, ale z upływem czasu obniża się na wysokość tej fałdy lub pod nią – opadanie (ptoza) piersi. Przed ukończeniem 18 lat raczej nie przeprowadza się modelacji piersi, wyjątek może stanowić poważna choroba. W takiej sytuacji przy konsulatcji przedoperacyjnej konieczna jest obecność prawnego opiekuna pacjentki.

O tym, jak można zmienić kształt piersi opowiada chirurg plastyczny Jerzy Wilgus

Ptoza (opadanie piersi)

Ptoza może być spowodowana zbyt dużym ciężarem piersi, znaczną redukcją poduszeczek tłuszczowych wypełniających pierś albo redukcją tkanki gruczołowej. Wyróżniamy następujące rodzaje :

Ptoza umiarkowana: Kompleks brodawka - otoczka znajduje się lekko pod lub na wysokości fałdu podpiersiowego.

Ptoza średnia: Obniżenie kompleksu pod gruczoł podpiersiowy wynosi mniej niż 3 cm.

Ptoza wyraźna: Kompleks wyraźnie obniżony pod fałdę podpiersiową, więcej niż 3cm.

Stopniowa utrata jędrności piersi

Stopniowa utrata jędrności piersi

Modelowe kształty piersi

Półkoliste: Kształt typowy dla piersi młodych kobiet białej rasy i u Azjatek. Horyzontalny rozmiar górnej lini piersi wynosi mniej więcej 12 cm, wertykalny rozmiar to 11 cm.

Cylindryczne: piersi opadające, gdzie wertykalny rozmiar jest wydłużony.

Szypułkowe: Typowy kształt piersi kobiet ciemnoskórych. Podstawa piersi przyrośnięta do klatki piersiowej jest węższa niż horyzontalny rozmiar wolnie opadającej części.

breast-lift, mastopeksja

Mastopeksja zwana jest także breast-lift 

Co to jest modelacja piersi (breast-lift, mastopeksja)?

Modelacji piersi lub inaczej mastopeksji (liftingu)życzą sobie kobiety, które chcą podnieść i zmienić kształt zwiotczałych, opadających piersi. Celem operacji jest nadanie piersi bardziej świeżego i młodego wyglądu. Często chodzi o poprawę wysokości kompleksu brodawka – otoczka i modelację gruczołu piersiowego. Im mniej obwisłe piersi, tym mniejsza konieczność ingerencji do gruczołu piersiowego. Operacja oparta jest na przesunięciu brodawki z otoczką na nowy, wyższy poziom. Operacja ta nie można zatrzymać upływającego czasu i zapobiec oddziaływaniu sił grawitacyjnych, dlatego efekt kosmetyczny nie jest trwały. W większości przypadków operację przeprowadza się z powodów estetycznych. Z medycznego punktu widzenia ten rodzaj operacji zalecany jest w przypadku wyraźnej asymetrii piersi lub częściowej redukcji gruczołu piersiowego. Przeprowadzenie modelacji piersi jest konieczne po wyjęciu implantów piersiowych. Poprawa kształtu piersi umożliwia zmiejszenie otoczki brodawki, która zwiększa się stopniowo wraz ze utratą jędrności piersi. Jeżeli jednocześnie z opadnięciem piersi dojdzie do wyraźnej straty ich objętości, można poprawić ich jędrność i nadać piersiom ładniejszy kształt poprzez dopełnienie ich objętości przy pomocy implantów piersiowych.

Breast-lift

Mastopekcja to lifting (podniesienie) opadających piersi

Przebieg modelacji piersi (breast-liftu) Przed operacją

Przed operacją tego typu chirurg poświęci Ci wystarczającą ilość czasu i przedyskutuje z Tobą wszystkie zagadnienia, zapyta o Twoje oczekiwania, zaproponuje metodę, która będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia pod względem technicznym i praktycznym – w zależności od Twoich warunków indywidualnych (kształtu piersi, jakości skóry, innych operacji przeprowadzanych w okolicach piersi). Zazwyczaj chirurg wykonuje zdjęcia bocznego i przedniego profilu Twojej postawy. W niektórych klinikach używa się komputerowej modelacji piersi, co pomaga w lepszym przedstawieniu efektu końcowego operacji. Piersi są mierzone i w zależności od wieku i rodzinnych predyspozycji lekarz wyśle Cię na badanie mammograficzne (rentgenowe prześwietlenie piersi). Często konieczne jest powtórzenie badania zaraz po operacji, a trzecie badanie przeprowadza się po zagojeniu.

