LipoLife 3G

Urządzenie przeznaczone do laserowej liposukcji
liposukcja laserowa, lipoliza laserowa, lipolaser, alternatywa liposukcji, redukcja tkanki tłuszczowej
Lipo Life

Lipo Life

Lipo Life jest nową, minimalnie inwazyjną techniką liposukcji wspomaganą laserowo.W metodzie tej stosuje się naświetlanie tkanki tłuszczowej światłem lasera. Powoduje to rozbicie wiązań komórek tłuszczowych i zamianę ich w zawiesinę. Odseparowane w zawiesinie komórki nadają się do transferu. Metoda Lipo Life poprzez wykorzystaną energię lasera stymuluje odnowę skóry.

Zalety liposukcji laserowejZalety liposukcji laserowej

Zalety liposukcji laserowej

Pokazać wszystkie videa

Liposukcja Lipo Life to nowoczesna metoda odsysania tłuszczu wspomaganego laserowo. Polega na naświetlaniu tkanki tłuszczowej wiązką lasera o paśmie 1470 nm, emitowaną przez światłowód o szerokiej, radialnej emisji. Naświetlanie powoduje rozbicie wiązań komórek tłuszczowych, wskutek czego zwarta tkanka zamieniana jest w zawiesinę nieuszkodzonych, ale odseparowanych od siebie komórek. Emulsję tę odsysamy następnie pod ciśnieniem niższym, niż przy klasycznej liposukcji. Ponieważ usuwane komórki tłuszczowe są nieuszkodzone, mogą być wykorzystane do wykonania przeszczepu, np. w piersi. Energia lasera stymuluje dodatkowo odnowę skóry, co jest szczególnie korzystne w przypadku jej wiotkości lub występowania rozstępów. LipoLife jest interesującą metodą, ponieważ jako jedna z najmniej inwazyjnych metod liposukcji, daje dodatkowe korzyści i nowe możliwości terapeutyczne, przekładając się na wysoką satysfakcję pacjentów.

Kto najlepszym kandydatem do Lipo Life

  • osoba z miejscowymi nadmiarami tkanki tłuszczowej,
  • z wyraźnienie nadmierną ilością podskórnej tkanki tłuszczowej,
  • z tkanką odporną na redukcję dietą i ćwiczeniami,
  • osoba, która pragnie uczynić sylwetkę bardziej harmonijną,
  • o ogólnie dobrym stanie zdrowia

Ze względu na mocną stymulację odnowy skóry LipoLife będzie szczególnie interesującą metodą dla osób z rozstępami w miejscach poddawanych zabiegowi oraz ze skórą wiotką lub osłabioną, np. po dużej utracie masy ciała lub po ciąży.

Przygotowanie do zabiegu

Zabieg poprzedzony jest konsultacją, podczas której upewniamy się, że pacjent w dniu zabiegu jest zdrowy i może bezpiecznie poddać się terapii. Sprawdzamy wyniki badań krwi, jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej. Następnie pacjent przebiera się w jednorazowe ubranie zabiegowe. Profilaktycznie zakładamy wkłucie dożylne. Obrysowujemy planowane do usunięcia obszary, pacjent zajmuje miejsce na stole i przystępujemy do dezynfekcji pola operacyjnego.

Przebieg zabiegu

Zabieg zaczynamy od przygotowania niewielkich nacięć skóry w miejscach, przez które będziemy wprowadzać kaniule. Okolice tę uprzednio znieczulamy iniekcyjnie. Poprzez tak przygotowane wejścia wprowadzamy kaniulę nasączającą tkankę płynem znieczulającym. Metoda taka nazywana jest znieczuleniem nasiękowym lub tumenescencyjnym i jest wystarczająco skuteczna. Dzięki temu unikamy znieczulenia ogólnego, ograniczamy ryzyko powikłań oraz pozostajemy z pacjentem w pełnym kontakcie w trakcie wykonywania zabiegu.

Po znieczuleniu tkanki, przez te same przejścia w skórze, wprowadzamy kaniulę ze światłowodem emitującym wiązkę lasera. W tej fazie zabiegu jednocześnie naświetlamy oraz odsysamy zemulgowaną tkankę tłuszczową przez otwory w kaniuli.

