Artykuł zweryfikowany przez:
Specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej z wieloletnim doświadczeniem. Zawodowo związany z Krakowem i Nowym Targiem. Przynależy do PTChPRiE oraz DGPRÄC.
Utworzono: 4 mar 2020 · Zaktualizowano: 6 gru 2021
Artykuł pod redakcją: Katarzyna Gołko

Spis treści

 • Wstęp
 • Wciągnięcie brodawki sutkowej: przyczyny
 • Metody leczenia
 • Czym jest korekcja wciągniętej brodawki?
 • Czego spodziewać się na pierwszej wizycie?
 • Jak wygląda zabieg?
 • Rekonwalescencja
 • Wskazania
 • Przeciwwskazania
 • Efekty
 • Często zadawane pytania
 • Bibliografia:

Wstęp

Piersi postrzegane są przez kobiety jako jeden z największych walorów ich urody i kobiecości. Kształtny, jędrny i proporcjonalny w stosunku do sylwetki biust wpływa na kobiece poczucie atrakcyjności, podnosi samoocenę i dodaje pewności siebie w wielu, zwłaszcza intymnych, sferach życia. Niektóre cechy piersi, np. zbyt duży lub zbyt mały rozmiar czy defekty brodawek, mogą również przyczyniać się do obniżenia ogólnego samopoczucia, a nawet gorszego stanu zdrowia. Nie dziwi zatem fakt, że do gabinetów medycyny estetycznej i klinik chirurgii plastycznej zgłasza się bardzo duża grupa kobiet zainteresowanych poprawą wyglądu swojego biustu.

Na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń w dziedzinie chirurgii plastycznej, dr Joanna Wiśniewska-Goryń ocenia, że najwięcej pacjentek zgłasza się do specjalistów w celu powiększenia lub pomniejszenia piersi oraz podniesienia biustu, czyli liftingu. Istnieje ponadto bardzo duża grupa kobiet, które pragną zmienić wygląd otoczki i brodawki sutkowej, bo również te elementy piersi znacząco wpływają na ich urodę. Dr n. med. Kamil Pietrasik wyjaśnia, że w wielu przypadkach, u kobiet z nabytymi lub wrodzonymi zniekształceniami brodawek, takimi jak: przerost, wydłużenie lub wciągnięcie brodawek, wykonuje się plastykę brodawek piersi. Współczesna medycyna jest w stanie znaleźć skuteczne rozwiązania prowadzące do usunięcia wszelkich defektów estetycznych, które dotyczyć mogą piersi i dzięki temu uczynić je bardziej atrakcyjnymi w ocenie pacjentek i ich otoczenia.

Kobiece piersi: brodawki

Wciągnięte sutki? Przyczyny mogą być różne

Wciągnięcie brodawki sutkowej: przyczyny

Wygląd brodawki zmienia się w toku rozwoju człowieka. Dr n. med. Agnieszka Burkacka z Ars Estetica wyjaśnia, iż spłaszczenie otoczki z jednoczesnym uwypukleniem brodawki ma miejsce w okresie młodzieńczym (16.-20. rok życia) i to wówczas ustala się indywidualny wygląd tej partii piersi. Kształt i rozmiar sutka są różne u poszczególnych kobiet, jednak prawidłowo rozwinięty biust charakteryzuje się zawsze wspomnianą wypukłością brodawki.

Szacuje się, że nawet około 10-20% (Nagaraja Rao D, Winters R. Inverted Nipple. [Updated 2021 Sep 28]. In: StatPearls [Internet]. 2021 Jan-.) kobiet zmaga się z tym defektem. Dr n. med. Dariusz Rychlik informuje, że przyczyną wciągnięcia brodawki pod poziom skóry jest zazwyczaj jej nieprawidłowa budowa. Chodzi o obecność zbyt krótkich przewodów mlecznych. Wada rozwojowa piersi jest jedną z najczęstszych przyczyn skrycia się brodawki w głąb otoczki. Dr n. med. Piotr Pietruski wyjaśnia jednak, że przypadłość może mieć również charakter nabyty. Wciągnięcie brodawki może być wówczas następstwem zmian hormonalnych, stanów zapalnych w piersiach, chorób gruczołów piersiowych lub karmienia. Specjaliści z kliniki Linea Corporis wskazują ponadto, że cofnięcie brodawki może również wystąpić u niewielkiej grupy kobiet po operacji piersi. Nabyte w toku życia cofnięcie brodawki sutkowej w głąb otoczki może być także jednym z następstw zmian nowotworowych w obrębie piersi. Dr n. med. Joanna Jędrys w związku z tym przestrzega, że każda dojrzała kobieta, u której nagle pojawi się wciągnięcie brodawki, musi ten fakt pilnie zgłosić lekarzowi. Konieczne są wówczas badania diagnostyczne (mammografia i USG piersi) oraz konsultacja onkologiczna.