Znieczulenie

Operacja poprawiająca wygląd piersi jest w większości przypadków przeprowadzana w znieczuleniu ogólnym. Sześć godzin przed operacją nie można jeść, pić i palić papierosów. Po operacji wymagana jest przynajmniej jednodniowa hospitalizacja.

Mastopeksja: przed i po

Mastopeksja: przed i po (dr n. med. Lubomir Lembas)

Operacja

Mastopeksja trwa zazwyczaj od półtorej do trzech i pół godziny.

Istnieją różne sposoby postępowania, które można podzielić według umieszczenia blizny. Lekarz wybiera rodzaj modelacji w zależności od wielkości ptozy i w zależności od wymaganego efektu końcowego po operacji. Decydującą rolę gra też wielkość i waga piersi pacjentki.

Periareolar resekcji skóry (cięcie wokółotoczkowe): Tę metodę stosują lekarze najczęściej przy umiarkowanej ptozie. Stosuje się owalne cięcie wokół otoczki brodawki. Chirurg oddzieli skórę od tkanki znajdujacej sie pod nia i przesunie ją w górę. Dzięki tej metodzie można leczyć ptozę tylko małych i nie ciężkich piersi. Gdyby pierś była bardzo ciężka, mogłoby dojść do deformacji blizny.

Metoda B: Pomoc przy problemach średniej i umiarkowanej ptozy. Chodzi o identyczną zasadę jak przy resekcji periareolarnej, ale cięcie jest uzupełnione małym dodatkowym cięciem z boku. Powstaje tzw. blizna w kształcie litery S.

Periareolar resekcji z cięciem wertykalnym: Tak samo, jak wcześniejsza metoda rozwiązuje problem dotyczący średniej ptozy. Cięcie jest prowadzone wokół otoczki brodawki i pionowo w dół pod fałd podpiersiowy.

Cięcie o kształcie odwróconej litery T (kotwica): Za pomocą tego cięcia przeprowadza się mastopeksję w przypadku wyraźnej ptozy. Cięcie jest prowadzone wokół otoczki brodawki piersiowej, pionowo od brodawki do fałdu podpiersiowego i dalej poprzecznie w fałdzie podpiersiowym.

Modelacja kompleksu sutek – brodawka: Chodzi także o zabieg modelacyjny, ale centrum zainteresowania stanowi tylko kompleks sutka i brodawki. Przy pomocy tej metody leczy się tzw. wciągnięte brodawki, hipertrofię (powiększenie, przerost brodawki) lub zmienność i asymetrię brodawek.

Wciągnięta brodawka: Nieprawidłowość, która jest wadą rozwojową gruczołu sutkowego, może powstać także przy zabiegu redukcyjnym po mastektomii lub wywołuje ją proces rakotwórczy. Chodzi o sytuację wciągnięcia brodawki w głąb gruczołu piersiowego. Wciągnięte brodawki trzeba leczyć nie tylko z powodów estetycznych, ale dlatego, że dochodzi w nich do częstych infekcji spowodowanych utrudnioną higieną tych miejsc. Skuteczne w tym przypadku jest przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, a w dzisiejszych czasach jest mnóstwo znanych i opracowanych metod zajmujących się tym problemem. Dążenie do zachowania funkcjonalności brodawki dla kobiet karmiących piersią, nie gwarantuje doskonałości tej metody. Najczęściej stosowaną metodą jest usztywnienie ściegiem i drenem silikonowym. Za pomocą ściegu odwracamy brodawkę a w dolnej części nacinamy ją w całym obwodzie. Do naciętej tkanki włożymy usztywniający dren. Efekt końcowy jest bardzo ładny. Zabieg przeprowadza się ambulatoryjnie w znieczulnie miejscym, pacjentka musi liczyć się z naruszeniem funkcji brodawki i dlatego u młodych kobiet zaleca się zastosowanie techniki uwolnienia bocznych wiązadeł.

Hipertrofia (powiększenie) brodawki: Chodzi o modelację brodawki z wrodzonym lub rozbudowanym wraz z upływem czasu gruczołem wiązadłowym. Istnieje bardzo dużo metod. Są to metody skomplikowane, ale przeprowadzamy je u młodych pacjentek w celu zachowania u nich karmiących funkcji piersi. Cięcia można prowadzić w poprzek brodawki i zwężyć ją, albo zastosować poziome cięcie w kształcie litery V. Można też wykonać cięcie tylko z jednej strony. Blizna na brodawce jest nieznaczna a zabieg można przeprowadzić w znieczuleniu miejscowym.

