Powtórna korekcja nosa

Planujesz zabieg?

Wypełnij krótki formularz i wyślij niezobowiązujące pytanie do 4 lekarzy. Dzięki temu uzyskasz konkretne odpowiedzi od najlepszych specjalistów w tej dziedzinie - szybko i bezpłatnie.

  1. Step 45
  2. Step 46
  3. Step 47
  4. Step 48
  5. Step 49
  6. Step 50
  7. Step 51

Jaki problem chcesz rozwiązać?

Czy operacja ma rozwiązać problemy powstałe w wyniku urazu/wypadku?

Czy kiedykolwiek miałaś/eś operację nosa? Jaką?

Kiedy chcesz poddać się operacji?

Czy 3D wizualizacja efektów zabiegu pomogłaby Ci w podjęciu decyzji?

Czy podjęcie decyzji o zabiegu ułatwiłaby możliwość płatności w ratach?

Czy chciałabyś się ubezpieczyć na wypadek powikłań?

Autor:

Plastyka nosa stanowi jeden z głównych nurtów pracy chirurgów plastyków na całym świecie. Nos to dominujący element twarzy i zmiana jego kształtu w znaczący sposób wpływa na jej wygląd. Powtórna korekcja nosa to nazwa procedury naprawczej, która następuje po nieudanej podstawowej plastyce nosa. Korekcja nosa to bardzo precyzyjny zabieg gdzie nawet najmniejszy błąd techniczny lub powikłanie pooperacyjne może spowodować niezadowalający efekt. Uważa się, że około 10% pacjentów po tej operacji nie jest zadowolonych z jej wyniku i jest gotowa poddać się kolejnemu zabiegowi - powtórnej korekcji.

Istotne znaczenie dla wyniku operacji korekcji nosa, wtórnej i pierwotnej, ma doświadczenie i sprawność operacyjna chirurga.

Zwykle przyczyną kolejnej operacji korekcyjnej nosa jest niezadowolenie pacjenta, które ma obiektywne odzwierciedlenie w postaci kształtu nosa, który jest niezgodny z ogólnie przyjętymi normami. Prawie zawsze dodatkowo występują zaburzenia funkcji (drożności) nosa, które dodatkowo uzasadniają kolejny zabieg.

Czasami kształt nosa, nie odbiega znacznie od ogólnie przyjętych norm estetycznych, ale mija się z oczekiwaniami pacjenta. Wyobrażenie pacjenta o wyniku operacji było inne niż rzeczywisty jej wynik. Przyczyną często bywa w tych przypadkach brak wystarczającej komunikacji przed operacją pomiędzy lekarzem i pacjentem.
Im dłuższy proces kwalifikacji do operacji, tym mniejsze ryzyko nieporozumień.
W czasie konsultacji kwalifikacyjnej lekarz powinien dokładnie przekazać informację odnośnie prawdopodobnego wyniku operacji. Pomocna w tym jest symulacja komputerowa. Na podstawie osobistego zbadania nosa i wysłuchania oczekiwań pacjenta, lekarz we własnej głowie tworzy wizję nowego nosa i przedstawia ją w formie graficznej na ekranie komputera.

Nie zawsze pacjent akceptuje tę wizję lekarza i w takich okolicznościach można odstąpić od operacji.
Często jest tak, że oczekiwania pacjenta są nierealistyczne – niemożliwe do spełnienia nawet przez najbardziej doświadczonego lekarza.
Na ekranie komputera można dokonać bardzo dużej zmiany w kształcie nosa, ale w rzeczywistości jest wiele ograniczeń, które nie pozwalają na dokonywanie zbyt dużych zmian. Bezkrytyczne dążenie do dużych zmian często prowadzi do powikłań w postaci zniekształceń nosa i w konsekwencji do kolejnych zabiegów.

Należy pamiętać - operacja nosa jest zabiegiem nieodwracalnym – nie da się przywrócić kształtu nosa sprzed operacji – o tym powinien pamiętać lekarz i pacjent przed podjęciem ostatecznej decyzji o zabiegu.

Najczęstsze powody powtórnej korekty

Najczęstszym wskazaniem do powtórnej operacji nosa jest niezadowolenie pacjenta z kształtu nosa.

W rękach mniej doświadczonych chirurgów powikłania pooperacyjne układają się w pewne powtarzalne zniekształcenia, które mają nawet swoje nazwy.