Nipplete

Urządzenie Niplette pomagające czasowo skorygować wciągnięte sutki

Metody leczenia

Wada polegająca na wciągnięciu brodawki jest problemem estetycznym, ale także funkcjonalnym. Schowana w otoczce brodawka może utrudnić lub uniemożliwić karmienie w okresie laktacji, ponieważ dziecku trudniej jest wówczas prawidłowo ją uchwycić i skutecznie ssać. Z tego powodu oraz w celu poprawy wyglądu sutka u kobiet, dla których ten defekt wiąże się z dyskomfortem psychicznym, stosuje się różne metody leczenia istniejącego deficytu. Wciągnięta brodawka może być objęta różnymi formami terapii zachowawczej, takimi jak: masaż, stosowanie nakładek formujących brodawki, piercing. Są to metody zalecane kobietom, które zamierzają karmić piersią oraz pacjentkom, które nie mają wklęsłych brodawek „na stałe”, tzn. da się je samodzielnie wysunąć, dotykając je lub stymulując masażem.

Wyżej wymienione metody według specjalistów nie zawsze są skuteczne oraz nie gwarantują trwałych efektów, dlatego niektórym pacjentkom zaleca się interwencję chirurgiczną. Zdaniem dr Joanny Kurmanow kobiety, u których wyciągnięcie brodawki nie jest w ogóle możliwe (mówi się wówczas o 3. stopniu wciągnięcia brodawek) mogą zdecydować się na operacyjną korekcję wady. Metody zachowawcze mogą bowiem być bezradne w tym stopniu deformacji, który zwykle łączy się ze skróceniem i zwłóknieniem przewodów mlecznych.

Efekty zabiegu korekcji wciągniętych brodawek

Efekty zabiegu korekcji wciągniętych brodawek (dr n. med. Rafał Pabiańczyk)

Czym jest korekcja wciągniętej brodawki?

Korekcja wciągniętej brodawki jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na oswobodzeniu i uwypukleniu brodawki. Wypukłość brodawki uzyskuje się różnymi technikami operacyjnymi, które prowadzą do wydłużenia przewodów mlecznych lub ich przecięcia. W odróżnieniu od metod zachowawczych interwencja chirurgiczna daje najczęściej trwałe efekty. Technikę wykonania zabiegu dobiera się indywidualnie w przypadku każdej pacjentki.

Dr n. med. Tadeusz Witwicki opisuje, iż jedną z technik korekcji wciągniętych brodawek jest przecięcie więzadeł mocujących brodawkę do gruczołu piersiowego i jej wydłużenie przy pomocy odpowiednich niewchłanialnych szwów. Założony szew wypycha brodawkę powyżej poziomu otoczki i powstrzymuje ją przed ponownym zapadnięciem. Niekiedy jednak zabieg wymaga przecięcia również kanalików mlecznych i podbudowania brodawki płatami skórnymi z bocznych części otoczki.

Konsultacja z chirurgiem plastycznym

Na pierwszej konsultacji specjalista dokładnie omówi zabieg

Czego spodziewać się na pierwszej wizycie?

Pacjentka zainteresowana korekcją wciągniętych brodawek powinna skonsultować się ze specjalistą, który wykonuje tego typu zabiegi i pomoże jej dobrać właściwe metody leczenia. Jak objaśniają eksperci z Centrum Medycznego Bieńkowski, podczas pierwszej wizyty lekarz przeprowadza z pacjentką szczegółowy wywiad, aby zyskać pewność, że jej stan zdrowia pozwala na wykonanie zabiegu. Chirurg w trakcie tego spotkania omawia także z pacjentką poszczególne etapy zabiegu i opisuje możliwe jego efekty. To czas, który należy wykorzystać na sprecyzowanie swoich oczekiwań i rozjaśnienie wszystkich wątpliwości.