Modelacja brodawki: Areola (otoczka sutkowa) jest uważana za średnią, jeżeli jej rozmiar wynosi 40x40 mm. Podczas operacji brodawki musimy pamiętać też o tkance mięśniowej, która znajduje się pod nią i powoduje zmarszczenie brodawki co mogłoby mieć wpływ na efekt końcowy. Zabieg przeprowadza się wraz z modelacją piersi, albo jako niezależny zabieg w anestezji miejscowej. Blizna jest umieszczona wokół brodawki, z której był usunięty nadmiar skóry.

Reoperacja (ponowna operacja): Zwyle po operacji piersi pacjentki są bardzo zadowolone, niezadowolenie pojawia się wraz z upływem czasu, kiedy znów pojawi się ptoza. Reoperacji można poddać się nie wcześniej niż rok od pierwszej operacji. Należy liczyć się wtedy z większymi komplikacjami i wyraźniejszym zabliźnieniem się tkanki piersiowej. Cięcia możemy prowadzić w bliznach z poprzedniej operacji.

Cięcia we wszystkich przypadkach oraz końcowe szycia (przyszłe blizny), są umieszczane w taki sposób aby były jak najmniej widoczne i aby zawsze były zakryte pod bielizną lub strojem kąpielowym. Modelację piersi przeprowadza się także u pacjentek, które wcześniej poddały się wypełnieniu tkanki piersiowej implantami. Jest to często bardzo skomplikowany zabieg i wielokrotnie wiąze się z koniecznością wymiany implantów, które straciły swoją jakość.

Mastopeksja - podniesienie piersi

Mastopeksję zaleca się kobietom, których piersi utraciły jędrność

Czy jesteś odpowiednią kandydatką do modelacji piersi – breast-lift?

Modelacja piersi wyraźnie poprawia ich kształt i pomaga odzyskać pacjentce pewność siebie. Zawsze jednak należy pamiętać, że nie chodzi tu o trwałą zmianę i że w ciągu następnych lat będzie dochodziło do dalszego opadania piersi i zmiany ich kształtu.

Najodpowiedniejszymi kandydatkami do tego zabiegu są kobiety zdrowe, nie mające zaburzeń psychicznych, które mają realistyczne podejście do tego czego mogą się spodziewać po mastopeksji. Najlepsze efekty uzyskuje się u kobiet z małym opadajacym biustem. Oczywiście poprawiane mogą być piersi o różnych wielkościach, ale wynik może zależeć od ich objętości.

Wiele kobiet domaga się modelacji piersi dlatego, że ciąża i karmienie piersią spowodowało zwiotczenie skóry i zmiejszenie objętości ich piersi. Jeżeli planujesz jeszcze mieć dzieci, dobrze odłożyć operację. Operacja nie stanowi żadnego ryzyka dla przyszłej ciąży lub karmienia piersią. Odwrotnie, to zachodzące w czasie ciąży zmiany w organizmie mogą spowodować napięcie piersi i naruszyć w ten sposób rezultat operacji. Kolejne ryzyko stanowi mastopeksja u pacjentów, u których istnieje ryzyko nawrotu nowotworu gruczołu piersiowego, ponieważ trudniej rozpoznać oznaki ewentualnego powrót choroby na zabliźnionym gruczole piersiowym. Jeżeli należysz do osób, u których po włożeniu implantu powstał we wnętrzu piersi ślad pooperacyjny (blizna) lub pojawiły się inne komplikacje, to ze względów zdrowotnych nie powinnaś oddać się zabiegowi mastopeksji.

Podczas pierwszej konsultacji Twój lekarz szczegółowo omawia planowany przebieg operacji i na podstawie objektywnej diagnozy zdecyduje, która z metod będzie dla Ciebie najodpowiedniejsza.

Koniecznie w otwarty sposób porozmawiaj ze swoim chirurgiem na temat swoich oczekiwań. Lekarz musi być szczery i powinien opisać Ci wszystkie możliwości, zagrożenia i ograniczenia dotyczące konkretnego rodzaju zabiegu.