Nadmierna korekta grzbietu nosa (nadmierne zmniejszenie grzbietu nosa) prowadzi do powstania nosa określanego jako: „skocznia narciarska” – w widoku z boku (Foto 1.);

Powtórna korekcja nosa1
Przed i po korekcie zniekształcenia: "skocznia narciarska".

w widoku en face w tej grupie pacjentów widać tzw. zniekształcenie „odwróconej litery V” (Foto 2.) – nos wygląda jak „kokardka” – jest szeroki w okolicy grzbietu kostnego, wąski w okolicy grzbietu chrzęstnego i ponownie szeroki w okolicy czubka; ramiona litery V to widoczne brzegi kości nosowych – tu naprawa polega na rekonstrukcji całego grzbietu nosa przeszczepami chrząstki, a często również powięzi.

Powtórna korekcja nosa2
Przed i po naprawie zniekształcenia "odwróconej litery V" i znacznych nierówności i asymetrii nosa.

Kolejnym typowym zniekształceniem jest tzw.: „supratip deformity” inaczej nos „papuzi” lub „ptasi”, czyli pozorny garbek w okolicy środkowej części grzbietu nosa (Foto 3.). Najczęstszym powodem tego zniekształcenia jest opadnięcie pooperacyjne czubka nosa – czubek nosa w wyniku operacji traci podparcie i powoli pod wpływem grawitacji opada w dół; rzadziej przyczyną tego powikłania jest niewystarczające obniżenie części chrzęstnej grzbietu nosa.
Najlepiej zapobiegać opadnięciu czubka, a jak już powstanie, to wymaga to kolejnej operacji z zastosowaniem przeszczepów chrząstki w celu zapewnienia podparcia opadniętemu czubkowi.

Powtórna korekcja nosa4
Przed i po korekcie zniekształcenia: "supratip deformity".

Kolejnym zniekształceniem jest nos „kaczy” – czubek jest mało wyrazisty z wciągniętą i mało widoczną kolumienką.
Często „kaczy” czubek nosa łączy się z „siodełkowatym” grzbietem – okolica środkowej części grzbietu nosa jest zapadnięta i wygląda jak siodło na grzbiecie konia (Foto 4.).

Powtórna korekcja nosa3
Przed i po korekcie zniekształcenia: "nos kaczy i siodełkowaty".

Tego typu zniekształcenia występują po plastyce nosa i przegrody nosowej, a naprawa wymaga przeszczepów chrząstki pobranej z uszu lub z łuków żebrowych;

Prawie wszyscy pacjenci kwalifikowani do powtórnej operacji nosa mają zaburzenia jego drożności, które dodatkowo stanowią wskazanie do kolejnego zabiegu.

Kiedy można poddać się powtórnej korekcji nosa

Powtórnej plastyce nosa nie powinno się poddawać wcześniej niż 1 rok od pierwszego zabiegu. Uważa się, że dopiero po tym czasie nosa ma ostateczny kształt. Czas pozwala też pacjentowi na przyzwyczajenie się do nowego nosa - z czasem pacjenci mogą zaakceptować drobne niedoskonałości operacji, szczególnie w przypadku, gdy nos robi dobre ogólne wrażenie. W wyjątkowych sytuacjach można zabieg wykonać wcześniej (przemieszczenie się i uwidocznienie przeszczepu chrząstki - najczęściej).

Kiedy nie powinno się wykonywać powtórnej korekcji nosa

Po każdej operacji mogą się zdarzyć niedoskonałości w postaci drobnych widocznych nierówności lub asymetrii nosa – zwykle nie rzucają się one w oczy, ale mogą być widoczne w szczególnych warunkach oświetlenia i po dokładnym przyjrzeniu się nosowi.

Tego typu niedoskonałości zwykle nie stanowią problemu dla pacjentów. Czasami jednak pacjenci zwracają na nie uwagę i przywiązują do nich wagę.
Najbezpieczniejszym sposobem pomocy w takich przypadkach jest korekta z zastosowaniem kwasu hialuronowego lub własnego tłuszczu. Ryzyko kolejnej operacji przewyższa w tych przypadkach potencjalne korzyści.

Co ma wpływ na efekt powtórnej korekcji nosa

Istotnym czynnikiem wpływającym na ostateczny wynik pierwszorazowej operacji jest stan nosa sprzed operacji – nosy po urazie z dzieciństwa z dużą asymetrią są trudne do korekty i wyniki tych zabiegów nie są zwykle idealne.
Gruba skóra w okolicy nosa nie pozwala na jego znaczne zmniejszenie.
Cienka skóra natomiast powoduje, że pooperacyjne nierówności rusztowania chrzęstno-kostnego nosa mogą być nie tylko wyczuwalne, ale również widoczne.

