Umieszczenie brodawki i otoczki podczas operacji zmniejszenia piersi

Autor:

Kompleks brodawkowo-otoczkowy, tzw. Nipple-areola complex (NAC) jest niepowtarzalnym elementem kobiecych piersi. Jest strukturą nie tylko funkcjonalną, ale także estetyczną, która nadaje piersiom unikalny wygląd. Przy planowaniu operacji redukcji piersi wybór umiejscowienia brodawki i otoczki jest priorytetem. Otoczka u dużych piersi może być dadatkowo zmniejszana i modelowana do pożądanego rozmiaru.

Istnieje wiele różnych technik operacyjnych przemieszczenia kompleksu brodawka otoczka w nowe, pożądane miejsce. W większości przypadków zostają one podniesione na tzw. szypule tkankowej zawierającej naczynia krwionośne i nerwy, co zapewnia przeżycie i czucie brodawki. Każda z technik niesie jednak ze sobą pewne ryzyko niedokrwienia tkanek, dlatego umiejętny dobór odpowiedniej dla danej pacjentki metody pozwala zminimalizować powikłania.

Mandala   redukcja piersi
Redukcja piersi - przed zabiegiem
Mandala   redukcja piersi po
Redukcja piersi - po zabiegu

Szypuła pionowa

Od miejsca przeznaczonego na umieszczenie brodawki i otoczki chirurg przeprowadza cięcie tak, aby wytworzyć pasek tkanki, tzw. szypułę, w której znajduje się brodawka z otoczką. Szypuła kończy się w fałdzie podpiersiowym i chirurg oddziela ją od głębszych struktur gruczołu piersiowego. Po bokach redukowany jest gruczoł piersiowy, a następnie szypuła zostaje przeniesiona w nowe miejsce. Zaletą tej metody jest zachowanie unerwienia i ukrwienia otoczki i brodawki w górnych i dolnych odgałęzieniach nerwów i naczyń krwionośnych. Metoda ta nie może być stosowana w zabiegach rozleglejszej redukcji gruczołu pierisowego. 

Podwojna pionowa redukcja piersi mandala
Szypuła pionowa

Szypuła górna

Chirurg przeprowadza dwa równe cięcia od miejsca wyznaczonego jako przyszła lokalizacja kompleksu otoczka - brodawka aż do otoczki. Owalnym cięciem oddzieli otoczkę od dolnej części piersi. Na tym etapie otoczka jest połączona tylko w górnej części, którą następnie chirurg odseparuje od gruczolu. Pierś jest rozcięta poziomo w fałdzie podpiersiowym. Chirurg usuwa część gruczolu piersiowego i zszywa dolną część piersi. Następnie wykonuje się delikatne zszycie okolic otoczki. Blizna ma tu kształt kotwicy.

Przeniesienie gorne redukcja piersi Mandala
Szypuła górna

Szypuła dolna piramidowa

Cięcie biegnie od fałdy podpiersowej w kierunku brodawki. Przyjmuje to kształt piramidy. Szeroka podstawa gwarantuje bardzo dobre ukrwienie i unerwienie. Metoda ta jest odpowiednia szczególnie dla młodych kobiet, ponieważ umożliwia w przyszłości karmienie piersią. Chirurg usuwa tkankę piersiową i nadmiar skóry nad cięciem.

Przeniesienie dolne redukcja piersi mandala
Szypuła dolna

Szypuła środkowa

Jest modyfikacją szypuły dolnej bez pomostu skórnego. Dopływ krwi jest taki sam - perforatory gałęzi tętnic międzyżebrowych.

Szypula srodkowa redukcja piersi Mandala
Szypuła środkowa

Przyśrodkowa szypuła

Metoda zapewnia dobre czucie i dobre ukrwienie i może być wprowadzona stosunkowo łatwo.

Szypula przysrodkowa redukcja piersi Mandala
Szypuła przyśrodkowa

Wolny przeszczep otoczki z brodawką

W niektórych przypadkach przeniesienie kompleksu otoczka - brodawka przeprowadza się metodą wolnego przeszczepu.

Wyniki redukcji piersi z wolnym przeszczepem u odpowiednio dobranych pacjentów mogą być jednakowe lub lepsze niż redukcje oparte na szypule.

Wolny przeszczep NAC jest bezwzględnie wskazany w gigantomastii, ale jest również przydatny w większości przypadków makromastii, gdzie duża szypuła nie pozwala na odpowiednie zmniejszenie i uzyskanie odpowiednich konturów oraz u pacjentek z biustem z dużą ilością tkanki tłuszczowej.

Możliwe powikłania:

  • utrata zdolności do karmienia piersią
  • utrata czucia w brodawce
  • możliwość hipopigmentacji brodawki
Wolny przeczep redukcja piersi Mandala
Wolny przeszczep kompleksu otoczkowo-brodawkowego

Dla chirurga plastyka ważne jest opanowanie rożnych technik tak, by było można sobie poradzić z różnymi wielkościami piersi.

Publikowane: 30.01.2019

Zmniejszenie piersi - Nowości

Zmniejszanie piersi w praktyce

Dr Piotr Turkowski

Wiele kobiet pożąda dużego biustu, wiadomo jednak, że duże piersi szybciej tracą jędrność i w niektórych przypadkach mogą być...

Więcej opinii na ten temat

Transparentny Lekarz
Specjaliści w Twojej okolicy   
Zabiegi, na które wybierają się inni