Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej UM w Łodzi

Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej UM w Łodzi

Brak opinii
Dodaj opinię
Kopcińskiego 22, Łódź, Łódzkie
Skontaktuj się ze zweryfikowanymi klinikami, które mogą zaoferować Ci ten zabieg.
Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej UM w Łodzi
Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej UM w Łodzi
Brak opinii
Skontaktuj się ze zweryfikowanymi klinikami, które mogą zaoferować Ci ten zabieg.

Informacje

Klinika Chirurgii Plastycznej istnieje od 1972 roku. Wchodzi w skład Katedry Chirurgii Wydziału Lekarskiego UM. Siedzibą Kliniki jest Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi. Klinika posiada oddział szpitalny (20 łóżek dla osób dorosłych i 9 dla dzieci), własny blok operacyjny, pracownię fotograficzną, salę dydaktyczną i poradnię. 

Zespół

Zespół lekarski składa się z 6 pracowników naukowo-dydaktycznych i jednego lekarza na etacie USK. Zatrudnionych jest też 11 pielęgniarek, 4 salowe, sekretarka i fotograf. Kierownikiem Kliniki i Ordynator Oddziału jest dr hab. n. med. Bogusław Antoszewski, prof. nadzw. UM w Łodzi.

Specjalizacje 

Klinika Chirurgii Plastycznej przyjmuje pacjentów z całej Polski. W ciągu roku w klinice leczy się ok. 1000 chorych, zaś w poradni ok. 4000 pacjentów; wykonywanych jest ponad 1300 operacji. Do leczenia chirurgicznego kwalifikowani są chorzy ze zniekształceniami wrodzonymi, pourazowymi i pochorobowymi; wykonywane są też operacje estetyczne. Klinika prowadzi zajęcia dla studentów VI roku Wydz. Lekarskiego oraz Wojskowo-Lekarskiego z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej oraz dla studentów Oddziału Kosmetologii (studia magisterskie). Klinika jest organizatorem 4 kursów specjalistycznych dla chirurgów plastyków i chirurgów ogólnych oraz prowadzi staże indywidualne dla osób specjalizujących się w dziedzinie chirurgii plastycznej, szczękowej, laryngologii i ortodoncji. W Klinice wykształcono 26 specjalistów chirurgii plastycznej. 

Klinika Chirurgii Plastycznej była organizatorem trzech międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w latach 1980, 1991 i 2001 oraz współorganizatorem trzech polsko-amerykańskich kursów chirurgii plastycznej w latach 1994-96. A we wrześniu 2009 roku organizowana była w Łodzi XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Zespół Kliniki jest zapraszany na posiedzenia towarzystw naukowych w Polsce i za granicą. Pracownicy Kliniki uczestniczyli czynnie w licznych konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą (USA, Holandia, Chiny, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Cypr, Rumunia, Białoruś). Wydano drukiem ponad 600 publikacji. Pracownicy Kliniki uzyskali wiele nagród naukowych i dydaktycznych Rektora AM. W Klinice obroniono kilka habilitacji i ponad 20 prac doktorskich.

Zainteresowania naukowo-badawcze Kliniki koncentrują się na trzech obszarach. Pierwszy to wady rozwojowe, w szczególności rozszczepy wargi i podniebienia, zniekształcenia małżowin usznych, powiek, naczyniaki i inne wady oraz zespoły wrodzone. Klinika realizuje opracowanie planu wielospecjalistycznego leczenia rozszczepów, klasyfikacje wrodzonych zniekształceń małżowin usznych oraz planu leczenia poszczególnych wad ucha zewnętrznego, ustalenie podziału i zasad postępowania w przypadkach naczyniaków krwionośnych, wad powiek oraz planu operacji korekcyjnych twarzy u dzieci z zespołem Downa. Druga specjalność kliniki to rekonstrukcja tkanek po urazach i nowotworach. Wprowadzono nowoczesne metody rekonstrukcji twarzy, piersi i kończyn z użyciem płatów skórno-mięśniowych oraz wszczepów z tworzyw sztucznych. Odległa ocena stosowanych metod ułatwiła wybór optymalnego sposobu leczenia dla każdego chorego. Trzecia specjalność to chirurgiczne leczenie zespołu dezaprobaty płci. Klinika jako pierwsza w Polsce rozpoczęła operacje naprawcze u transseksualistów typu kobieta-mężczyzna i typu mężczyzna-kobieta. Opracowano plan postępowania prawnego i chirurgicznego. Dotychczasowe doświadczenia w leczeniu ponad 300 transseksualistów stawiają ośrodek w czołówce światowej wśród instytucji zajmujących się tą problematyką.

Klinika odpłatnie przeprowadza operacje z zakresu chirurgii estetycznej.

Lokalizacja 

Klinika Chirurgii Plastycznej mieści się w Łodzi

Pierwsza wizyta gratis:

  • Nie
Skontaktuj się ze zweryfikowanymi klinikami, które mogą zaoferować Ci ten zabieg.

Odpowiedzi na pytania

Powtorna korekta przegrody nosowej
Odpowiedź specjalisty · 8 maj 2009
Konsultacje odbywają się w Poradni Chirurgii Plastycznej w Łodzi, w środy od godziny 11.00. Potrzebne jest skierowanie do Poradni Chirurgii Plastycznej od lekarza POZ lub opłata 100 zł.
Skontaktuj się ze zweryfikowanymi klinikami, które mogą zaoferować Ci ten zabieg.