Pacjentki zakwalifikowane do zabiegu muszą ponadto wykonać pakiet podstawowych badań. Niezbędne będą:

 • morfologia krwi z rozmazem;
 • jonogram;
 • czynniki krzepnięcia;
 • USG piersi lub mammografia.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, lekarz może uzupełnić powyższą listę o dodatkowe badania, np. EKG.

Pierwsza konsultacja ze specjalistą to także doskonała okazja, by w sposób kompleksowy porozmawiać z ekspertem o swoich troskach i przypadłościach. Zakres planowanego zabiegu można często rozszerzyć i dzięki temu wyeliminować inne defekty urody. Lekarze z Kliniki Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt wyjaśniają to na przykładzie zabiegu podniesienia piersi. Lifting biustu, który polega na wycięciu nadmiaru skóry, można w konkretnych pewnych przypadkach bez przeszkód połączyć z korekcją kompleksu brodawka otoczka, a nawet wszczepieniem implantów piersi.

Korekcja wciągniętych brodawek

Metod korekcji wciągniętych sutków jest kilka

Jak wygląda zabieg?

Korekcja wciągniętych brodawek przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. Zabieg jest drobną interwencją chirurgiczną, po której nie jest potrzebna długa rekonwalescencja. Pacjentka po korekcji może zwykle w dniu zabiegu opuścić klinikę. Jak wyjaśniają to specjaliści z kliniki Linea Corporis, zakres interwencji chirurgicznej uzależniony jest przede wszystkim od stopnia wciągnięcia brodawek, zaawansowania zwłóknienia tkanek pod brodawkami oraz od tego, czy operowana zainteresowana jest w przyszłości karmieniem piersią. W związku z tym chirurg może zdecydować o zastosowaniu jednej z poniższych technik:

Metoda wydłużenia skróconych struktur więzadłowych

Polega ona na wyciągnięciu brodawki poprzez małe nacięcie w obrębie otoczki i założenie specjalnego okrężnego szwu, który następnie będzie podtrzymywał brodawkę i zapobiegał jej zapadaniu. Podczas zabiegu tą techniką chirurg niekiedy usuwa również przed założeniem szwu zwłókniałe tkanki i mechanicznie rozciąga przewody mleczne. Po zabiegu pozostaje niemal niewidoczna kilkumilimetrowa blizna.

Metoda przecięcia przewodów mlecznych

To technika stosowana w przypadku, gdy przez rozciąganie przewodów mlecznych nie daje się uzyskać właściwego stopnia uwypuklenia brodawki. Chirurg przecina wówczas przewody mleczne i dodatkowo podpiera brodawkę o naszyte na siebie dwa trójkątne płaty skóry z bocznej części otoczki sutka. Blizna po tak przeprowadzonym zabiegu jest minimalnie większa. Przebiega ona w poprzek otoczki, wzdłuż jej średnicy.

Na końcowym etapie zabiegu zakładany jest na brodawkę specjalny opatrunek w kształcie obwarzanka.

Wadą tej techniki jest uniemożliwienie pacjentce karmienia piersią w przyszłości.

Metody płatowe

Młode kobiety, które nie chciałyby pozbawić się możliwości karmienia w przyszłości, są dobrymi kandydatkami do zabiegu tzw. „metodami płatowymi”. Jedną z nich jest zabieg polegający na manualnej ekstrafleksji sutka i wydrążeniu tunelu pod nim w taki sposób, aby nie uszkodzić przewodów mlekowych. Następnie preparowane są płaty skórne z otoczki, które są przeciągane przez ów tunel i przyszywane po drugiej stronie sutka. Dzięki temu sutek ma podparcie i jeżeli przewody mlekowe nie są za krótkie, to przestaje się zapadać. Jednak w przypadku, gdy przewody okażą się za krótkie i sutek się znów zapadnie, trzeba wtórnie odseparować gruczoł od sutka.

Rekonwalescencja

Zwykle w dniu zabiegu pacjentka może wyjść ze szpitala i powrócić do normalnej aktywności po 2-3 dniach. Intensywniejszy wysiłek fizyczny można rozpocząć najwcześniej po 3 tygodniach. Eksperci z Kliniki Elite przypominają, że w przypadku korekcji wciągniętej brodawki bardzo istotna jest ochrona brodawki przed jakimkolwiek uciskiem oraz regularna zmiana opatrunków. Rany powinny zagoić się w ciągu 14 dni. Po tygodniu powinna odbyć się wizyta kontrolna u lekarza.