Od swojego lekarza dostaniesz instrukcje dotyczące przygotowań przed operacją, wraz z podaniem informacji dotyczących diety, palenia papierosów i używania lub odstawienia niektórych leków zawierających kwas acetylosalicynowy (np. Acylpiryna, Aspiryna, Alnagon, Mironal itd., które mogą spowodować zwiększone krwawienie w ciągu i po operacji). Zakłada się, że przed planowaną operacją nie zachorujesz na żadną poważną chorobę (chorobę wirusową, przeziębienie itd.). Każdą, nawet najmniejszą niedyspozycję zgłoś lekarzowi. Jeżeli palisz papierosy to dobrze rzucić palenie, aby umożliwić szybkie gojenie się ran. Palenie papierosów mogłoby to skomplikować, ponieważ podczas palenia papierosów dochodzi do zaburzeń obiegu krwi co jest wynikiem zwężenia naczyń krwionośnych. Zaplanuj sobie też odpowiedni transport do domu po operacji i pomoc kogoś bliskiego przez kilka pierwszych pooperacyjnych dni.

Lifting piersi

Zabieg często wiąże się ze zmianą pozycji sutka

Po modelacji piersi (breast-lift)

Po operacji będziesz czuć zmęczenie i przez kilka dni będziesz odczuwać większy czy miejszy ból w okolicach operowanego miejsca. Piersi będą nabrzmiałe i mogą pojawić się siniaki. Lekarz pomoże Ci pozbyć się tych dolegliwości bólowych, na pewno przepisze leki przeciwbólowe.

Z kliniki wypiszą Cię najprawdopodobniej pierwszego lub drugiego dnia po operacji. Przed wypisaniem zostanie Ci wymieniony opatrunek a przez kilka kolejnych dni zalecana jest unikanie wszelkiego wysiłku fizycznego. Jeżeli stosowane szwy nie są rozpuszczalne to będą usunięte w ciągu siedmiu-dziesięciu dni po operacji. W ciągu kilku następnych dni opatrunki wymienia sie na miękki stanik z usztywnieniem. Trzeba go nosić zgodnie ze wskazaniami chirurga.

Gojenie to proces stopniowy. Zaplanuj sobie powrót do pracy nie wcześniej niż za tydzień – dwa tygodnie lub więcej, w zależności od tego, jak będziesz się czuć i od tego jaką pracę wykonujesz. Nie dźwigaj nic ciężkiego i nie podnoś rzeczy nad głowę przez trzy – cztery tygodnie. W procesie gojenia można pomóc np. biostymulacyjnym laserem, lub stosując różne kremy i żele, zalecany jest DermatixSiGel (stosowany 2 x dziennie, a używanie go można rozpocząć po usunięciu szwów), silikonowe paski (wzmacniają i nawilżają blizny). Pomocny jest też Wobenzym. Niektóre kliniki zapewniają swoim pacjentkom te preparaty w ramach leczenia pooperacyjnego.

Jeżeli po operacji pojawią się jakkolwiek podejrzane objawy, nie obawiaj się powiadomić o nich lekarza. Aktywność fizyczną możesz rozpocząć po 7-10dniach. Nie zaczynaj ćwiczyć wcześniej niż 6 tygodni po operacji. Przez sześć miesięcy zalecane są regularne wizyty kontrolne w klinice. Opuchnięcie i obrzęk piersi może trwać trzy-pięć tygodni.

Twoje piersi będą prawdopodobnie wrażliwe na bezpośrednią stymulację przez dwa-trzy tygodnie, więc lepiej jest poczekać z bliższym kontaktem fizycznym. Następnie kontakt ten może być przyjemny tylko wtedy, kiedy piersi już nie będą obolale, zazwyczaj trzy-cztery tygodnie po operacji. Jeżeli po operacji skóra na piersiach jest wysuszona, możesz stosować kilka razy dziennie kremy nawilżające. Blizna będzie twarda i różowa co najmniej przez 6 tygodni. Potem może wyglądać tak przez kilka miesięcy lub może się wydawać, że jest jeszcze szersza. Jednak po kilku miesiącach zacznie blednąć, chociaż zupełnie nie zniknie nigdy. Lekarza musisz odwiedzić w każdej chwili gdy piersi zmienią swój kształt lub konsystencję (pierś stwardnieje) lub jeśli pojawi się jakakolwiek oznaka zakażenia. Jeżeli zajdziesz w ciążę, to operacja nie wpłynie na zdolność karmienia piersią.