Po wykonaniu zaplanowanego odsysania, prosimy pacjenta o zejście ze stołu oraz przyjęcie normalnej, pionowej pozycji w celu oceny efektów zabiegu. Wspólnie zwracamy baczną uwagę na symetrię oraz równą powierzchnię skóry w miejscach poddanych zabiegowi. Jeśli uznamy, że potrzebne są miejscowe poprawki, wracamy na stół by je wykonać.

Zabieg kończymy założeniem opatrunków oraz przygotowanego wcześniej indywidualnie pasowanego ubrania uciskowego. Pacjent ubiera się, następnie wspólnie podsumowujemy zabieg i wydajemy zalecenia pozabiegowe, omawiamy jeszcze raz pielęgnację po zabiegu oraz wypisujemy odpowiednie recepty.

Typowo czas trwania liposukcji wynosi ok. 2 godzin dla jednego obszaru, do 4 godzin w przypadku większej ilości.

Podczas jednego zabiegu możemy wykonać do 2 dużych obszarów z ewentualnym trzecim niewielkim.

lipolife facebook coverphoto

Opieka po zabiegu

Przez 6 tygodni po zabiegu pacjent nosi na sobie ubranie uciskowe, które spełnia kilka ważnych zadań. Przyczynia się do właściwej retrakcji skóry, uzyskania jej gładkiej powierzchni oraz stabilizacji poprawnego efektu zabiegu.

Zalecamy profilaktycznie przyjmowanie antybiotyku doustnie oraz antykoagulantów iniekcyjnie przez 8 dni. Typowo dolegliwości bólowe o niewielkim nasileniu utrzymują się przez 2-3 dni. Jeśli dyskomfort jest znaczny, uśmierzą go doustnie leki przeciwbólowe, które zlecane są opcjonalnie.

Przez 1-3 dób po zabiegu występować będą wysięki z ranek po nacięciu skóry. Obrzęki i siniaki utrzymują się przez 7 do 10 dni. Skóra w miejscu poddanym zabiegowi może być tkliwa.

Po miesiącu wszystkie dolegliwości ustępują. Blizny po nacięciach znikną całkowicie w ciągu kilku miesięcy po zabiegu.

Zalecenia po zabiegu

Zalecamy przerwę w pracy przez 3 do 7 dni, typowo przez 5 dni po liposukcji.

W tym czasie najlepiej prowadzić zrównoważoną, codzienną aktywność – nie leżeć, ale też nie wykonywać większego, w szczególności forsownego wysiłku. Lekką aktywność fizyczną można podjąć zazwyczaj po 7 dniach, powrót do sportów po 2 tygodniach po zabiegu.

Drenaż limfatyczny i dbałość o równą powierzchnię skóry

Ważnym elementem terapii jest drenaż limfatyczny. Zalecam ręczny masaż wykonywany przez profesjonalistę jako cykl 10 zabiegów, wykonywanych 2 razy w tygodniu w możliwie równych odstępach. Przystąpić do masażu warto już po tygodniu od zabiegu, a jeśli będzie to jeszcze dyskomfortowe dla pacjenta, zaraz po ustąpieniu tkliwości skóry. Masaż znacznie poprawia jakość skóry po liposukcji oraz przyspiesza gojenie tkanek.

W okresie kształtowania się nowej sylwetki ważne jest by unikać miejscowych ucisków, które mogłyby utrwalać nierówności, jak np. ucisk paskiem. Unikamy także nagrzewania, np. w saunie czy solarium. W szczególności niedozwolony jest masaż chińskimi bańkami.

Efekty

Pierwszy efekt redukcji widoczny jest od razu po zabiegu. Jest on jednak jeszcze niepełny i zazwyczaj zniekształcony przez obrzęk pozabiegowy. Maksimum dolegliwości zazwyczaj kumuluje się w trakcie 3 do 4 doby po zabiegu. Następnie obszar poddany zabiegowi powoli powraca do normalnego wyglądu.