Korekcja wciągniętych brodawek: przed i po

Korekcja wciągniętych brodawek: przed i po (dr n. med. Dariusz Rychlik)

Wskazania

Plastyka brodawek, której celem jest ich wysunięcie ponad poziom otoczki, ma swoje uzasadnienie medyczne w przypadku kobiet chcących uniknąć trudności podczas karmienia piersią i związanego z tym stresu. Jeśli istnieje możliwość wyprofilowania brodawki bez naruszenia ciągłości kanałów mlecznych, zabieg pozwoli odpowiednio przygotować brodawkę do czynności związanych z karmieniem. Korekcja brodawek jest także skuteczną metodą poprawienia wyglądu brodawki i pozbycia się dyskomfortu, który ten defekt w wielu wypadkach wywołuje. Z powodów estetycznych zabieg wykonać mogą nie tylko kobiety niezadowolone z wyglądu swoich piersi, ale również mężczyźni.

Przeciwwskazania

Każdorazowo do zabiegu pacjenta kwalifikuje lekarz specjalista i to on ocenić musi czy występują ewentualne przeciwwskazania do wykonania korekcji wciągniętych brodawek. Sytuacje, w których plastyka brodawek nie jest wskazana to:

 • wcześniejsze nieudane korekcje piersi;
 • bardzo duże piersi;
 • zmiany mastopatyczne;
 • choroby autoimmunologiczne;
 • zaburzenia krzepliwości krwi;
 • ciąża.

Trzeba ponadto pamiętać, że zabieg może wymagać przecięcia przewodów mlecznych. Nie jest on wówczas wskazany kobietom, które planują karmić potomstwo metodą naturalną.

Korekcja wciągniętych brodawek: przed i po

Efekty zabiegu (dr n. med. Kamil Pietrasik)

Efekty

Rezultat zabiegu w postaci wypukłej i wystającej nad otoczkę sutka brodawki widoczny jest po około 2 tygodniach, gdy miną wszelkie przejściowe następstwa interwencji chirurgicznej. W przypadku prawidłowo wykonanej korekcji efekty są trwałe. Warto także podkreślić, że, bez względu na wybraną przez chirurga technikę operacji, ślady pozostałe po cięciach są niemal niewidoczne. Blizna jest dobrze skryta w nierównej fakturze brodawki lub w obrębie otoczki. Dzięki temu brodawki zyskują pożądany kształt, a piersi atrakcyjny wygląd.

Często zadawane pytania

 • Jak długo trwa zabieg korekty brodawek? Zabieg nie trwa zwykle dłużej niż dwie godziny.
 • Czy bezpośrednio po zabiegu można założyć biustonosz? Należy unikać wszelkiego ucisku na operowane brodawki przez co najmniej 2 tygodnie. Dlatego wskazane jest noszenie miękkiego stanika sportowego.
 • Czy można na prośbę pacjentki wykonać zabieg w znieczuleniu ogólnym? Korekcja wciągniętych brodawek jest krótkim zabiegiem, dlatego znieczulenie ogólne nie jest konieczne. Oczywiście, jeśli nie istnieją przeciwwskazania do znieczulenia ogólnego, chirurg może wyrazić zgodę na taką zmianę. Trzeba wówczas pamiętać, że będzie wiązało się to z dłuższym pobytem w klinice po zabiegu i wyższymi kosztami operacji.

Bibliografia:

"Treści publikowane na portalu Estheticon.pl (strona internetowa i aplikacja) nie mogą w żadnym wypadku zastąpić indywidualnej konsultacji u specjalisty chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej lub dziedzin pokrewnych. Jeśli rozważasz poddanie się zabiegowi medycyny estetycznej lub operacji plastycznej albo masz jakiekolwiek wątpliwości natury medycznej, skontaktuj się z Twoim lekarzem specjalistą. Portal Estheticon nie potwierdza ani nie poleca żadnych treści, zabiegów, produktów, opinii, specjalistów ani żadnych innych materiałów i informacji, o których mowa w tym tekście lub w jakimkolwiek innym miejscu na tej stronie internetowej."