Operacja plastyczna piersi

Aby uniknąć komplikacji, wybierz doświadczonego chirurga

Komplikacje

Jak podczas każdej innej operacji tak i podczas tej musisz liczyć się z możliwością wystąpienia krwawienia i infekcji. Najcześciej wywołują u pacjentek objawy zmian na skórze dotyczące bodźców czuciowych. Jest to zupełnie naturalny stan pooperacyjny, który powinien unormować się po 3 miesiącach. W tym czasie także powinny zmięknąć blizny. Po operacji w wyjątkowych przypadkach może dojść do wyraźnej asymetrii. Rzadko spotykamy się z obumieraniem tkanek w okolicy brodawek. Obumieranie jest zazwyczaj spowodowane naciągnięciem lub napięciem blizn. Osobom podatnym na tworzenie się blizn koloidalnych (wyraźnych, twardych blizn) nie zaleca się żadnych operacji. Nieprzyjemne i z punktu widzenia wyglądu niepożądane jest rozrośnięcie się brodawki na szerokość. W stadium pooperacyjnym mogą tworzyć się zakrzepy krwi w naczyniach krwionośnych. Staramy się temu zapobiec przy pomocy wczesnej mobilizacji (po operacji powinno się chodzić powoli po mieszkaniu).

Efekty mastopeksji

Mastopekcja - efekty (dr n. med. Dariusz Rychlik)

Jak długo przetrwa efekt modelacji piersi (breast-lift)?

Lekarz dołoży wszelkich starań by blizny pooperacyjne były jak najbardziej dyskretne. Pamiętaj jednak, że blizny po modelacji piersi są rozległe i trwałe. Długość przetrwania efektu jest różna w zależności od wielkości (wpływ grawitacji), ciąży, starzenia się i gwałtownych wahań wagi ciała.

Operacja plastyczna biustu

Wybór chirurga plastycznego jest jedną z najważniejszych decyzji

Jak wybrać odpowiedniego chirurga plastycznego?

Ponieważ chodzi o poważny zabieg, który w przypadku sukcesu przywróci Ci pewność siebie i odwrotnie, to wybór chirurga jest bardzo ważny. Nie istnieje stuprocentowa gwarancja właściwego wyboru chirurga. Nawet ten najlepszy chirurg nie gwarantuje zabiegu bez żadnych komplikacji. Warto jednak zapoznać się z kilkoma radami, czym kierować się w czasie dokonywania wyboru:

 1. Dowiedz się gdzie w Twojej okolicy przeprowadza się mastopeksję.
 2. Jeżeli masz możliwość zapytaj pacjentki danej placówki czy są z niej zadowolone. Ten sposób jednak nie da Ci stuprocentowej gwarancji, że jeśli były zadowolone inne pacjentki, to jest spora szansa to operacja usatysfakcjonuje Ciebie, ale zawsze warto zapytać
 3. Nie oszczędzaj i raczej skorzystaj ze wstępnej konsultacji u większej liczby chirurgów i też na podstawie tego co podpowiada Ci intuicjia podejmuj swoje decyzje.Własne doświadczenie jest bardzo cenne i przydatne.
 4. Nie bój zapytać chirurga o jego wykształcenie, o to czy posiada atest (czy zdał egzamin przed komisją lekarską) chirurgii plastycznej, jakimi rodzajami plastyki najczęściej zajmuje się i ile przeprowadza zabiegów mastopeksji w ciągu roku.
 5. Dobrze jest poprosić chirurga aby pokazał dokumentację fotograficzną wykonanych przez siebie zabiegów.

Finansowanie

Tego rodzaju operacji nie pokrywa NFZ, pacjentka płaci z własnej kieszeni.

Tekst ten powstał dzięki uprzejmości dr med. Tomáše Doležala.

"Treści publikowane na portalu Estheticon.pl (strona internetowa i aplikacja) nie mogą w żadnym wypadku zastąpić indywidualnej konsultacji u specjalisty chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej lub dziedzin pokrewnych. Jeśli rozważasz poddanie się zabiegowi medycyny estetycznej lub operacji plastycznej lub w razie jakichkolwiek wątpliwości natury medycznej, skontaktuj się z Twoim lekarzem specjalistą. Portal Estheticon nie potwierdza wiarygodności treści, zabiegów oraz innych materiałów i informacji opublikowanych na portalu ani nie poleca żadnych produktów, marek czy pracowników służby zdrowia."