Podobne zasady dotyczą powtórnych operacji nosa – stan bliznowato zmienionych tkanek ma wpływ na ostateczny wygląd nosa.

Im więcej operacji nosa, tym bardziej są zniszczone tkanki, tym bardziej sztywne, niedokrwione i o mniejszej zdolności obkurczania się i układania na nowym rusztowaniu chrzęstno-kostnym. Można się tu spodziewać poprawy, ale nie idealnego wyniku po powtórnej operacji nosa – to ważna informacja dla tych, którzy oczekują „ideału”. 

Co może zrobić niezadowolony z wyniku operacji nosa pacjent?

W pierwszej kolejności należy udać się do lekarza wykonującego zabieg – on ma najwięcej danych na temat pacjenta i samej operacji. Dlatego jemu najłatwiej jest odnieść się do zgłaszanych dolegliwości lub objawów.
Należy też pamiętać, że po operacji nos zmienia się minimum do roku od zabiegu. Nie powinno się wykonywać kolejnych zabiegów przed upływem tego czasu.
Istnieją od tego odstępstwa, ale bardzo rzadko.

Gdy lekarz operator nie może lub nie potrafi wykonać kolejnego zabiegu należy go poprosić o wskazanie chirurga plastyka specjalizującego się w operacjach nosa. Na konsultację do kolejnego chirurga należy zgłosić się z dokumentacją medyczną z pierwszej operacji – najważniejsze są zdjęcia sprzed pierwszej operacji oraz opis zabiegu.

Warto zasięgnąć opinii u więcej niż jednego chirurga plastyka.

Na konsultacji lekarz powinien pokazać wyniki powtórnych operacji nosa, które wykonywał z powodu podobnych zniekształceń.

Przygotowanie do powtórnej operacji nosa

Przygotowanie się do operacji jest takie samo jak do pierwszorazowej plastyki nosa.
Sama powtórna operacja nosa trwa dłużej niż pierwotny zabieg – zwykle powyżej 2,5 h.

Zawsze podczas tego zabiegu wymagane jest przeszczepianie chrząstki, czasami powięzi. Najlepszym źródłem przeszczepu chrząstki jest przegroda nosowa, ale czasami przeszczep chrząstki musi być pobrany z uszu lub żebra, gdy przegroda została wykorzystana lub zniszczona w czasie pierwszej operacji.

Celem zabiegu jest uzyskanie nowego kształtu nosa, który jest zgodny z ogólnie przyjętymi normami estetycznymi – prosta lub lekko wklęsła linia grzbietu, symetria, zachowane proporcje nosa z twarzą.
Często przywracanie proporcji wymaga zmniejszenia nosa w jednym wymiarze a powiększenia w innym.

Okres rekonwalescencji

Przebieg rekonwalescencji podobny do tego po pierwotnej operacji.
Po 2 tygodniach można wrócić do pracy i do uprawiania delikatnego sportu.
Po tym czasie nos ma już nowy kształt i nie zdradza cech przebytej niedawno operacji. Ostateczny efekt będzie widoczny po roku. Przez ten czas ustępuje obrzęk i nos subtelnieje.

Z mojego własnego doświadczenia pacjenci po powtórnych operacjach są generalnie zadowoleni z nowego nosa, choć w piśmiennictwie medycznym donosi się o większym ryzyku powikłań po powtórnych operacjach w porównaniu do pierwszorazowych zabiegów.

Kluczem do sukcesu w plastyce nosa jest dobrze poinformowany pacjent z realistycznymi oczekiwaniami w rękach doświadczonego chirurga plastyka.

Publikowane: 21.06.2016

Autor

Chirurg plastyk specjalizujący się w operacjach twarzy i piersi. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe buduje już ponad 25 lat. Podejmuje się operacji, które przyniosą korzyść przy ograniczonym ryzyku powikłań.

Zasięgnij opinii specjalisty w dziedzinie Powtórna korekcja nosa

Więcej opinii na ten temat

Całkowita korekta nosa. Nos z garbem

Nos1 dr Anna Olender 08.09.2016
Warto     

Ocena- bardzo dobry plus. Przeszedłem całkowita korektę nosa w klinice dr Olender. Jestem w pełni zadowolony. Konkretnie i na temat, mozna powiedzieć po męsku! To mi odpowiada. Efekt super!

Powtórna korekcja nosa - Cenniki

Powtórna korekcja nosa

95% poleca. 72 opinii pacjentów.

Transparentny Lekarz
Specjaliści w Twojej okolicy   
Zdjęcia pacjentów
Zabiegi, na które wybierają się inni