Efekt zbliżony do finalnego występuje po ok. 3 miesiącach po zabiegu. Ostateczny efekt stabilizuje się w ciągu 6 miesięcy po zabiegu i wówczas terapię uznajemy za zakończoną.Po miesiącu wszelkie dolegliwości ustępują, natomiast organizm wciąż wydala uszkodzone komórki tłuszczowe, nie wydalone od razu w trakcie zabiegu. Poprawia się także kondycja skóry, która powoli przebudowuje się wskutek naświetlania laserem. Proces ten rozpoczyna się w ciągu miesiąca po zabiegu.

Lipolife 11348

Efekt zabiegu jest trwały, tzn. usunięte komórki tłuszczowe nie odrosną. W przyszłości, jeśli pacjent przybierze na wadze, tkanka tłuszczowa powiększy się wskutek rozrostu pozostałych komórek tłuszczowych. Liposukcja nie zabezpieczy nas przed ponownym przybraniem na wadze. Może też zmienić się miejsce odkładania tkanki tłuszczowej w organizmie.

Istnieją fizjologiczne ograniczenia ilości tkanki tłuszczowej, którą możemy usunąć podczas jednego zabiegu.

U pacjentów otyłych lub pragnących korekcji w wielu obszarach terapię możemy podzielić na dwa lub więcej etapów.

Możliwe powikłania

Powikłania bliskie to krwiaki (wchłaniają się od 7 dni do 4 tygodni), wysięki, skupiska płynu śródtkankowego (ustępują po kilku tygodniach).

Może wystąpić zakażenie. Zdarzają się zaburzenia elektrolitowe. Teoretycznie możliwe jest zatrucie lignokainą, stanowiącą składnik płynu znieczulającego. Mogą wystąpić zaburzenia czucia (ustępują 3 tygodni do 6 miesięcy).

Powikłania odległe: asymetria, nierówności, zrosty skutkujące nierówną powierzchnią skóry. Rzadko występuje długotrwale utrzymujące się przekrwienie skóry.

Przeciwwskazania

  • nadmierna otyłość,
  • umiejscowienie tkanki tłuszczowej w innych miejscach niż podskórnie, np. tłuszcz trzewny,
  • nieleczone choroby układowe, jak np. nadciśnienie, zaburzenia czynności tarczycy, cukrzyca,
  • zakażenia bakteryjne skóry,
  • choroby psychiczne,

Utrzymujące się w dniu zabiegu wysokie ciśnienie lub stany lękowe mogą uniemożliwić wykonanie liposukcji.

Jak zaplanować termin zabiegu

Najlepiej przygotować 5 dni wolnych od pracy pod kątem zabiegu. Dobrze, by termin przypadał co najmniej 6 tygodni przed wyjazdem na urlop, a najlepiej by były to 3 miesiące.

Przez 7 dni przed zabiegiem nie przyjmować leków rozrzedzających krew, jak np. aspiryna. Dobrze, by zabieg u kobiet przypadał w połowie cyklu miesiączki, ale nie jest to obowiązkowe. Po zabiegu zapraszamy na cykl bezpłatnych kontroli.

Podsumowanie i atuty terapii

W mojej praktyce stosuję LipoLife wymiennie z innymi metodami liposukcji odpowiednio do indywidualnie występujących wskazań.

LipoLife jest interesującą metodą za sprawą bardzo niskiej urazowości oraz szybkiej rekonwalescencji. W rękach doświadczonego lekarza ułatwia uzyskanie ładnych efektów i wysoką satysfakcję pacjenta.

Lipolife 11356

Metodę tę wprowadziliśmy do Polski w sierpniu 2016 roku, wykonując pierwsze w kraju zabiegi w naszej klinice w Poznaniu. Od tego czasu stale stosujemy ją we wszystkich naszych klinikach.

U wielu naszych pacjentów zauważamy bardzo szybki proces gojenia – często już w tydzień po zabiegu nie widać krwiaków ani obrzęku, a miejsce poddane zabiegowi sprawia wrażenie nietkniętego przez lekarza. Nie dzieje się tak zawsze, natomiast porównując LipoLife z innych metodami minimalnie inwazyjnej liposukcji dostrzegamy korzyści oferowane przez nową metodę.

Autor: Dr Ilona Osadowska